[KB746] Ako spustiť webové rozhranie ESET Security pre Linux/BSD/Solaris?

Riešenie

Ak chcete spustiť webové rozhranie ESET Security pre Linux/BSD/Solaris, postupujte takto:

 1. Otvorte konfiguračný súbor (s root privilégiami) v textovom editore.

  root@machine:~$ vi /etc/esets/esets.cfg
 2. V texte vyhľadajte reťazec [wwwi]. Každý riadok textu obsahuje poznámku s podrobnými inštrukciami na používanie.

 3. Zapnite [wwwi] agenta.

  agent_enabled = yes
 4. Nastavte adresu, na ktorej počúva server na 0.0.0.0, ak chcete, aby počúval na všetkých rozhraniach. Ak chcete, aby služba počúvala iba na jednom rozhraní, nastavte jeho IP adresu.

  listen_addr = "0.0.0.0"
 5. Uveďte konkrétny port, na ktorom bude počúvať server. Odporúčame nastaviť port väčší ako 1024 a z bezpečnostných dôvodov nenastavovať port 80.

  listen_port = 9999
 6. Nastavte svoje používateľské meno a heslo (meno a heslo sú potrebné pre prístup do webového rozhrania). Nepoužívajte svoje meno a heslo pre ESET Security, ani root heslo vášho systému. Ak nenastavíte používateľské meno a heslo, služba sa nenaštartuje.

  username = "username"
  password = "password"
 7. Uložte konfiguračný súbor.

 8. Reštartujte esets_daemon, aby sa spustilo webové rozhranie.

  root@machine:~$ /etc/init.d/esets_daemon restart

  Overte, či sa spustila služba webového rozhrania:

  root@machine:~$ ps -e | grep esets
  5443 ?   00:00:00 esets_daemon
  5444 ?   00:00:11 esets_daemon
  5447 ?   00:00:02 esets_wwwi

  POZNÁMKA:

  Prítomnosť reťazca esets_wwwi vo výstupe stavu procesov znamená, že webové rozhranie je spustené.

  Ak si chcete overeiť, či služba počúva na porte 9999, použite:

  netstat -an | grep LISTEN | grep 9999
 9. Otestujte funkčnosť webového rozhrania vo Vašom internetovom prehliadači zadaním adresy https://localhost:9999 (kde 9999 je port, ktorý ste nastavili v kroku č. 5). Ak váš prehliadač zobrazil bezpečnostné varovanie ohľadom certifikátu, potvrďte výnimku pre tento certifikát.

 10. Pre prihlásenie do webového rozhrania vložte meno/heslo, ktoré ste nastavili v konfiguračnom súbore /etc/esets/esets.cfg (viď krok č. 6) a prihláste sa.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)