[KB7733] Manuálna aktualizácia súčastí pri prechode z produktov ESET Remote Administrator 6.5 alebo ESET Security Management Center 7.x pre Linux na ESET PROTECT (8.x – 10.x)

Podrobnosti

 • ESET Security Management Center (ESMC) bol vo verzii 8 premenovaný na ESET PROTECT.
 • Priama aktualizácia na ESET PROTECT je možná z nástroja ESET Remote Administrator (ERA) vo verzii 6.5 a zo všetkých verzií ESMC.

Riešenie

Používatelia Apache HTTP Proxy

ESET Bridge nahrádza Apache HTTP Proxy v rámci ESET PROTECT vo verzii 10. Všetky verzie produktov ESET kompatibilné s Apache HTTP Proxy sú v stave obmedzenej podpory. Ak používate Apache HTTP Proxy, odporúčame vám prejsť na ESET Bridge.

 1. Aktualizujte Server
 2. Aktualizujte ESET Management Agenta
 3. Aktualizujte ERA Proxy (pre používateľov systému Linux a ERA VA)

I. Aktualizujte ERA/ESMC Server na ESET PROTECT

Kompatibilita aktualizácie

Priamo na ESET PROTECT 8.1 je možné aktualizovať len ERA 6.5 a novšie verzie. Ak používate ERA 6.1 – 6.4, najskôr prejdite na ERA 6.5 a potom pokračujte aktualizáciou na ESET PROTECT.

Zistite, na ktorú verziu ESET Remote Administrator/ESET Security Management Center/ESET PROTECT môžete migrovať alebo aktualizovať (8.x – 9.x).

 
Typ aktualizácie Inštalácia cez Kedy použiť Kde nájsť pokyny
Klientska úloha Aktualizácia súčastí ESMC Web Console
 • Odporúčaný postup
 
Klientska úloha Spustenie príkazu Web Console
 • Použite v prípade zlyhania úlohy Aktualizácia súčastí.
 • Inštalátor sa sťahuje samostatne.
Manuálna aktualizácia súčastí Linux terminál
 • Len pre pokročilých používateľov.
 • Potrebná znalosť práce s Linux terminálom.
Migrácia databázy zo staršieho ERA/ESMC VA VA terminál
 • Ak používate virtuálne zariadenie ESMC VA (napríklad VMWare alebo Virtual Box), môžete zmigrovať obsah databázy a aktualizovať tak operačný systém virtuálneho zariadenia aj ESMC/ERA.


Manuálna aktualizácia ESMC Servera, služby Tomcat a Web Console
Aktualizácia ESET PROTECT Servera
ESET PROTECT Server nepodporuje 32‑bitovú architektúru Linux

Všetky kroky v tomto článku je potrebné vykonať cez Linux terminál. V prípade, že používate 32‑bitový systém Linux, Server neaktualizujte. ESET PROTECT Server nepodporuje 32‑bitovú architektúru.

 1. Stiahnite si inštalátor pre ESET PROTECT Server:

  wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/server/linux/latest/server-linux-x86_64.sh
   
 2. Zmeňte povolenie súboru, aby bolo možné jeho spustenie:

  sudo chmod +x server-linux-x86_64.sh
   
 3. Spustite inštalačný súbor:

  sudo ./server-linux-x86_64.sh
   
 4. Počas inštalácie bude potrebné odsúhlasiť Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA) a Zásady ochrany osobných údajov, ako aj zvoliť, či sa chcete zapojiť do Programu zlepšovania produktov. Svoju odpoveď potvrdíte cez Enter.

Ak sa vám pri aktualizácii zobrazí chyba súvisiaca s nedostatočnými oprávneniami:

Najskôr si prezrite protokol chyby

cat /var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log

a vykonajte nasledujúce kroky: 

 • Dočasne udeľte „era“ používateľovi SUPER oprávnenie
   
 • V nasledujúcom umiestnení vyhľadajte používateľské meno a serverové pripojenie: /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini
 • V prípade databázového servera bežiaceho na tom istom počítači (localhost) použite
  mysql -u root -p
  a zadajte
  grant SUPER on *.* to era@'localhost';

 • V prípade databázového servera bežiaceho na inom počítači použite
  mysql -u root -p --host=

  a zadajte
  grant SUPER on *.* to 'era'@'%';
  Po dokončení aktualizácie nezabudnite pridelené SUPER oprávnenie opäť odobrať:
 • V prípade databázového servera bežiaceho na tom istom počítači (localhost) použite
  mysql -u root -p

  a zadajte
  revoke SUPER on *.* from 'era'@'localhost';

 • V prípade databázového servera bežiaceho na inom počítači použite
  mysql -u root -p --host=

  a zadajte
  revoke SUPER on *.* from 'era'@'%';


 1. Inštalácia bude pokračovať ďalej. Po jej dokončení postupujte podľa krokov popísaných nižšie.
Aktualizácia služby Tomcat

ESET PROTECT 8.1 vyžaduje Tomcat 9 alebo novšiu verziu a 64‑bitovú verziu Java. Mnohé systémy Linux vykonávajú pravidelnú aktualizáciu na pozadí, prípadne nemusí byť novšia verzia dostupná. Niektoré distribúcie Linux používajú Tomcat v rozličných verziách. Adresy v jednotlivých krokoch v časti II a III upravte podľa svojho systému.

 1. Skôr ako začnete aktualizovať Tomcat, vytvorte si zálohu súboru server.xml, v ktorom je uložená konfigurácia pre Tomcat. Súbor nájdete v tomto alebo podobnom umiestnení: /etc/tomcat/server.xml. Nájsť ho môžete použitím nasledujúceho príkazu:

  sudo find / -name server.xml
 2. Súbor server.xml zálohujete tak, že ho skopírujete do svojho domovského priečinka. Napríklad:
  sudo cp /etc/tomcat/server.xml /home/user/backup.server.xml
Manuálna aktualizácia Web Console
Inštalácia Tomcat

Na vašom systéme môže byť inštalácia Tomcat a samotná služba používaná pod iným názvom a v inom umiestnení. Nezabudnite preto príkazy prispôsobiť svojmu prostrediu Linux.

 1. Stiahnite si ESET PROTECT Web Console:

  wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/webconsole/latest/era.war
   
 2. Vytvorte si zálohu konfiguračného súboru Web Console tak, že ho skopírujete do svojho domovského priečinka. Napríklad:

  cp /var/lib/tomcat/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties /home/user/backup.Era.WebServerConfig.properties
   
 3. Zastavte službu Tomcat:

  sudo systemctl stop tomcat
   
 4. Odstráňte staré súbory Web Console:

  sudo rm -rf /var/lib/tomcat/webapps/era /var/lib/tomcat/webapps/era.war
   
 5. Skopírujte nový súbor era.war:

  sudo cp era.war /var/lib/tomcat/webapps/
 6. Spustite službu Tomcat:

  sudo systemctl start tomcat
   
 7. Počkajte, kým Tomcat rozbalí súbor era.war. V umiestnení /var/lib/tomcat/webapps/ sa zobrazí nový priečinok era.
   
 8. Obnovte zálohovaný konfiguračný súbor Web Console:

  sudo cp /home/user/backup.Era.WebServerConfig.properties /var/lib/tomcat7/webapps/era/WEB-INF/classes/sk/eset/era/g2webconsole/server/modules/config/EraWebServerConfig.properties
   
 9. Reštartujte službu Tomcat, aby sa použila obnovená konfigurácia.
   
 10. Teraz sa môžete prihlásiť do Web Console.
Aktualizácia nástroja RD Sensor

Ak chcete aktualizovať RD Sensor, spustite inštalátor nasledujúcim príkazom:

sudo ./rdsensor-linx-x86_64.sh --skip-license​

Parameter --skip-license umožňuje vynechať zobrazenie Licenčnej dohody s koncovým používateľom (EULA). Ak si chcete pred odsúhlasením licenčnú dohodu prezrieť, tento parameter nepoužite.


II. Aktualizujte ESET Management Agenta

Počnúc verziou 7 bol ERA Agent premenovaný na ESET Management Agenta.

Skôr ako začnete
 • Vždy najskôr aktualizujte ERA/ESMC Server.
 • ESET Management Agent (v7 a v8) nie je schopný pripájať sa k ERA Serveru verzie 6.x.
 • Neaktualizujte ERA Agenty pripájajúce sa cez ERA Proxy skôr, ako nakonfigurujete vhodné proxy riešenie.
  • ERA Agent verzie 6.5 sa dokáže pripájať k ESET PROTECT Serveru.
  • ESET Management Agent (verzia 8) sa nedokáže pripájať k Serveru cez ERA Proxy.
  • ESET Management Agent (verzia 8) nie je schopný pripájať sa k ERA Serveru verzie 6.x.
ERA Agenta vo verzii 6.5 môžete aktualizovať na najnovšiu verziu ESET Management Agenta niekoľkými spôsobmi.
 
Typ aktualizácie Inštalácia cez Kedy použiť Kde nájsť pokyny
Klientska úloha Aktualizácia súčastí Web Console
 • Odporúčaný postup
 
Klientska úloha Spustenie príkazu Web Console
 • Použite v prípade zlyhania úlohy Aktualizácia súčastí.
 • Inštalátor sa sťahuje pre každé klientske zariadenie samostatne.
Podrobný postup (články Databázy znalostí):
Manuálna inštalácia Agenta Linux terminál
 • Len pre pokročilých používateľov.
 • Potrebná znalosť práce s Linux terminálom.


Manuálna inštalácia Agenta

Agenta môžete aktualizovať aj manuálne použitím inštalačného súboru Agenta. Pri manuálnej aktualizácii Agenta postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Stiahnite si inštalačný súbor EM Agenta:

  64‑bitová verzia
  wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/agent/latest/agent-linux-x86_64.sh

  32‑bitová verzia
  wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/agent/latest/agent-linux-i386.sh
   
 2. Zmeňte povolenie súboru, aby bolo možné jeho spustenie:

  sudo chmod +x agent-linux-x86_64.sh
   
 3. Spustite inštalačný súbor:

  sudo ./agent-linux-x86_64.sh
 4. Počas inštalácie bude potrebné odsúhlasiť Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA) a Zásady ochrany osobných údajov, ako aj zvoliť, či sa chcete zapojiť do Programu zlepšovania produktov. Svoju odpoveď potvrdíte cez Enter.
   
 5. Inštalácia bude pokračovať ďalej. Po dokončení inštalácie počkajte pár minút, kým sa Agent inicializuje a začne sa pripájať k ESET PROTECT Serveru.

 

III. Aktualizujte ERA Proxy (pre používateľov systému Linux a ERA VA)

Prečítajte si tento článok Databázy znalostí o migrácii ERA 6 Proxy na ESET Bridge Proxy (Linux a virtuálne zariadenie VA).

Skôr ako začnete
 • Vždy najskôr aktualizujte ESET PROTECT Server.
 • ESET Management Agent (8.x) nie je schopný pripájať sa k ERA Serveru verzie 6.x.
 • Neaktualizujte ERA Agenty pripájajúce sa cez ERA Proxy skôr, ako nakonfigurujete vhodné proxy riešenie. ESET Management Agent (8.x) sa nedokáže pripájať k ESET PROTECT Serveru cez ERA Proxy.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)