[KB3701] Ako zmením adresu ESET Remote Administrator Servera, ktorú používa ESET Remote Administrator Agent? (6.x)

Problém

 • Pri migrácii klientských počítačov na nový ESET Remote Administrator Server (ERA Server) 6.2 treba zmigrovať certifikáty a vyrtvoriť/aktualizovať agentskú politiku, skrz ktorú distribujeme adresu nového servera na klientské počítače

Podrobnosti

Komunikácia medzi ESET Remote Administrator Serverom (ERA Server) 6 a firemnými produktmi ESET verzie 6 sa uskutočňuje pomocou ESET Remote Administrator Agenta (ERA Agent). Keď migrujeme na iný ERA Server, tak najjednoduchší spôsob zmeny servera je znovu nasadiť (nainštalovať) ERA Agenta.

Riešenie

Sú tri spôsoby ako nastaviiť v ESET Remote Administrator Agentovi (ERA Agent) novú adresu ESET Remote Administrator Servera (ERA Server) keď migrujete na nový  ERA Server.

Znovu nainštalujte ERA Agenta (odporúčané)

Keď chcete migrovať na nový ERA Server, môžete doručiť na klientské stanice aktualizovanú inštanciu ERA Agenta, ktorú ste získali z nového ERA Servera. Počas nasadenia ERA Agenta budete vyzvaní na zadanie údajov pripojenia nového ERA Servera.

Ak nemôžete znovu nasadiť ERA Agenta, tak pokračujte k sekcii o Úprave natsavení ERA Agenta nižšie. Potrebnú zmenu môžete uskutočniť aj migráciou certifikátov a úpravou nastavení politiky pre ERA Agenta priamo vo Web Console pre ESET Remote Administrator.

Úprava nastavení ERA Agenta

 1. V prvom rade treba vyexportovať z nového ERA Servera pôvodný Agentský Certifikát (.pfx súbor) a pôvodnú Certifikačnú Autoritu (.der súbor).
  V ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) choďte na Správca  → Partnerské certifikáty → zvoľte pôvôdný Agentský certifikát, ktorý má hviezdičku (*) v kolónke HOSTITEĽ → kliknite na Akcie → zvoľte Exportovať....


  Obrázok 1-1-AC
  Kliknite na obrázok pre väčší náhľad v novom okne


  V ERA Web Console choďte na Správca  → Certifikačné autority → zvoľte Certifikačnú autoritu, ktorou bol exportovaný Agentský Certifikát podpísaný  → kliknite na Akcie → zvoľte Exportovať verejný kľúč.

   

  Obrázok 1-1-CA
  Kliknite na obrázok pre väčší náhľad v novom okne

   
 2. V operačnom systéme Windows kliknite na Štart  Ovládací panel → Programy a súčasti
  (používatelia Windows XP / Windows Server 2003: Zvoľte Pridať alebo odstrániť programy)

  a zvoľte ESET Remote Administrator Agent a kliknite na Zmeniť.

Obrázok 1-2
Kliknite na obrázok pre väčší náhľad v novom okne

 1. Kliknite na Next.

Obrázok 1-3

 1. V Change, repair, or remove installation okne kliknite Repair.

Obrázok 1-4

 1. V okne Agent configuration zadajte adresu nového ERA Servera do poľa Server Host. Číslo portu môžete nechať nemenné, ledaže ste pre Váš ERA Server nastavili iný port komunikácie. Kliknite na Next.

Obrázok 1-5

 1. V okne Peer certificate vyhľadajte vyexportovaný Agentský certifikát (.pfx) a Certifikačnú autoritu (.der) a kliknite na Next.

Obrázok 1-6

 1. V okne Ready to repair ESET Remote Administrator Agent kliknite na Repair. Váš klientský počítač bude schopný komunikovať s novým ERA Serverom akonáhle sa oprava dokončí.

Obrázok 1-7

Migrácia certifikátov a úprava nastavení politiky pre ERA Agenta v ERA Web Console (dostupné od verzie 6.2)

 1. Otvorte ERA Web Console starého ERA Servera vo Vašom prehliadači a prihláste sa.
   
 2. Vyexportujte Server certifikát (.pfx file) a pôvodnú Certifikačnú autoritu (.der file):
  Choďte na Správca  → Partnerské certifikáty → zvoľte Server certifikát, ktorý má hviezdičku (*) v kolónke HOSTITEĽ  → kliknite na Akcie → zvoľte Exportovať....

  Obrázok 2-1-SA
  Kliknite na obrázok pre väčší náhľad v novom okne


  Potom choďte na Správca  → Certifikačné autority → zvoľte Certifikačnú autoritu, ktorou bol vyexportovaný Agentský certifikát podpísaný  → kliknite na Akcie → zvoľte Exportovať verejný kľúč.

  Obrázok 2-1-CA
  Kliknite na obrázok pre väčší náhľad v novom okne

   
 3. Prihláste sa do ERA Web Console nového ERA Servera a importujte oba certifikáty - Certifikačnú autoritu (.der file) aj Server certifikát (.pfx file) starého ERA Servera - ktoré ste exportovali v predošlom kroku:
  Choďte na Správca  → Certifikačné autority → kliknite na Akcie → zvoľte Importovať verejný kľúč

  Obrázok 2-2
  Kliknite na obrázok pre väčší náhľad v novom okne


  nájdite súbor Certifikačnej autority (.der súbor) a kliknite na Spustiť Import


  Obrázok 2-3

   


   
 4. Choďte na Správca  → Nastavenia servera → Pripojenie → kliknite na Zmeniť certifikát

  Obrázok 2-4
  Kliknite na obrázok pre väčší náhľad v novom okne

  zvoľte Vlastný certifikát, nájdite certifikát (.pfx dsúbor) a kliknite OK


  Obrázok 2-5
   

  Je nevyhnutné reštartovať nový ERA Server:

  Po dokončení tohto bodu je nevyhnutné reštartovať nový ERA Server, aby nový Server certifikát bol účinný.

   

 5. Kliknite na Správca Politiky a zvoľte politiku, ktorú chcete upraviť (mala by to byť politika, ktorú používate pre klientské počítače, ktoré chcete nasmerovať na nový ERA Server).
   
 6. Kliknite na Politiky → Upraviť....

  Obrázok 2-6
  Kliknite na obrázok pre väčší náhľad v novom okne
   

 7. Rozbaľte sekciu Nastavenia a zvoľte ESET Remote Administrator Agent z rolovacieho menu.
   
 8. Rozbaľte sekciu Pripojenie a kliknite na Upraviť zoznam serverov.

  Obrázok 2-7
  Kliknite na obrázok pre väčší náhľad v novom okne
   

 9. Pridajte do zoznamu IP adresu nového ERA servera kliknutím na tlačidlo Pridať 

  Obrázok 2-8
   

 10. Zadajte adresu nového ERA Servera do poľa Hostiteľ. Číslo portu môžete nechať nemenné, ledaže ste pre Váš ERA Server nastavili iný port komunikácie. Kliknite na OK pre uloženie zmien.


  Obrázok 2-9

   
 11. Posuňte nový ERA Server na vrch zoznamu


  Obrázok 2-10

   
 12. Kliknite Uložiť.

  Obrázok 2-11

 13. Kliknite na Dokončiť, aby sa Vami vykonané zmeny uložili.

  Obrázok 2-12
  Kliknite na obrázok pre väčší náhľad v novom okne

 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)