[KB6760] Po aktualizácii MySQL na systéme Linux sa nedá sa pripojiť do ESET Remote Administrator Web Console (6.x)

Problém

 • ERA Web Console zobrazuje chybové hlásenie „Pri načítaní dát nastala chyba“ (Error loading data) po aktualizácii balíka Linux ODBC Connector (mysql-connector-odbc) na verziu 5.6.40-2.e17 (a novšie verzie) a reštartovaní služby MySQL  
   

Ak ste počas aktualizácie neboli prihlásený, ERA Web Console sa nepripojí na ERA Server a ohlási chybu „Nepripojené“ (Not connected)

V protokole ERA Servera sa nachádzajú nasledujúce chybové hlásenia (umiestnenie /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/trace.log):

 • Error: CDataMinersModule [Thread 7f935ebc7700]: Failed to write some logs because: [unixODBC][Driver Manager]Can't open lib 'MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver' : file not found (0). Rescheduling.
   
 • Error: CDatabaseModule [Thread 7fb81deef740]: Probing database connection failed. Next connection attempt will be in 10 seconds. 1 more attempt will be made. The database access layer reported: [unixODBC][Driver Manager]Can't open lib 'MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver' : file not found (0)

Podrobnosti

Tento problém sa týka všetkých používateľov využívajúcich:

 • ERA virtuálne zariadenie
   
 • ERA MDM na virtuálnom zariadení – ak ste nasadili ERA MDMCore na ERA virtuálne zariadenie a aktualizovali ste na ňom MySQL, môžete sa stretnúť s problémom spomenutým vyššie. Komponent ERA MDMCore sa nebude vedieť pripojiť k svojej databáze.
   
 • ERA Virtual Agent Host – ak ste nasadili ERA Virtual Agent Host a na danom zariadení ste aktualizovali MySQL, môžete sa stretnúť s problémom spomenutým vyššie. Protokol s chybami môžete nájsť v /var/log/eset/RemoteAdministrator/VAgentHost/trace.log. Komponent ERA Virtual Agent Host sa nebude vedieť pripojiť k svojej databáze.
   
 • ERA Proxy VA – ak ste nasadili ERA Proxy na ERA virtuálne zariadenie a aktualizovali ste na ňom MySQL, môžete sa stretnúť s problémom spomenutým vyššie. Protokol s chybami môžete nájsť v /var/log/eset/RemoteAdministrator/Proxy/trace.log. Komponent ERA Proxy sa nebude vedieť pripojiť k svojej databáze.
   
 • Linux používatelia, ktorí využívajú rovnaký ODBC Connector, ako používa virtuálne zariadenie (VA)

Riešenie

Spustite nasledujúci príkaz, aby ste zistili aktuálnu verziu vašich ODBC ovládačov:

odbcinst -q -d

Vo výstupe by mali byť uvedené ovládače vo verzii 5.3.

Dôležité:

MySQL databáza je podporovaná do verzie 5.7 a ODBC ovládač do verzie 5.3. Neodporúčame aktualizovať na vyššiu verziu MySQL databázy (verzia 8 a vyššia) a ODBC ovládača.

Po aktualizácii MySQL je potrebné znížiť verziu ovládača.

Ak ste aktualizáciu ešte nevykonali alebo ste už znížili verziu ovládača, môžete tomuto problému predísť zmrazením verzie MySQL.

 


Ako znížiť verziu ODBC ovládača

Ak ste aktualizovali váš ODBC ovládač, môžete jeho verziu znížiť a následne túto verziu zmraziť, aby ste zabránili ďalším aktualizáciám.

 1. Otvorte váš virtuálny počítač (pri spustenom ERA virtuálnom zariadení/MDMCore/ERA Proxy/ERA Virtual Agent Host) a spustite Terminál.
   
 2. Znížte verziu ODBC ovládača:

  yum downgrade mysql-connector-odbc-5.3.10
   
 3. Nainštalujte plugin YUM Versionlock:

  yum install yum-plugin-versionlock
   
 4. Pridajte MySQL komponenty do Versionlock:

  yum versionlock mysql-*
   
 5. Otvorte nasledujúci súbor:

  /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini

  Uistite sa, že v tejto konfigurácii sa uvádza už vami znížená verzia ODBC ovládača (v tomto prípade MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver) a podľa potreby súbor s konfiguráciou upravte.
   
 6. Ak po znížení verzie zostala konfigurácia ovládača nezmenená, nie je potrebné vykonať žiadne ďalšie úkony.
  V prípade, že konfigurácia ovládača bola zmenená, reštartujte službu MySQL a službu príslušného ERA komponentu:

  service mysqld restart

  service eraserver restart (ERA virtuálne zariadenie)

  service eramdmcore restart (ERA MDMCore)

  service eraproxy restart (ERA Proxy)

  service eravagenthost restart (ERA Virtual Agent Host)

  Chvíľu počkajte, kým sa služba spustí, a následne sa prihláste do ERA Web Console.
Dôležité:

Ak váš systém používa správcu služieb systemd namiesto SysVinit, príkaz service nebude fungovať. Ak chcete zistiť, akého správcu služieb používate, spustite: 
stat /proc/1/exe 
Váš správca služieb bude uvedený v prvom riadku výstupu.

Ak váš systém používa systemd, reštartujte služby prostredníctvom nasledujúcich príkazov (názvy služieb sú rovnaké ako pri SysVinit; ak teda chcete reštartovať služby ďalších komponentov, stačí v príkaze použiť príslušný názov služby).

systemctl restart mysqld

systemctl restart eraserver

 


Ako zabrániť aktualizovaniu MySQL na vyššiu verziu

Ak ste váš ODBC ovládač ešte neaktualizovali, môžete zmrazením aktuálnej verzie ODBC ovládača a MySQL komponentov zabrániť tomu, aby ich YUM aktualizoval.

 1. Otvorte váš virtuálny počítač (pri spustenom ERA virtuálnom zariadení) a spustite Terminál.
   
 2. Nainštalujte plugin YUM Versionlock:

  yum install yum-plugin-versionlock
   
 3. Pridajte MySQL komponenty do Versionlock:

  yum versionlock mysql-*
Dôležité:

Zmrazenie verzie v YUM zabráni budúcim aktualizáciám MySQL komponentov.

 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)