[KB3645] Ako povolím alebo zakážem detekciu potenciálne nechcených/nebezpečných aplikácií prostredníctvom programu ESET Remote Administrator? (6.x)

Podrobnosti

Potenciálne nechcená aplikácia je program, ktorý obsahuje adware, inštaluje panely nástrojov a sleduje ďalšie nejasné ciele. Vyskytujú sa situácie, kedy sa používateľ rozhodne, že výhody, ktoré mu potenciálne nechcená aplikácia poskytuje, prevyšujú riziko spojené s jej používaním. Preto ich ESET radí do kategórie s nižším rizikom ako iné typy škodlivého softvéru, napr. trojany alebo červy. Pre viac informácií kliknite sem.

Riešenie

 Používatelia ESET Endpoint produktov: Na klientskych pracovných staniciach vykonajte tieto kroky

Používateľské povolenia v ERA 6.5

Pri tomto článku sa predpokladá, že používateľ má pre vykonávanie úloh spomenutých nižšie všetky potrebné prístupové práva a povolenia v rámci ERA.

Ak stále používate predvolený účet správcu (Administrator) alebo úlohy spomenuté nižšie nie je možné vykonať (možnosť je neaktívna), prečítajte si nasledujúci článok a vytvorte si druhý účet správcu s neobmedzenými prístupovými právami pre ERA (stačí urobiť raz):

Zobraziť minimálne potrebné povolenia pre používateľa

Používateľ musí mať udelené nasledujúce povolenia pre skupinu, ktorá obsahuje menený objekt:

Funkcia Čítanie Použitie Zápis
Politiky

Používateľ musí mať udelené nasledujúce povolenia pre každý dotknutý objekt:

Funkcia Čítanie Použitie Zápis
Skupiny a počítače

Keď máte povolenia nastavené, vykonajte kroky spomenuté nižšie.

 1. Otvorte ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) vo vašom prehliadači a prihláste sa.

 2. Kliknite na Správca   Politiky a vyberte vašu politiku pre klientske pracovné stanice.

 3. Kliknite na Politiky → Upraviť.

Obr. 1-1
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

 1. Rozbaľte sekciu Nastavenia → Antivírus.

 2. Kliknite na prepínače vedľa nasledujúcich nastavení pre ich zapnutie alebo vypnutie podľa vašich preferencií:
  • Zapnúť detekciu potenciálne nechcených aplikácií
  • Zapnúť detekciu potenciálne nebezpečných aplikácií
  • Zapnúť detekciu podozrivých aplikácií
 1. Pre uloženie zmien kliknite na Dokončiť.

Obr. 1-2
Kliknite na obrázok pre otvorenie v novom okne

Zariadenie zobrazuje chybu "Detekcia potenciálne nechcených aplikácií nie je nastavená"

Pre vyriešenie tohto problému sa uistite, že vybrané nastavenia sú aplikované v politike pre požadovaný ESET Endpoint produkt. Otvorte politiku, rozbaľte sekciu Nastavenia a následne Antivirus. V sekcii Možnosti kontroly skontrolujte, či je krúžok naľavo od zvoleného nastavenia modrý, čo znamená, že dané nastavenie je v politike aktívne.

 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)