[KB555] Globálne nastavenie proxy servera pre ESET Smart Security/ESET NOD32 Antivirus

Riešenie

Informácie v článku sú zamerané na tých používateľov, ktorí na pripojenie k Internetu používajú proxy server (neštandardné u domácich používateľov). Pre zabezpečenie pravidelného sťahovania aktualizácií vírusovej databázy a posielania podozrivých súborov, štatistických informácií, žiadostí o technickú podporu atď. priamo z programu je nevyhnutné mať v programe správne nastavenú konfiguráciu proxy servera. Ak chcete nastaviť váš proxy server v programe ESET Smart Security resp. ESET NOD32 Antivirus, postupujte takto:

  1. Otvorte hlavné okno programu kliknutím na ikonu ESET  hneď vedľa ukazovateľa systémového času a dátumu (zvyčajne vpravo dole na obrazovke) alebo tiež kliknutím na Štart → Programy → ESET → ESET Smart Security resp. ESET NOD32 Antivirus.
  2. Stlačte F5 na klávesnici a otvorí sa okno pokročilých nastavení. V stromovom menu zvoľte Rôzne → Proxy server.
  3. Označte možnosť Používať proxy server. Ak viete k akému proxy serveru sa má program pripojiť, zadajte adresu a číslo portu (štandardne port 3128) proxy servera, ak nie kliknite na tlačidlo Zistiť proxy server.
  4. Ak je potrebná autorizácia, označte možnosť Proxy server vyžaduje autorizáciu a do koloniek zadajte Meno Heslo pre prístup na proxy server. Kliknite na OK aby ste uložili nové nastavenia.

 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)