[KB3608] Ktoré porty používa ESET Remote Administrator? (6.x)

Riešenie

Nižšie uvedená tabuľka obsahuje všetky možné sieťové používané komunikačné porty programu ESET Remote Administrator a jeho súčastí nainštalovaných vo vašom prostredí. Ďalšia komunikácia prebieha cez natívne procesy operačného systému (napríklad NetBIOS, cez TCP/IP).

Dôležité!

  • Preddefinované porty 2222, 2223 je možné zmeniť, ak sú už použité inými aplikáciami.
  • Všetky nižšie uvedené porty nesmú byť používané inými aplikáciami.
  • Uistite sa, že ste vo vašom prostredí nastavili firewall(y) pre povolenie komunikácie cez porty uvedené nižšie.

ERA Server:

Protokol Port Použitie Popis
TCP 2222 ERA Server počúva Komunikácia medzi klientmi a ERA serverom
TCP 2223 ERA Server počúva Komunikácia medzi ERA Web Console a ERA serverom, používaná pre asistované inštalácie

ERA Web Console:

Protokol Port Použitie Popis
TCP 443 Počúvanie HTTP SSL Web Console prístup

ERA Proxy:

Protokol Port Použitie Popis
TCP 2222 Počúvanie Komunikácia medzi ERA Agent a ERA Proxy

HTTP Proxy:

Protokol Port Použitie Popis
TCP 3128 Počúvanie HTTP Proxy (ukladanie aktualizácie do vyrovnávacej pamäte)

ERA Agent:

Protokol Port Použitie Popis
UDP 1237 Počúvanie Výzva na prebudenie
UDP 1238 Počúvanie Výzva na prebudenie

Mobile Device Connector:

Protokol Port Použitie Popis
TCP 9977 Interná komunikácia medzi MDC a ERA agentom
TCP 9978 Interná komunikácia medzi MDC a ERA agentom
TCP 9980 Registrácia mobilného zariadenia Port registrácie
TCP 9981 Komunikácia s ERA Mobile Device Connector sa pripája k ERA Serveru
TCP 5223 Externákomunikáciaso službamiApple Push Notification
TCP 2195 Odosielanie notifikácií naslužbyApple Push Notification
TCP 2196 Odozva služieb Apple Push Notification
TCP 443 Zálohový port na Wi-Fi, ak sa zariadenia nevedia pripojiť naAPN cez port5223

ERA Agent - porty používané na vzdialené nasadenie ERA agenta, na počítače s operačným systémom Windows:

Protokol Port Použitie Popis
TCP 139 Cieľový port z pohľadu ERA Server Používa zdieľaný ADMIN$
TCP 445 Cieľový port z pohľadu ERA Server Priamy prístup k zdieľaným prostriedkom, pomocou protokolu TCP/IP, počas vzdialenej inštalácie (alternatíva k TCP 139)
UDP 137 Cieľový port z pohľadu ERA Server Rozlišovanie názvov počas vzdialených inštalácií
UDP 138 Cieľový port z pohľadu ERA Server Prehliadanie webu počas vzdialenej inštalácie

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)