[KB7092] Google končí prevádzku komunikačného protokolu GCM využívaného v rámci MDM – časté otázky

Problém

 • Google končí prevádzku komunikačného protokolu Google Cloud Messaging (GCM) a nahrádza ho protokolom Firebase Cloud Messaging (FCM).
 • Google končí prevádzku komunikačného protokolu Google Cloud Messaging (GCM) dňa 29. mája 2019. Po tomto dátume už nie je zaručená komunikácia medzi MDM a aplikáciou ESET Endpoint Security pre Android na spravovaných zariadeniach.

Podrobnosti

Od 10. apríla 2018 spoločnosť Google avizuje koniec prevádzky služby Google Cloud Messaging (GCM). Server GCM a klientske API budú odstránené 29. mája 2019. GCM nahradí Firebase Cloud Messaging (FCM), ktorý si zachová spoľahlivú a škálovateľnú infraštruktúru GCM a prinesie mnoho nových funkcií.

GCM sa aktuálne používa v rámci komponentu Mobile Device Management (MDM), ktorý v programe ESET Remote Administrator/ESET Security Management Center sprostredkúva správu mobilných zariadení so systémom Android.

Riešenie

Koho sa zmena týka?

Táto zmena sa týka všetkých používateľov správy mobilných zariadení (Mobile Device Management – MDM), ktorí spravujú zariadenia so systémom Android. Komunikačný protokol GCM sa aktuálne využíva v rámci MDM verzie 6 aj 7, no každú z týchto dvoch verzií zmena ovplyvní inak.

Nový komunikačný protokol Firebase Cloud Messaging od spoločnosti Google bude na strane servera podporovaný komponentom Mobile Device Management (MDM) vo verzii 7.0 a vyšších, na strane klienta bude nový protokol podporovaný aplikáciou ESET Endpoint Security pre Android vo verziách vyšších ako 2.2.x.

Táto zmena nijako neovplyvňuje registráciu mobilných zariadení do MDM.

 1. Používam MDM 6.x. Ako mám postupovať?
  1. Keďže komunikačný protokol FCM spoločnosti Google je kompatibilný iba s MDM 7, budete musieť aktualizovať MDM na verziu 7.
MDM vo verzii 7 nie je možné používať s ERA Serverom vo verzii 6.x

MDM 7 nie je spätne kompatibilné s ERA serverom vo verzii 6.x. Ak chcete spravovať mobilné zariadenia prostredníctvom MDM 7, budete musieť aktualizovať váš ERA server a agenty na verziu 7. Pokyny k aktualizácii na ESMC 7 nájdete v dokumentácii.

 1. Po úspešnom aktualizovaní MDM na verziu 7 postupujte podľa pokynov v nasledujúcom bode č. 2.
 1. Používam MDM 7.x. Ako mám postupovať?
  1. Pridajte názov hostiteľa pre Firebase Cloud Messaging (fcm.googleapis.com) do pravidiel vášho firewallu. Komunikačné porty pre FCM zostávajú rovnaké ako tie, ktoré sa používali pre GCM. Po 29. máji 2019 môžete z pravidiel firewallu odstrániť GCM názov hostiteľa (android.googleapis.com), pretože už nebude potrebný.
    
  2. Overte si, či na všetkých spravovaných mobilných zariadeniach so systémom Android beží aplikácia ESET Endpoint Security pre Android vo verzii 2.2x alebo novšej. Ak sú na niektorých zariadeniach staršie verzie, použite pre tieto klientske zariadenia úlohu Inštalácia softvéru na aktualizovanie aplikácie ESET Endpoint Security pre Android na novú verziu.
    
  3. Po úspešnom dokončení uvedených krokov budú vaše mobilné zariadenia ďalej spravované rovnako ako predtým.
    
 2. Čo sa stane s mojimi spravovanými Android zariadeniami po 29. máji 2019, ak som neaktualizoval MDM alebo aplikáciu ESET Endpoint Security pre Android?
  Po 29. máji 2019 bude prevádzka komunikačného protokolu GCM zastavená. V dôsledku toho už komunikácia medzi MDM a zariadeniami spravovanými aplikáciou ESET Endpoint Security pre Android nebude zaručená na rovnakej úrovni ako predtým.
 1. Chcem vykonať aktualizáciu až po 29. máji 2019. Budem musieť znovu zaregistrovať svoje spravované Android zariadenia?
  Nie, komunikácia medzi jadrom MDM a spravovanými Android zariadeniami sa úplne nepreruší, bude len obmedzená. Keď aktualizujete spravované Android zariadenia podľa vyššie popísaných krokov pre ERA MDM vo verzii 6 alebo ESMC MDM vo verzii 7, dôjde k úplnému obnoveniu komunikácie.
   
 2. Spravujem iba zariadenia so systémom iOS. Ovplyvní ma táto zmena nejako?
  Správa iOS zariadení nie je touto zmenou ovplyvnená. Úroveň podpory pre MDM vo verzii 6 sa však zmení na Základnú podporu. Dôrazne vám preto odporúčame aktualizovať MDM na verziu 7.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)