[KB783] Inštalácia a nastavenie ESET Remote Administrator Console (ERAC) - Často kladené otázky (FAQ)

Riešenie

Tento článok obsahuje odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa inštalácie ESET Remote Administrator Console (ERA Console) a platí pre všetky verzie a buildy.

ERA Console (konzola ERA) je oknom do ESET Remote Aministrator Server (ERA Server) - klientské stanice prenášajú svoje údaje na ERA Server a konzola pristupuje na tento server a zobrazuje dané údaje v organizovanej forme. Bez servera prevádzkujúceho službu ERAS nie je nič na čo by bolo možné konzolu ERA pripojiť. Konzola ERA (ERA Console) sa môže pripojiť na server cez IP adresu, názov nodu, alebo kanonický názov. Pre vizualizáciu role ERA konzoly pozrite obrázok 1-1 dole.

Obr. 1-1

POZNÁMKA:

Pre účely názornosti vyobrazuje obrázok 1-1 programy ERA Console a ERA Server nainštalované na dvoch rôznych počítačoch. V praxi je samozrejme možné nainštalovať oba programy na ten istý počítač.

Produktové nastavenia nevyžadujú zadanie hesla pri prístupe na ERA konzolu. Všimnite si tiež, že ERA Console build a ERA Server build musia byť identické. Použitie dvoch rôznych buildov síce môže pôsobiť funkčne, ale v konečnom dôsledku bude pôsobiť systémové problémy.
 1. Prečo sa nechce spustiť inštalácia?

  Buď je poškodený stiahnutý inštalačný súbor, alebo balík ERA Console, ktorý sa pokúšate nainštalovať nie je kompatibilný s operačným systémom na serveri. Navštívte našu stránku na sťahovanie produktov, aby ste si boli istí, že použivate správny inštalátor pre Váš operačný systém. Pred inštalovaním sa uistite, že sťahovanie bolo ukončené bez chýb.
 2. Inštalátor ERA Console sa spustí, ale neukončí inštaláciu a vypne sa bez chybovej hlášky.

  Z tejto situácie vyplýva, že používateľské konto z ktorého sa inštaluje nemá dostatočné vysoké používateľské práva. ERA Console a ERA Server musia byť nainštalované z administrátorského účtu a nie z iného účtu, ktorý ma pridelené administrátorské práva.

  Ak ste nalogovaní ako administrátor, môžete tiež získať ďalšie informácie ohľadom problémov pri inštalácii vytvorením na to určených chybových protokolov (logov). Kliknite sem, pre návod ako vytvárať tieto protokoly a poslať ich technickej podpore na analýzu.
 3. Mám úspešne nainštalovanú ERA Console, ale nechce sa mi pripojiť k ESET Remote Administrator Server. Prečo?

  Počas inštalácie si ESET Remote Administrator vyžiada licenčný súbor nod32.lic. ESET Remote Administrator Server sa nespustí, ak bol počas inštalácie nahratý pokazený alebo neplatný licenčný súbor. Táto služba musí byť spustená, aby sa mala ERA Console k čomu pripojiť.

  Ak si potrebujete overiť platnosť Vášho licenčného súboru a správny beh aplikácie ESET Remote Administrator Server pre verzie 2.0.x alebo 3.0.x, kliknite sem. Ak používate ESET Remote Administrator 1.0.x, kliknite sem.

  Ak sa služba ukončí a zobrazí chybové hlásenie, prečítajte si prosím sekciu 10.2.1 v manuáli k ESET Remote Administrator, ktorá obsahuje ďalšie tipy na riešenie problémov.

  (Ak pri inštalácii zvolíte možnosť bez nahratia licenčného súboru nod32.lic, ESET Remote Administrator zostane v skúšobnom režime a maximálny počet pripojených pracovných staníc bude obmedzený na dve.)
 4. Prečo odo mňa ERA Console pri prístupe žiada heslo? Nikdy som žiadne nevytváral(a).

  Ak ste nikdy nevytvárali heslo na obmedzenie prístupu k ERA konzole, nechajte pole prázdne a kliknite na OK.
 5. Mám úspešne nainštalovanú aplikáciu ERA Console, ale keď sa pripájam k serveru a nezadám žiadne heslo, ako je uvedené v manuáli, nemôžem sa pripojiť. Prečo?

  Najpravdepodobnejšie je, že na serveri nebeží služba ERAS nebeži. Overte si tiež, či je IP adresa (File → Edit Connections), ktorú ste uviedli správna.
 6. Keď otvorím ERA Console (konzolu) a použijem na pripojenie názov servera, konzola sa nepripojí. Prečo?

  V tomto prípade odporúčame, aby ste na pripojenie použili IP adresu servera (File → Edit Connections). To Vám umožní pripojiť sa aj v prípade problémov s nastavením DNS alebo sieťového routingu.
 7. Mám úspešne nainštalovanú aplikáciu ERA Console, služba ERAS beži, na pripojenie som použil(a) IP adresu servera, ale pripojenie zlyhalo bez zobrazenia chybového hlásenia.

  Overte si, že build ERA Console a build ERA Server sú identické. ESET Remote Administrator má dve časti, ERA Console (konzola) a ERA Server. Obe musia mať identický build aby správne pracovali a optimalizovali všetky nové funkcionality. Ku dnešnému dňu je majú ERA Console a ERA Server build 3.1.11.
 8. Moja inštalácia ERA Console je na inom počítači ako ERA Server, no nechce sa pripojiť. Prečo?

  Skúste pri pripájaní použiť IP adresu servera. To Vám umožní pripojiť sa aj v prípade problémov s nastavením DNS alebo sieťového routingu. Tiež sa ubezpečte, že komunikácia medzi ERA Console a číslom portu servera nie je blokovaná firewallom, routerom, alebo iným zariadením pre bezpečnosť siete či brány.
 9. Mám úspešne nainštalovanú aplikáciu ERA Console a pripojenie na server je funkčné. Nevidím však žiadnych klientov a na ich zozname je správa “No data in this pane”. Prečo?

  Napravdepodobnejšie je, že inštalačný balík nebol vytvorený a distibuovaný na klientské stanice. Pre informácie ako vytvárať inštalačné balíky a posúvať ich na klientské stanice si prosím pozrite kapitolu 4 v manuáli k ESET Remote Administrator. Tiež si overte že všetky klientské stanice, na ktorých je nainštalovaný produkt ESET ukazujú na ERA Server.
 10. Myslím, že inštalácia prebehla v poriadku, ale ako si overím, že je pripojenie na ERA Server funkčné?

  Prosím pozrite sa do pravého dolného rohu ERA Console; v prípade, že bolo pripojenie na server úspešné uvidíte modrým písmom napísané slovo Connected. V opačnom prípade sa zobrazí červeným slovo Disconnected.
 11. Po vykonaní zmien na mojom serveri a službe ESET Remote Administrator Server a následnom reštarte sa pri zapnutí ERA Console nič nezobrazí. Prečo?

Zastavením a reštartom ESET Remote Administrator spôsobíte, že sa ERA Console odpojí od ERA Server. Kliknite na File → Connect v hlavnom menu ERAC.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)