[KB5852] Chybové hlásenie: "Prihlásenie zlyhalo: Pripojenie zlyhalo so stavom 'Nepripojené'” v ESET Remote Administrator Web Console (6.x)

Problém

 • Zobrazenie chybového hlásenia: "Prihlásenie zlyhalo: Pripojenie zlyhalo so stavom 'Nepripojené'”

Obr. 1-1

Riešenie

V procese komunikácie môžu nastať tieto chyby:

 • "Prihlásenie zlyhalo: Chyba komunikácie": Nastala chyba v komunikácii medzi vaším Webovým prehliadačom a Webserverom.
   
 • "Prihlásenie zlyhalo: Pripojenie zlyhalo so stavom 'Nepripojené'": Nastala chyba v komunikácii medzi Webserverom a ERA Serverom alebo medzi ERA Serverom a ERA Databázou (pripojenie medzi Prehliadačom a Webovým serverom pravdepodobne beží).

I. Riešenie problémov s pripojením

Začnite s krokom 1 a pokračujte na ďalšie kroky, až pokým nie je problém vyriešený. Po dokončení každého kroku obnovte ERA Web Console a potom sa pokúste znova prihlásiť.

Len pre používateľov systému Windows

Nasledujúce kroky obsahujú pokyny pre vyriešenie problému v operačnom systéme Windows. Používatelia Linuxu môžu postupovať podľa týchto krokov, avšak návod na opätovné spustenie služby a na čítanie log súborov je odlišný. Pre viac informácií nahliadnite do ERA používateľskej príručky.

 1. Skontrolujte, či nedochádza k prípadnému problému alebo konfliktu v sieti. Napríklad v prípade, že databázový server beží na inom počítači, môže byť pripojenie prerušené.
   
 2. Reštartujte Apache Tomcat service.

  Môže trvať niekoľko minút, kým služba začne pracovať. Počkajte niekoľko minút a potom sa pokúste znovu prihlásiť.

Buďte opatrný pri reštartovaní služby

Služby odporúčame reštartovať len počas plánovanej údržby, tým sa minimalizuje riziko straty dát.

 1. Je možné, že služba (SQL Server alebo MySQL) nebeží. Pokúste sa pripojiť k databáze; v prípade, že pripojenie k databáze nefunguje, reštartujte službu.
   
 2. Je možné, že ESET Remote Administrator Server (ERAS) nebeží.
 3. Niektoré porty (443, 2222, 2223, 8443) môžu ERA brániť v správnom fungovaní. Skontrolujte nastavenie portov.

 4. Nájdite možné chyby na ERA Serveri a log súboroch Apache Tomcat:
  • ERA Server:
   C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Logs\
  • Apache Tomcat:
   C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\Logs\ 

Ak sa vám stále nepodarilo prihlásiť do ERA Web Console, pokračujte ďalej.

II. Preinštalovanie ERA Web Console

Vykonanie nasledujúcich krokov bude trvať v závislosti od sieťového pripojenia 10- 20 minút.

 1. Zastavte Apache Tomcat 7 zo services.msc alebo prejdite do umiestnenia %TOMCAT_HOME%\bin (napríklad C:\Program Files\Apache Tomcat\Tomcat7\bin) a dvojitým kliknutím spustite tomcat7w.exe.
   
 2. Premenujte %systemdrive%\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat7\Webapps\era na era.old.
   
 3. Stiahnite si najnovší era.war súbor z nasledujúcej adresy:
 4. Extrahujte obsah súboru era.war do nasledujúceho umiestnenia:
  • %systemdrive%\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat7\Webapps\
    
 5. Umiestnite tento súbor %systemdrive%\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat7\Webapps\era.old\WEB-INF\classes\sk\eset\era\g2webconsole\server\modules\config\EraWebServerConfig.properties na jeho pôvodné miesto.
   
 6. Spustite Apache Tomcat 7 (viď krok 1 vyššie). 
   
 7. Obnovte ERA Web Console (F5) a pokúste sa znovu prihlásiť. Ako môžem otvoriť ESET Remote Administrator Web Console? (6.x).
   

Ak sa vám problém nepodarilo vyriešiť, kontaktujte technickú podporu spoločnosti ESET.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)