[KB5668] Ako nakonfigurujem SMTP upozornenia o hrozbách prostredníctvom programu ESET Remote Administrator? (6.x)

Problém

 • Nakonfigurujte si váš ESET produkt pre automatické odosielanie e-mailov správcom alebo ostatným používateľom v prípade detekcie hrozby na vašej sieti.

Podrobnosti

Prostredníctvom programu ESET Remote Administrator môžete nastavenia SMTP na klientskych pracovných staniciach konfigurovať tak, aby sa e-maily obsahujúce upozornenia o hrozbách alebo upozornenia o udalosti posielali z klientskych staníc na určenú e-mailovú adresu. Môžete tiež konfigurovať ESET Endpoint nastavenia pre odosielanie SMTP správ z klientskych staníc.

Riešenie

Prerekvizity

Uistite sa, že SMTP Server je nastavený.


 Používatelia ESET Endpoint produktov: Na klientskych pracovných staniciach vykonajte tieto kroky

Existujú dve možnosti konfigurácie upozornení o hrozbách pomocou programu ESET Remote Administrator:

Nastavenie SMTP upozornení o hrozbách pomocou serverových oznámení

 1. Otvorte ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) vo vašom webovom prehliadači a prihláste sa. Ako otvorím ERA Web Console?

 2. Kliknite na Správca → Oznámenia, označte začiarkavacie políčko vedľa oznámenia, ktoré chcete nastaviť a kliknite na Upraviť oznámenie (v tomto príklade je to Upozornenie na vypuknutie malware nákazy (kritérium počtu za daný čas)).  Obr. 1-1
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne  

 3. Rozbaľte časť Distribúcia a do poľa E-mailové adresy zadajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete, aby bolo dané oznámenie odosielané. V prípade, že chcete zadať viacero e-mailových adries, oddeľte ich čiarkou.

  Voliteľné nastavenia

  Rozbaľte časť Základné a upravte názov a popis oznámenia.
  Rozbaľte časť Konfigurácia a upravte text oznámenia v poli Správa.
  Rozbaľte časť Šablóna oznámenia a upravte šablónu, ktorá bude použitá pre toto oznámenie. 
  Rozbaľte časť Pokročilé nastavenia – obmedzovanie a bližšie špecifikujte množstvo a frekvenciu vašich oznámení podľa štatistických spúšťačov a spúšťačov na základe času.

 4. Kliknite na Dokončiť. Opakujte kroky uvedené vyššie pre konfiguráciu ostatných oznámení uvedených v kroku č. 2.

  Obr. 1-2
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne


Nastavenie SMTP upozornení o hrozbách použitím politiky

Potenciálne veľké množstvo oznámení

Ak použijete túto metódu, existuje pravdepodobnosť, že príjemca obdrží na e-mailovú adresu veľké množstvo oznámení v prípade aktivácie niektorého z dôležitých spúšťačov oznámení, ako je napr. vypuknutie malware nákazy na sieti.

 1. Otvorte ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) vo vašom webovom prehliadači a prihláste sa. Ako otvorím ERA Web Console?

 2. Kliknite na Správca → Politiky, vyberte politiku, pre ktorú chcete nastaviť SMTP upozornenia o hrozbách a kliknite na Politiky → Upraviť.

  Obr. 2-1
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 3. Rozbaľte časť Nastavenia a kliknite na Nástroje  Upozornenia a udalosti.
 4. Zadajte adresu vášho servera do poľa SMTP server, ako aj používateľské meno a heslo potrebné pre autentifikáciu (ak sa to vyžaduje). 

 5. E-mailovú adresu, na ktorú majú byť odosielané oznámenia, zadajte do poľa E-mailová adresa príjemcu. Do poľa E-mailová adresa odosielateľa zadajte e-mailovú adresu, ktorá bude zobrazovaná ako odosielateľ.

 6. Vyberte požadovanú úroveň podrobnosti oznámenia v roletovom menu Posielať udalosti od úrovneKliknite sem pre viac informácií ohľadom úrovní podrobnosti oznámení.

  Obr. 2-2
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 7. V časti Formát správy môžete upraviť formát e-mailov obsahujúcich SMTP upozornenia o hrozbách, generovaných v poliach Formát správ o udalostiachFormát upozornení o hrozbách.

  Obr. 2-3
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 8. Kliknite na Dokončiť pre uloženie politiky.

Všetky klientske pracovné stanice, na ktoré sa táto politika vzťahuje, budú odteraz odosielať SMTP upozornenia o hrozbách na e-mailovú adresu špecifikovanú v kroku 5.


Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)