[KB3592] Je pre môj produkt ESET poskytovaná podpora? Životný cyklus produktov spoločnosti ESET (produkty pre firmy)

Problém

Informácie týkajúce sa životného cyklu produktov ESET určených pre domácnosti nájdete na tomto odkaze.

 

Riešenie


Politika životného cyklu produktov ESET platná od 1. júla 2020

Zhrnutie | Pravidlá číslovania verzií | Životný cyklus produktov | Úrovne podpory | PDF dokument

Zhrnutie

Cieľom tohto dokumentu je preskúmať politiky životného cyklu produktov spoločnosti ESET, politiky poskytovania podpory pre jednotlivé produkty a politiky, ktorými sa riadime pri podpore rôznych operačných systémov.

Tento dokument by mal slúžiť ako zdroj informácií pre firemných zákazníkov spoločnosti ESET, ktorým jasné a predvídateľné politiky životného cyklu produktov môžu výrazne pomôcť pri efektívnom plánovaní IT bezpečnosti. Veríme, že tento dokument pomôže organizáciám mať vždy aktuálne bezpečnostné politiky, čím sa zabráni narušeniu biznis kontinuity.

Dokument o životnom cykle produktov vychádza z osvedčených postupov v IT sfére, ako aj všeobecne uznávaných noriem. Politiky sa uplatňujú na všetky existujúce produkty a ich verzie, pričom rešpektujú záväzky, ktoré sme zákazníkom dali v minulosti. Definovali sme kategórie produktov a pre každú z nich sme vytvorili politiku poskytovania podpory. Nájdete tu tiež informácie o tom, ako funguje tvorba verzií, či vysvetlenie fáz životného cyklu produktov.

Veľmi dobre si uvedomujeme, že každá zmena môže byť náročná, najmä v podnikateľskom prostredí. Preto okamžite po implementácii našej novej politiky spustíme ročné prechodné obdobie. Počas tohto obdobia budú aj naďalej dostávať aktualizácie modulov tie verzie produktov, ktoré v dôsledku novej politiky prejdú z aktuálnej fázy základnej/obmedzenej podpory do fázy ukončenia životného cyklu. Základná podpora garantuje iba aktualizácie detekčného jadra (predtým známeho ako „vírusová databáza“). Počas prechodného obdobia budú aktualizácie jadra a modulov aj naďalej dostupné pre verzie produktov s končiacim životným cyklom. Bude sa to týkať aj tých verzií, ktoré by počas tohto obdobia prirodzene prešli do fázy ukončenia životného cyklu.

Táto politika životného cyklu produktov ESET vstúpila do platnosti 1. júla 2020.

Pravidlá číslovania verzií

ESET sa pri číslovaní verzií produktov riadi normami v odvetví. Pozrite si v príklade nižšie, čo znamenajú jednotlivé čísla vo verzii produktu:

Vysvetlenie číslovania verzií

ESET Endpoint Security vo verzii 7.2.2055.0 znamená:

7.

Hlavná verzia

2.

Vedľajšia verzia/servisné vydanie

2055.

Číslo buildu/úroveň záplaty

0

Dodatočný rozlišovací prvok
(napr. jazyková verzia)

 • Hlavná verzia – prechod na vyššiu verziu zvyčajne zahŕňa celkovú údržbu hlavného produktu, zmenu architektúry produktu alebo ukončenie podpory staršej verzie operačného systému.
 • Vedľajšia verzia/servisné vydanie – vyššie číslo znamená, že v porovnaní s predchádzajúcou verziou boli vykonané menšie opravy chýb a drobné zmeny funkcií.
 • Číslo zostavy/úroveň záplaty – označuje požadované automatické aktualizácie zabezpečenia a stability. Nedochádza k žiadnym zmenám funkčnosti.
Životný cyklus produktov

Každý z našich produktov spadá do určitej fázy životného cyklu. Na účely vypracovania kompletnej politiky životného cyklu produktov sme sa rozhodli kategorizovať ich do nasledujúcich skupín:

 1. Produkty v aktívnom vývoji
  Tieto produkty sa nachádzajú v prvej fáze životného cyklu alebo uprostred neho a v nasledujúcich rokoch ich plánujeme ďalej vyvíjať a predávať.
  Produkty v aktívnom vývoji pravidelne prechádzajú procesom ukončenia staršej verzie produktu (pri každom vydaní novej hlavnej verzie). Uplatňuje sa aj proces, ktorý umožňuje predĺžiť obdobie poskytovania obmedzenej podpory pre určité verzie produktov. Podrobnejšie informácie vám poskytne váš obchodný zástupca ESET.
 2. Produkty v údržbe
  Tieto produkty sú už staršie a ESET ich iba udržuje. Nepracujeme na vývoji žiadnych nových funkcií. Na produkty/služby v údržbe sa zvyčajne vzťahuje predĺžená obmedzená podpora. Produkty v údržbe nezískavajú aktualizácie, ktoré by im zaručili kompatibilitu s budúcimi verziami operačného systému.
 3. Produkty s končiacim životným cyklom
  Tieto produkty sa už dlhšiu dobu nevyvíjajú ani nevylepšujú a nemajú žiadny obchodný ani strategický význam. Prechádzajú interným procesom, ktorého výsledkom je úplné ukončenie životného cyklu.
Úrovne podpory

Toto sú všeobecné úrovne podpory pre produkty a služby ESET. Konkrétne úrovne podpory pre jednotlivé produkty a ich verzie nájdete v príslušných častiach tohto dokumentu.

 • Plná podpora – v celej IT sfére sa tým myslí vynakladanie maximálneho úsilia s cieľom pomôcť zákazníkom opraviť všetky chyby a poskytnúť im plne funkčný produkt. Zákazníkom ponúkame tiež rozsiahlu podporu. Všetky budúce verzie operačného systému budú podporované len v prípade, že nebude existovať žiadna veľká vonkajšia prekážka, ktorú nebude možné prekonať ani primeraným úsilím.
 • Obmedzená podpora – vo všeobecnosti sa obmedzuje na technickú podporu a podporu vývoja, ktorá sa zase obmedzuje na opravu chýb, takže pre nové verzie operačného systému nie je dostupná žiadna podpora.
 • Koniec životného cyklu – v tejto fáze životného cyklu produktov neposkytujeme žiadnu podporu ani pomoc a vôbec nezaručujeme funkčnosť produktu. Najlepšie, čo môžeme urobiť, je nasmerovať zákazníka na najvhodnejší spôsob aktualizácie na najnovší zodpovedajúci produkt.

Podrobnejšie je politika životného cyklu produktov ESET popísaná v PDF dokumente.


Politika životného cyklu produktov určených pre firmy

V nasledujúcom zozname kliknite na názov svojho produktu ESET a zobrazí sa úroveň podpory, ktorá je aktuálne pre produkt poskytovaná.

Riešenia ESET pre koncové zariadenia
ESET Endpoint Antivirus
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora Prechodné obdobie
7.3 30. 6. 2020

7.3.2044.0

Plná podpora Do verzie 8 + 1 rok Do verzie 8 + 3 roky  
7.2 12. 11. 2019 7.2.2072.0 Obmedzená podpora Ukončená Do verzie 8 + 1 rok  
7.1 11. 4. 2019 7.1.2064.0 Obmedzená podpora Ukončená Do verzie 8 + 1 rok  
7.0 16. 8. 2018 7.0.2120.0 Obmedzená podpora Ukončená Do verzie 8 + 1 rok  
6.6 24. 8. 2017

6.6.2095.1

Obmedzená podpora Ukončená Marec 2021  
6.5 14. 3. 2017 6.5.2132.6 Obmedzená podpora Ukončená Do februára 2022  
6.4 7. 6. 2016 6.4.2014.0 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.3 21. 1. 2016 6.3.2016.0 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.2 25. 2. 2015 6.2.2033.0 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.1 11. 12. 2014 6.1.2227.0 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
5.x 29. 5. 2012 5.0.2272.7 Obmedzená podpora Ukončená december 2020
Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Endpoint Security
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora Prechodné obdobie
7.3 30. 6. 2020

7.3.2044.0

Plná podpora Do verzie 8 + 1 rok Do verzie 8 + 3 roky  
7.2 12. 11. 2019 7.2.2072.0 Obmedzená podpora Ukončená Do verzie 8 + 1 rok  
7.1 11. 4. 2019 7.1.2064.0 Obmedzená podpora Ukončená Do verzie 8 + 1 rok  
7.0 16. 8. 2018 7.0.2120.0 Obmedzená podpora Ukončená Do verzie 8 + 1 rok  
6.6 24. 8. 2017

6.6.2095.1

Obmedzená podpora Ukončená Marec 2021  
6.5 14. 3. 2017 6.5.2132.6 Obmedzená podpora Ukončená Do februára 2022  
6.4 7. 6. 2016 6.4.2014.0 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.3 21. 1. 2016 6.3.2016.0 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.2 25. 2. 2015 6.2.2033.0 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.1 11. 12. 2014 6.1.2227.0 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
5.x 29. 5. 2012 5.0.2272.7 Obmedzená podpora Ukončená december 2020
Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.ESET NOD32 Antivirus Business Edition
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora Prechodné obdobie
4.x 2. 3. 2009 4.2.76.0  Obmedzená podpora Ukončená december 2020
3.0 5. 11. 2007 3.0.695.0  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená  
Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Endpoint Antivirus pre Linux
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora Prechodné obdobie
7.1 26. 8. 2020 7.1.6 Plná podpora Do verzie 8 + 1 rok Do vydania verzie 8 + 3 roky  
7.0 25. 2. 2020 7.0.13.0 Obmedzená podpora Ukončená Do vydania verzie 8 + 1 rok  
Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Endpoint Antivirus pre Mac
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora Prechodné obdobie
6.9 15. 6. 2020 6.9.60.3 Plná podpora  Do verzie 7 + 1 rok Do verzie 7 + 3 roky  
6.8 25. 9. 2019 6.8.400.0 Obmedzená podpora Ukončená Do verzie 7 + 1 rok  
6.7 10. 1. 2019 6.7.900.0  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.6 25. 5. 2018 6.6.866 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.5 25. 9. 2017 6.5.600.1  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.4 30. 3. 2017 6.4.246.0  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.3 19. 9. 2016 6.3.85.0  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.2 31. 5. 2016 6.2.7.0  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.1 30. 9. 2015 6.1.16.0  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Endpoint Security pre Mac
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora Prechodné obdobie
6.9 15. 6. 2020 6.9.60.3 Plná podpora  Do verzie 7 + 1 rok Do verzie 7 + 3 roky  
6.8 25. 9. 2019 6.8.400.0 Obmedzená podpora Ukončená Do verzie 7 + 1 rok  
6.7 10. 1. 2019 6.7.900.0  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.6 25. 5. 2018 6.6.866 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.5 25. 9. 2017 6.5.600.1  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.4 30. 3. 2017 6.4.246.0  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.3 19. 9. 2016 6.3.85.0  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.2 31. 5. 2016 6.2.7.0  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.1 30. 9. 2015 6.1.16.0  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET NOD32 Antivirus Business Edition pre Mac
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora Prechodné obdobie
4.1 27. 7. 2012 4.1.106.1 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená  
4 2. 8. 2010 4.0.77  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená  
Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET NOD32 Antivirus Business Edition pre Linux Desktop
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora Prechodné obdobie
4.0 12.4.11 4.0.93.0 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

Produkty ESET pre servery
ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora Prechodné obdobie
7.2 25. 8. 2020

7.2.10007.0

Plná podpora
Do verzie 8 + 1 rok Do verzie 8 + 3 roky  
7.1 18. 12. 2019 7.1.10015.0 Plná podpora Do verzie 8 + 1 rok Do verzie 8 + 3 roky  
7.0 16. 8. 2018 7.0.x Obmedzená podpora Ukončená Do verzie 8 + 1 rok  
6.5 28. 2. 2017 6.5.10059.0  Obmedzená podpora Ukončená Do augusta 2021  
6.4 7. 9. 2016 6.4.10011.0  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.3 21. 1. 2016 6.3.10005.0  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.2 3. 9. 2015 6.2.12012.0  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
4.5 26. 3. 2013 4.5.10022.0  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená  
4.3 31. 3. 2011 4.3.10016  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená  
4.2 10. 3. 2010 4.2.10012  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená  
Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET File Security pre Microsoft Windows Server
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora Prechodné obdobie
7.1 11. 2. 2020 7.1.12010.0 Plná podpora Do verzie 8 + 1 rok Do verzie 8 + 3 roky  
7.0 29. 1. 2019 7.0.12018.0 Obmedzená podpora Ukončená Do verzie 8 + 1 rok  
6.5 28. 2. 2017 6.5.12018.0  Obmedzená podpora Ukončená Do decembra 2022  
6.4 7. 9. 2016 6.4.12004.0  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.3 2. 3. 2016 6.3.12006.0  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.2 25. 2. 2015 6.2.12007.0  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.0 11. 12. 2014 6.0.12035.0  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
4.5 7. 2. 2012 4.5.12017.0  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená  
4.3 18. 10. 2011 4.3.12014  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená  
Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Mail Security pre IBM Domino
(predtým ESET Mail Security pre IBM Lotus Domino)
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora Prechodné obdobie
7.2 25. 8. 2020

7.2.14001.0

Plná podpora
Do verzie 8 + 1 rok Do verzie 8 + 3 roky  
7.1 10. 9. 2019 7.1.14008.0 Plná podpora Do verzie 8 + 1 rok Do verzie 8 + 3 roky  
7.0 16. 8. 2018 7.0.x Obmedzená podpora Ukončená Do verzie 8 + 1 rok  
6.5 28. 2. 2017 6.5.14026.0 Obmedzená podpora Ukončená Do augusta 2021  
6.4 7. 9. 2016 6.4.14024.0 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
4.5 29. 5. 2012 4.5.14059.0  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená  
Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Security pre Kerio
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora Prechodné obdobie
6.5 29. 5. 2017 6.5.16009 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
5 Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii
4.5 6. 11. 2013 4.5.16009 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená  
Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Security pre Microsoft SharePoint Server
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora Prechodné obdobie
7.2 25. 8. 2020

7.2.15001.0

Plná podpora
Do verzie 8 + 1 rok Do verzie 8 + 3 roky  
7.0 16. 8. 2018 7.0.15010.0 Plná podpora Do verzie 8 + 1 rok Do verzie 8 + 3 roky  
6.5 28. 2. 2017 6.5.15015.0 Obmedzená podpora Ukončená Do augusta 2021  
6.4 7. 9. 2016 6.4.15015.0 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
4.5 12. 6. 2013 4.5.15024.0  Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená  
Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET File Security pre Linux
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora Prechodné obdobie
7.2 26. 8. 2020 7.2.463 Plná podpora Do verzie 8 + 1 rok Do verzie 8 + 3 roky  
7.1 14. 11. 2019 7.1.561 Plná podpora Do verzie 8 + 1 rok Do verzie 8 + 3 roky  
7.0 16. 7. 2019 7.0.1152 Obmedzená podpora Ukončená Do verzie 8 + 1 rok  
Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET File/Mail/Gateway Security pre Linux/FreeBSD
(predtým ESET File/Mail/Gateway Security pre Linux/BSD/Solaris)
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora Prechodné obdobie
4.5 17. 12. 2015 4.5.15.0 Obmedzená podpora Do júna 2020 Do júna 2021  
4.0 15. 11. 2011 4.0.10 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená  
3.0 Q2/2008 3.0.22 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená  
Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Virtualization Security pre VMware NSX
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora Prechodné obdobie
1 21. 1. 2016 1.7.1.0 Obmedzená podpora Ukončená Zverejníme  

ESET Virtualization Security podporuje vSphere len vo verzii 6.7 a starších.

Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Shared Local Cache
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Prechodné obdobie
1 12. 12. 2014 1.2.5.3 Obmedzená podpora Ukončená  
Vysvetlenie stavu podpory

Plnú podporu poskytujeme pre posledné vydanie najnovšej hlavnej verzie a pre poslednú verziu staršej hlavnej generácie produktu (iba po dobu jedného roka od vydania novej generácie produktu).

Obmedzená podpora je k dispozícii pre staršie vydania najnovšej hlavnej verzie produktu (jeden rok navyše po vydaní ďalšej generácie) a pre poslednú verziu predchádzajúcej generácie produktu (dva roky navyše po skončení ročnej plnej podpory).

Plná podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií modulov
 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • Riešenie potvrdených systémových kritických chýb a zraniteľností pomocou záplat a servisných vydaní**
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená
 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová

*V prípade OS Windows 10 považujeme polročné aktualizácie od spoločnosti Microsoft za nové verzie operačného systému.
**Oprava chýb alebo zraniteľností výlučne podľa uváženia spoločnosti ESET. ESET ponúkne riešenie v prípade, že je obchodne rentabilné.


Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

Lokálne konzoly na správu produktov ESET
ESET Security Management Center
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora
7.2 11. 6. 2020 7.2.11.3 Plná podpora Do vydania verzie 8 Do verzie 8 + 2 roky
7.1 19. 11. 2019 7.1.27.2 Obmedzená podpora Ukončená Do verzie 8 + 2 roky
7.0 16. 8. 2018 7.0.72 Obmedzená podpora Ukončená Do verzie 8 + 2 roky
Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je dostupná pre všetky súčasti najnovšej verzie (hlavnej verzie). Po vydaní novej hlavnej verzie prejde predchádzajúca verzia do fázy obmedzenej podpory.

Obmedzená podpora je dostupná dva roky po skončení plnej podpory.

Plná podpora

 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Remote Administrator
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora
6.5 14. 3. 2017 6.5.34.0 Obmedzená podpora Ukončená Do decembra 2020
6.4 19. 7. 2016 6.4.29.0 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.3 21. 1. 2016 6.3.12.0 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.2 3. 9. 2015 6.2.11.0 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.1 20. 5. 2015 6.1.31.0 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.1 25. 2. 2015 6.1.28.0 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
6.1 10. 12. 2014 6.1.21.0 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
5.3 19. 11. 2015 5.3.39.0 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
5.2 16. 6. 2014 5.2.26.0 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
5.1 21. 10. 2013 5.1.34 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
5 28. 5. 2012 5.0.119 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
4 19. 4. 2010 4.0.138 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
3 15. 12. 2008 3.0.105 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
2 26. 11. 2007 2.0.110 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
1 25. 6. 2005 1.0.17 Koniec životného cyklu Ukončená Ukončená
Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je dostupná pre všetky súčasti najnovšej verzie (hlavnej verzie). Po vydaní novej hlavnej verzie prejde predchádzajúca verzia do fázy obmedzenej podpory.

Obmedzená podpora je dostupná dva roky po skončení plnej podpory.

Plná podpora

 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ERA – ESMC pluginy
Kaseya
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora
2.7 24. 1. 2019 2.7.0 Plná podpora Do vydania ďalšej hlavnej verzie Nie je k dispozícii
ConnectWise Manage
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora
1.0 17. 12. 2019 1.0.1910.42 Obmedzená podpora Ukončená Do júna 2021
Autotask PSA
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora
1.0 5. 8. 2020 1.0.1907.83 Obmedzená podpora Ukončená Do júna 2021
Tigerpaw
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora
1.0 24. 1. 2019 0.9.501.0 Obmedzená podpora Ukončená Do júna 2021
Salesforce
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora
1.0 24. 1. 2019 0.10.273 Obmedzená podpora Ukončená Do júna 2021
Event Management Extension
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora
3.3 3. 5. 2017 3.3.0 Obmedzená podpora Ukončená Do júna 2021
Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je dostupná pre všetky súčasti najnovšej verzie (hlavnej verzie). Po vydaní novej hlavnej verzie prejde predchádzajúca verzia do fázy obmedzenej podpory.

Obmedzená podpora je dostupná dva roky po skončení plnej podpory.

Plná podpora

 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

DEM pluginy
DEM pre ConnectWise Automate
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora
1.4 10. 1. 2020 1.4.0 Plná podpora Do vydania ďalšej hlavnej verzie Nie je k dispozícii
1.3 6. 6. 2019 1.3.2 Obmedzená podpora Ukončená Do vydania verzie 1.5
DEM pre Datto RMM
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora
1.2 20. 8. 2020 1.2.0 Plná podpora Do vydania ďalšej hlavnej verzie Nie je k dispozícii
1.1 22. 8. 2019 1.1.2 Obmedzená podpora Ukončená Do vydania ďalšej hlavnej verzie
DEM pre SolarWinds N-Central
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora
1.1 23. 4. 2019 1.1.0 Plná podpora Do vydania ďalšej hlavnej verzie Nie je k dispozícii
1.0 7. 3. 2018 1.0.0 Obmedzená podpora Ukončená Do vydania ďalšej hlavnej verzie
DEM pre SolarWinds RMM
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora
1.0 17. 2. 2020 1.0.0 Plná podpora Do vydania ďalšej hlavnej verzie Nie je k dispozícii
DEM pre Ninja RMM
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora
1.1 23. 4. 2019 1.1.0 Plná podpora Do vydania ďalšej hlavnej verzie Nie je k dispozícii
1.0 12. 1. 2018 1.0.0 Obmedzená podpora Ukončená Do vydania ďalšej hlavnej verzie
Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je dostupná pre všetky súčasti najnovšej verzie (hlavnej verzie). Po vydaní novej hlavnej verzie prejde predchádzajúca verzia do fázy obmedzenej podpory.

Obmedzená podpora je dostupná dva roky po skončení plnej podpory.

Plná podpora

 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami, novými verziami operačných systémov a novými aktualizáciami pre existujúce operačné systémy zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizovaná databáza znalostí a príručky online pomocníka

Obmedzená podpora

 • Kompatibilita s novými verziami operačných systémov nie je garantovaná*
 • K dispozícii je technická podpora
 • Aktualizácia databázy znalostí a príručiek online pomocníka zaručená len v prípade kritických problémov (ktoré bránia správnemu fungovaniu základných funkcií produktu a zabezpečenia)
 • Produkt už nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Koniec životného cyklu

 • Bez podpory nových operačných systémov
 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory


Riešenia ESET pre mobilné zariadenia
ESET Endpoint Security pre Android
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora
2 25. 2. 2015 2.7.21.0 Plná podpora Do vydania ďalšej hlavnej verzie
1 04. 12. 2012 1.2.210.134  Koniec životného cyklu Ukončená vo februári 2015
Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je k dispozícii iba pre najnovšie hlavné verzie/vydania.

Obmedzená podpora je dostupná v zníženom rozsahu po dobu jedného roka po tom, čo bola verzia produktu nahradená novším vydaním.

Plná podpora – poskytovaná iba pre najnovšiu verziu produktu

 • Chyby a problémové funkcie sú vždy opravené v najnovšej verzii
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami a novými verziami operačných systémov zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora

Obmedzená podpora

 • Podpora vývoja nie je k dispozícii (žiadne opravy chýb)
 • Chyby a zraniteľnosti sa budú riešiť v budúcich vydaniach produktov
 • Technická podpora je dostupná pre známe problémy
 • K dispozícii sú aktualizácie modulov (v zodpovedajúcich prípadoch)

Koniec životného cyklu

 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.
 • Produkt nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory


Riešenie EDR od spoločnosti ESET
ESET Enterprise Inspector
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora
1.4 15. 6. 2020 1.4.1363 Plná podpora do vydania verzie 1.5
1.3 17. 9. 2019 1.3.1145 pre Server a koncové zariadenia s OS Windows
1.3.1143 pre koncové zariadenia s macOS
Koniec životného cyklu Ukončená
1.2 20. 7. 2018 1.2.894 Koniec životného cyklu Ukončená
1.1 26. 3. 2018   Koniec životného cyklu Ukončená
1 Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Koniec životného cyklu Ukončená
Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je k dispozícii iba pre najnovšie hlavné verzie/vydania.

Obmedzená podpora je dostupná v zníženom rozsahu po dobu jedného roka po tom, čo bola verzia produktu nahradená novším vydaním.

Plná podpora – poskytovaná iba pre najnovšiu verziu produktu

 • Chyby a problémové funkcie sú vždy opravené v najnovšej verzii
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami a novými verziami operačných systémov zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora

Obmedzená podpora

 • Podpora vývoja nie je k dispozícii (žiadne opravy chýb)
 • Chyby a zraniteľnosti sa budú riešiť v budúcich vydaniach produktov
 • Technická podpora je dostupná pre známe problémy
 • K dispozícii sú aktualizácie modulov (v zodpovedajúcich prípadoch)

Koniec životného cyklu

 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.
 • Produkt nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory


Produkty ESET na šifrovanie a viacúrovňové overovanie
ESET Full Disk Encryption
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora
1.2 23. 6. 2020 1.2.0.x Plná podpora Do vydania ďalšej hlavnej verzie
1.1 2. 4. 2020 1.1.0.0 Koniec životného cyklu Ukončená
1.0 28. 1. 2019 1.047.6.0 Koniec životného cyklu Ukončená
Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je k dispozícii iba pre najnovšie hlavné verzie/vydania.

Obmedzená podpora je dostupná v zníženom rozsahu po dobu jedného roka po tom, čo bola verzia produktu nahradená novším vydaním.

Plná podpora – poskytovaná iba pre najnovšiu verziu produktu

 • Chyby a problémové funkcie sú vždy opravené v najnovšej verzii
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami a novými verziami operačných systémov zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora

Obmedzená podpora

 • Podpora vývoja nie je k dispozícii (žiadne opravy chýb)
 • Chyby a zraniteľnosti sa budú riešiť v budúcich vydaniach produktov
 • Technická podpora je dostupná pre známe problémy
 • K dispozícii sú aktualizácie modulov (v zodpovedajúcich prípadoch)

Koniec životného cyklu

 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.
 • Produkt nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Secure Authentication
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora
3 30. 1. 2020 3.0.20.0 Plná podpora Do vydania ďalšej hlavnej verzie
2 15. 3. 2016 2.8.23.0 Koniec životného cyklu Ukončená v januári 2020
1 25. 7. 2013 1.3.719.0 Koniec životného cyklu Ukončená v marci 2016
Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je k dispozícii iba pre najnovšie hlavné verzie/vydania.

Obmedzená podpora je dostupná v zníženom rozsahu po dobu jedného roka po tom, čo bola verzia produktu nahradená novším vydaním.

Plná podpora – poskytovaná iba pre najnovšiu verziu produktu

 • Chyby a problémové funkcie sú vždy opravené v najnovšej verzii
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami a novými verziami operačných systémov zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora

Obmedzená podpora

 • Podpora vývoja nie je k dispozícii (žiadne opravy chýb)
 • Chyby a zraniteľnosti sa budú riešiť v budúcich vydaniach produktov
 • Technická podpora je dostupná pre známe problémy
 • K dispozícii sú aktualizácie modulov (v zodpovedajúcich prípadoch)

Koniec životného cyklu

 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.
 • Produkt nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Endpoint Encryption Client
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora
5 6. 5. 2020 5.0.6 Plná podpora Do vydania ďalšej hlavnej verzie
5 12. 2. 2019 5.0.5 Koniec životného cyklu Ukončená
4 12. 12. 2018 4.9.5 Koniec životného cyklu Ukončená
Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je k dispozícii iba pre najnovšie hlavné verzie/vydania.

Obmedzená podpora je dostupná v zníženom rozsahu po dobu jedného roka po tom, čo bola verzia produktu nahradená novším vydaním.

Plná podpora – poskytovaná iba pre najnovšiu verziu produktu

 • Chyby a problémové funkcie sú vždy opravené v najnovšej verzii
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami a novými verziami operačných systémov zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora

Obmedzená podpora

 • Podpora vývoja nie je k dispozícii (žiadne opravy chýb)
 • Chyby a zraniteľnosti sa budú riešiť v budúcich vydaniach produktov
 • Technická podpora je dostupná pre známe problémy
 • K dispozícii sú aktualizácie modulov (v zodpovedajúcich prípadoch)

Koniec životného cyklu

 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.
 • Produkt nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Endpoint Encryption Server
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora
3 12. 2. 2019 3.1 Plná podpora Do vydania ďalšej hlavnej verzie
2 27. 9. 2018 2.10.10 Koniec životného cyklu Ukončená
Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je k dispozícii iba pre najnovšie hlavné verzie/vydania.

Obmedzená podpora je dostupná v zníženom rozsahu po dobu jedného roka po tom, čo bola verzia produktu nahradená novším vydaním.

Plná podpora – poskytovaná iba pre najnovšiu verziu produktu

 • Chyby a problémové funkcie sú vždy opravené v najnovšej verzii
 • Kompatibilitu s novými operačnými systémami a novými verziami operačných systémov zabezpečujú nové verzie produktu
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií zabezpečenia a stability alebo servisných vydaní
 • K dispozícii je technická podpora

Obmedzená podpora

 • Podpora vývoja nie je k dispozícii (žiadne opravy chýb)
 • Chyby a zraniteľnosti sa budú riešiť v budúcich vydaniach produktov
 • Technická podpora je dostupná pre známe problémy
 • K dispozícii sú aktualizácie modulov (v zodpovedajúcich prípadoch)

Koniec životného cyklu

 • Pre takúto verziu produktu nie je k dispozícii technická podpora ani aktualizácie zabezpečenia a stability
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.
 • Produkt nie je možné stiahnuť zo serverov ESET

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory


Cloudové služby spoločnosti ESET
ESET MSP Administrator
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora
2 24. 3. 2020 2.3.29.1 Plná podpora Počas celého živ. cyklu Nie je k dispozícii
1 3. 2. 2020 1.4.2 Obmedzená podpora Nie je k dispozícii Do decembra 2020
Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je k dispozícii po sprístupnení novej hlavnej verzie, pričom posledná hlavná verzia sa automaticky presunie do finálnej fázy ukončenia životného cyklu.

Obmedzená podpora je k dispozícii po sprístupnení novej hlavnej verzie, a ak sa z nejakého dôvodu stane, že sa životný cyklus predchádzajúcej hlavnej verzie neukončí, posledná hlavná verzia automaticky prejde z fázy plnej podpory do fázy obmedzenej podpory, a to na vopred určený čas (zvyčajne na jeden rok). Po uplynutí stanoveného časového obdobia predchádzajúca verzia ukončí svoj životný cyklus.

Plná podpora

 • Cloudová služba sa neustále zdokonaľuje
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií stability a zabezpečenia alebo servisných vydaní
 • Možnosť registrácie nových zákazníkov/používateľov
 • K dispozícii je technická podpora, dokumentácia je aktualizovaná

Obmedzená podpora

 • Cloudová služba sa aktívne nevylepšuje
 • Funkcionalita a dostupnosť môžu byť obmedzené
 • Registrácia nových zákazníkov/používateľov môže byť obmedzená
 • Technická podpora je obmedzená, chyby sa posudzujú, aktualizácie dokumentácie môžu byť obmedzené

Koniec životného cyklu

 • Vylepšovanie cloudovej služby je ukončené
 • Dostupnosť je obmedzená alebo ukončená
 • Nie je dostupná možnosť registrácie nových zákazníkov/používateľov
 • Základná alebo žiadna technická podpora, žiadne opravy chýb, žiadna aktualizácia dokumentácie

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Cloud Administrator
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora
Cloud 1. 9. 2018 Nie je k dispozícii Plná podpora Počas celého živ. cyklu Nie je k dispozícii
Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je k dispozícii po sprístupnení novej hlavnej verzie, pričom posledná hlavná verzia sa automaticky presunie do finálnej fázy ukončenia životného cyklu.

Obmedzená podpora je k dispozícii po sprístupnení novej hlavnej verzie, a ak sa z nejakého dôvodu stane, že sa životný cyklus predchádzajúcej hlavnej verzie neukončí, posledná hlavná verzia automaticky prejde z fázy plnej podpory do fázy obmedzenej podpory, a to na vopred určený čas (zvyčajne na jeden rok). Po uplynutí stanoveného časového obdobia predchádzajúca verzia ukončí svoj životný cyklus.

Plná podpora

 • Cloudová služba sa neustále zdokonaľuje
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií stability a zabezpečenia alebo servisných vydaní
 • Možnosť registrácie nových zákazníkov/používateľov
 • K dispozícii je technická podpora, dokumentácia je aktualizovaná

Obmedzená podpora

 • Cloudová služba sa aktívne nevylepšuje
 • Funkcionalita a dostupnosť môžu byť obmedzené
 • Registrácia nových zákazníkov/používateľov môže byť obmedzená
 • Technická podpora je obmedzená, chyby sa posudzujú, aktualizácie dokumentácie môžu byť obmedzené

Koniec životného cyklu

 • Vylepšovanie cloudovej služby je ukončené
 • Dostupnosť je obmedzená alebo ukončená
 • Nie je dostupná možnosť registrácie nových zákazníkov/používateľov
 • Základná alebo žiadna technická podpora, žiadne opravy chýb, žiadna aktualizácia dokumentácie

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Business Account
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora
3 24. 3. 2020 3.34.1 Plná podpora Počas celého živ. cyklu Nie je k dispozícii
Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je k dispozícii po sprístupnení novej hlavnej verzie, pričom posledná hlavná verzia sa automaticky presunie do finálnej fázy ukončenia životného cyklu.

Obmedzená podpora je k dispozícii po sprístupnení novej hlavnej verzie, a ak sa z nejakého dôvodu stane, že sa životný cyklus predchádzajúcej hlavnej verzie neukončí, posledná hlavná verzia automaticky prejde z fázy plnej podpory do fázy obmedzenej podpory, a to na vopred určený čas (zvyčajne na jeden rok). Po uplynutí stanoveného časového obdobia predchádzajúca verzia ukončí svoj životný cyklus.

Plná podpora

 • Cloudová služba sa neustále zdokonaľuje
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií stability a zabezpečenia alebo servisných vydaní
 • Možnosť registrácie nových zákazníkov/používateľov
 • K dispozícii je technická podpora, dokumentácia je aktualizovaná

Obmedzená podpora

 • Cloudová služba sa aktívne nevylepšuje
 • Funkcionalita a dostupnosť môžu byť obmedzené
 • Registrácia nových zákazníkov/používateľov môže byť obmedzená
 • Technická podpora je obmedzená, chyby sa posudzujú, aktualizácie dokumentácie môžu byť obmedzené

Koniec životného cyklu

 • Vylepšovanie cloudovej služby je ukončené
 • Dostupnosť je obmedzená alebo ukončená
 • Nie je dostupná možnosť registrácie nových zákazníkov/používateľov
 • Základná alebo žiadna technická podpora, žiadne opravy chýb, žiadna aktualizácia dokumentácie

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET License Administrator
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora
1 17. 3. 2020 1.32.20 Obmedzená podpora Nie je k dispozícii Do konca živ. cyklu
Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je k dispozícii po sprístupnení novej hlavnej verzie, pričom posledná hlavná verzia sa automaticky presunie do finálnej fázy ukončenia životného cyklu.

Obmedzená podpora je k dispozícii po sprístupnení novej hlavnej verzie, a ak sa z nejakého dôvodu stane, že sa životný cyklus predchádzajúcej hlavnej verzie neukončí, posledná hlavná verzia automaticky prejde z fázy plnej podpory do fázy obmedzenej podpory, a to na vopred určený čas (zvyčajne na jeden rok). Po uplynutí stanoveného časového obdobia predchádzajúca verzia ukončí svoj životný cyklus.

Plná podpora

 • Cloudová služba sa neustále zdokonaľuje
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií stability a zabezpečenia alebo servisných vydaní
 • Možnosť registrácie nových zákazníkov/používateľov
 • K dispozícii je technická podpora, dokumentácia je aktualizovaná

Obmedzená podpora

 • Cloudová služba sa aktívne nevylepšuje
 • Funkcionalita a dostupnosť môžu byť obmedzené
 • Registrácia nových zákazníkov/používateľov môže byť obmedzená
 • Technická podpora je obmedzená, chyby sa posudzujú, aktualizácie dokumentácie môžu byť obmedzené

Koniec životného cyklu

 • Vylepšovanie cloudovej služby je ukončené
 • Dostupnosť je obmedzená alebo ukončená
 • Nie je dostupná možnosť registrácie nových zákazníkov/používateľov
 • Základná alebo žiadna technická podpora, žiadne opravy chýb, žiadna aktualizácia dokumentácie

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

ESET Dynamic Threat Defense
Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora
Cloud 16. 8. 2018 Nie je k dispozícii Plná podpora Počas celého živ. cyklu Nie je k dispozícii
Vysvetlenie stavu podpory

Plná podpora je k dispozícii po sprístupnení novej hlavnej verzie, pričom posledná hlavná verzia sa automaticky presunie do finálnej fázy ukončenia životného cyklu.

Obmedzená podpora je k dispozícii po sprístupnení novej hlavnej verzie, a ak sa z nejakého dôvodu stane, že sa životný cyklus predchádzajúcej hlavnej verzie neukončí, posledná hlavná verzia automaticky prejde z fázy plnej podpory do fázy obmedzenej podpory, a to na vopred určený čas (zvyčajne na jeden rok). Po uplynutí stanoveného časového obdobia predchádzajúca verzia ukončí svoj životný cyklus.

Plná podpora

 • Cloudová služba sa neustále zdokonaľuje
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou aktualizácií stability a zabezpečenia alebo servisných vydaní
 • Možnosť registrácie nových zákazníkov/používateľov
 • K dispozícii je technická podpora, dokumentácia je aktualizovaná

Obmedzená podpora

 • Cloudová služba sa aktívne nevylepšuje
 • Funkcionalita a dostupnosť môžu byť obmedzené
 • Registrácia nových zákazníkov/používateľov môže byť obmedzená
 • Technická podpora je obmedzená, chyby sa posudzujú, aktualizácie dokumentácie môžu byť obmedzené

Koniec životného cyklu

 • Vylepšovanie cloudovej služby je ukončené
 • Dostupnosť je obmedzená alebo ukončená
 • Nie je dostupná možnosť registrácie nových zákazníkov/používateľov
 • Základná alebo žiadna technická podpora, žiadne opravy chýb, žiadna aktualizácia dokumentácie

Vysvetlenie stĺpcov tabuľky:

Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET
Aktuálny stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory
Stav plnej podpory Aktuálny stav fázy plnej podpory
Obmedzená podpora
Podrobnosti o fáze obmedzenej podpory
Koniec životného cyklu Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory

Prečo aktualizovať na novú verziu?

Každá nová verzia produktov ESET obsahuje množstvo vylepšení a opráv chýb. Zákazníci s platnou licenciou pre produkt ESET môžu prejsť na najnovšiu verziu toho istého produktu zadarmo.

Bezplatne si aktualizujte svoje produkty ESET a získajte maximálnu ochranu

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa úrovne podpory pre váš konkrétny produkt, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti ESET.


Politika životného cyklu produktov ESET platná do 30. júna 2020

V nasledujúcom zozname kliknite na názov svojho produktu ESET a zobrazí sa úroveň podpory, ktorá je pre produkt poskytovaná.

Kliknutím sem zobrazíte popis úrovní podpory pre cloudové služby spoločnosti ESET.

Cloudové služby spoločnosti ESET


 

Poskytovanie podpory počas životného cyklu produktu

Podpora vydaného produktu sa začína tzv. všeobecnou dostupnosťou (General Availability) a zvyčajne prechádza týmito štádiami:

 1. Plná podpora
 2. Obmedzená podpora
 3. Základná podpora

Akonáhle sa stane verejne dostupnou nová hlavná verzia daného produktu, predchádzajúca vydaná verzia produktu prejde z fázy plnej podpory do obmedzenej podpory. Fáza obmedzenej podpory trvá až do vydania ďalšej hlavnej verzie daného produktu. Prvotná verzia vtedy prejde do poslednej fázy, teda do základnej podpory. Po skončení fázy základnej podpory sa produkt dostane na koniec svojho životného cyklu a skončí sa preň poskytovanie podpory. V tomto článku je popísaný štandardný proces. V niektorých prípadoch však môže byť poskytovaná aj rozšírená podpora.

Plná podpora
 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií programových modulov a vírusovej databázy.
 • Podpora nových operačných systémov a nových verzií operačných systémov.
 • Potvrdené problémy a chyby zabezpečenia programu sú riešené prostredníctvom opráv a servisných vydaní.
 • Technická podpora je k dispozícii.
Obmedzená podpora
 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií programových modulov a vírusovej databázy.
 • Závažné problémy, napr. keď program alebo niektorá z jeho hlavných funkcií nepracuje správne, spôsobuje nestabilitu systému alebo obsahuje chybu zabezpečenia, sú riešené prostredníctvom opráv a servisných vydaní.
 • Technická podpora je k dispozícii, nebudú však opravené všetky chyby.
 • Nové verzie operačných systémov nebudú podporované.
Základná podpora
 • Dostupnosť pravidelných aktualizácií vírusovej databázy.
 • Dostupnosť aktualizácií modulov nie je zaručená.
 • Produkt viac nie je možné stiahnuť zo serverov spoločnosti ESET.
 • Technická podpora nie je k dispozícii, chyby nebudú opravené.
Koniec životného cyklu
 • Pravidelné aktualizácie vírusovej databázy môžu pokračovať, nie sú však zaručené.
 • Nie je k dispozícii technická podpora ani opravy chýb v programe. Základná podpora môže byť aj naďalej k dispozícii, ale nie je to zaručené.
 • Dokumentácia sa neaktualizuje ani sa nevytvára nová.
Verzia Hlavné vydanie jedného z produktov ESET.
Dátum vydania Dátum, keď sa hlavná verzia produktu ESET stala verejne dostupnou.
Najnovšia zostava Číslo najnovšej dostupnej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET.
Aktualizované Dátum vydania najnovšej zostavy v rámci konkrétnej verzie produktu ESET (pole je prázdne, ak je táto informácia nedostupná alebo ak je dátum podobný dátumu vydania hlavnej verzie.
Stav Aktuálne poskytovaná úroveň podpory.
Nasledujúci stav Očakávaná úroveň podpory.
Očakávaný EOL Očakávaný koniec životného cyklu produktu (EOL) a koniec poskytovania podpory.

 

ESET Endpoint Antivirus

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
7.x 16. 8. 2018

7.3.2044.0

2020-06-30

Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
6.6 24. 8. 2017

6.6.2095.1

2018-11-13 Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
6.5 14. 3. 2017 6.5.2132.6 28. 11. 2017 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.4 7. 6. 2016 6.4.2014.0 7. 6. 2016 Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme
6.3 21. 1. 2016 6.3.2016.0 21. 1. 2016 Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme
6.2 25. 2. 2015 6.2.2033.0 29. 7. 2015 Základná podpora Koniec životného cyklu Február 2020
6.1 11. 12. 2014 6.1.2227.0   Základná podpora Koniec životného cyklu Február 2020
5.x 29. 5. 2012 5.0.2272.7 2018-05-22 Základná podpora Koniec životného cyklu december 2020

ESET Endpoint Security

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
7.x 16. 8. 2018

7.3.2044.0

2020-06-30

Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
6.6 25. 2. 2015

6.6.2095.1

2018-11-13 Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
6.5 14. 3. 2017 6.5.2132.6 28. 11. 2017 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.4 7. 6. 2016 6.4.2014.0 7. 6. 2016 Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme
6.3 21. 1. 2016 6.3.2016.0 21. 1. 2016 Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme
6.2 25. 2. 2015 6.2.2033.0 29. 7. 2015 Základná podpora Koniec životného cyklu Február 2020
6.1 11. 12. 2014 6.1.2227.0   Základná podpora Koniec životného cyklu Február 2020
5.x 29. 5. 2012 5.0.2272.7 2018-05-22 Základná podpora Koniec životného cyklu december 2020

ESET NOD32 Antivirus Business Edition

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
4 2. 3. 2009 4.2.76.0 12. 1. 2012 Základná podpora Koniec životného cyklu December 2020*
3 5. 11. 2007 3.0.695.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

* Toto je všeobecný dátum ukončenia životného cyklu. Na konkrétne trhy sa môžu vzťahovať výnimky.

ESET Smart Security Business Edition

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
4 2. 3. 2009 4.2.76.0 12. 1. 2012 Základná podpora Koniec životného cyklu December 2020*
3 5. 11. 2007 3.0.695.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

* Toto je všeobecný dátum ukončenia životného cyklu. Na konkrétne trhy sa môžu vzťahovať výnimky.

ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
7.x 16. 8. 2018

7.2.10007.0

2020-08-25

Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
6.5 28. 2. 2017 6.5.10059.0 2018-09-25 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.4 7. 9. 2016 6.4.10011.0 30. 11. 2016 Základná podpora Koniec životného cyklu 2020
6.3 21. 1. 2016 6.3.10005.0 22. 3. 2016 Základná podpora Koniec životného cyklu 2020
6.2 3. 9. 2015 6.2.12012.0 20. 10. 2015 Základná podpora Koniec životného cyklu 2020
5 Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii
4.5 26. 3. 2013 4.5.10022.0 2014-06-06 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
4.3 31. 3. 2011 4.3.10016   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
4.2 10. 3. 2010 4.2.10012   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET File Security pre Microsoft Windows Server

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
7.x 16. 8. 2018 7.1.12006.0 2019-07-02 Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
6.5 28. 2. 2017 6.5.12018.0 2018-08-28 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.4 7. 9. 2016 6.4.12004.0 30. 11. 2016 Základná podpora Koniec životného cyklu 2020
6.3 2. 3. 2016 6.3.12006.0 19. 5. 2016 Základná podpora Koniec životného cyklu 2020
6.2 25. 2. 2015 6.2.12007.0 3. 9. 2015 Základná podpora Koniec životného cyklu 2020
6.0 11. 12. 2014 6.0.12035.0   Základná podpora Koniec životného cyklu 2020
5 Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii
4.5 7. 2. 2012 4.5.12017.0 2015-08-05 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
4.3 18. 10. 2011 4.3.12014   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET Mail Security pre IBM Domino

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
7.x 16. 8. 2018

7.2.14001.0

2020-08-25

Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
6.5 28. 2. 2017 6.5.14026.0 2018-05-24 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.4 7. 9. 2016 6.4.14024.0 30. 11. 2016 Základná podpora Koniec životného cyklu 2020
5 Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii
4.5 29. 5. 2012 4.5.14059.0 2016-03-15 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET NOD32 Antivirus pre Lotus Domino

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
2 24. 6. 2005 2006.8.2.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET Security pre Kerio

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
6.5 29. 5. 2017 6.5.16009.0 2018-05-24 Základná podpora Koniec životného cyklu Jún 2022
5 Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii
4.5 6. 11. 2013 4.5.16009.0 2016-05-17 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET Security pre Microsoft SharePoint Server

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
7.x 16. 8. 2018

7.2.15001.0

2020-08-25

Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
6.5 28. 2. 2017 6.5.15015.0 2018-05-24 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.4 7. 9. 2016 6.4.15015.0 30. 11. 2016 Základná podpora Koniec životného cyklu 2020
4.5 12. 6. 2013 4.5.15024.0 2018-01-16 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET Endpoint Antivirus pre Mac

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
6.8 25. 9. 2019 6.9.60.3 10. 10. 2019 Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
6.6 25. 5. 2018 6.8.400.0 2019-12-05 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.5 25. 9. 2017 6.5.600.1 21. 12. 2017 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.4 30. 3. 2017 6.4.246.0   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.3 19. 9. 2016 6.3.85.0   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.2 31. 5. 2016 6.2.7.0   Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme
6.1 30. 9. 2015 6.1.16.0   Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme

ESET Endpoint Security pre Mac

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
6.8 25. 9. 2019 6.9.60.3 10. 10. 2019 Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
6.6 25. 5. 2018 6.8.400.0 2019-12-05 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.5 25. 9. 2017 6.5.600.1 21. 12. 2017 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.4 30. 3. 2017 6.4.246.0   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.3 19. 9. 2016 6.3.85.0   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
6.2 31. 5. 2016 6.2.7.0   Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme
6.1 30. 9. 2015 6.1.16.0   Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme

ESET NOD32 Antivirus Business Edition pre Mac OS X

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
4.1 27. 7. 2012 4.1.106.1
4.1.94.0 (Mac 10.5)
2018-01-11 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4 2. 8. 2010 4.0.77 6. 12. 2011 Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme

ESET Mobile Security Business Edition pre Symbian

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
1 22. 4. 2010 1.3.4 11. 5. 2011 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET Mobile Security Business Edition pre Windows Mobile

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
1 22. 4. 2010 1.3.1885 11. 5. 2011 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET Endpoint Security pre Android

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
2 25. 2. 2015 2.7.17.0 2019-12-11 Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
1 4. 12. 2012 1.2.210.134 2015-06-25 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET NOD32 Antivirus Business Edition pre Linux Desktop

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
4 12. 4. 2011 4.0.93.0 2019-05-02 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme

ESET File Security pre Linux

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
7.2 26. 8. 2020 7.2.463   Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
7.1 15. 11. 2019 7.1.247   Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
7.0 16. 7. 2019 7.0.1152 19. 7. 2019 Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme

Tento produkt je nástupcom verzie 4.5 a viac nezahŕňa podporu pre FreeBSD.

ESET File/Mail/Gateway Security pre Linux/BSD/Solaris

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
4.5 17. 12. 2015 4.5.15.0 2019-05-02 Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
4.0 15. 11. 2011 4.0.10 2. 7. 2013 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
3 Q2/2008 3.0.22   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET Virtualization Security pre VMware vShield

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
1 21. 1. 2016 1.0.14.0 2017-11-10 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

ESET Virtualization Security pre VMware NSX

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
1 21. 1. 2016 1.7.1.0 2019-09-20 Obmedzená podpora Koniec životného cyklu Zverejníme

ESET Virtualization Security podporuje vSphere len vo verzii 6.7 a starších.

ESET Secure Authentication

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
2 15. 3. 2016 2.8.23.0 2019-07-09 Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
1 25. 7. 2013 1.3.719.0 2016-09-20 Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme

ESET Shared Local Cache

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
1 12. 12. 2014 1.2.5.0 2017-03-15 Základná podpora Koniec životného cyklu Zverejníme

ESET Enterprise Inspector

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
1 16. 8. 2018 Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme

ESET Dynamic Threat Defense

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
aktuálna 16. 8. 2018 Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme

ESET Security Management Center

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
7.1 12. 11. 2019

7.2.11.3

2019-11-12 Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
7.0 16. 8. 2018 7.0.72   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme

ESET Security Management Center (počnúc verziou 7) je náhradou za ESET Remote Administrator.

ESET Remote Administrator

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
6.5*** 14. 3. 2017 6.5.34.0 2017-10-30 Obmedzená podpora Základná podpora december 2020
6.4** 19. 7. 2016 6.4.29.0 19. 9. 2016 Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
6.3* 21. 1. 2016 6.3.12.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu
6.2* 3. 9. 2015 6.2.11.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
6.1* 20. 5. 2015 6.1.31.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu
6.1* 25. 2. 2015 6.1.28.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
6.1* 10. 12. 2014 6.1.21.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

*** – pre komponent ERA MDM je od 11. apríla 2019 poskytovaná už len základná podpora.

** – najnovšia verzia, na ktorú môžu zákazníci aktualizovať, bude ESMC v7.1

* – inštalačné súbory pre ERA 6.1 – 6.4 (všetky súčasti) nie sú dostupné v repozitári. Používatelia tak nemôžu vytvárať inštalátory Agenta pre tieto verzie.

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
5.3* 19. 11. 2015 5.3.39.0 2016-09-19 Základná podpora Koniec životného cyklu Jún 2020
5.2 16. 6. 2014 5.2.26.0   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
5.1 21. 10. 2013 5.1.34   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
5 28. 5. 2012 5.0.119   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
4 19. 4. 2010 4.0.138   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
3 15. 12. 2008 3.0.105   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
2 26. 11. 2007 2.0.110   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  
1 2003 1.0.17   Koniec životného cyklu Koniec životného cyklu  

* – ERA 5.3 je vo fáze rozšírenej podpory, ktorá je zameraná na používateľov prechádzajúcich na ESET Security Management Center.

ESET Endpoint Encryption Client

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
5.0 19. 11. 2019 5.0.4   Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
5.0 9. 7. 2019 5.0.3   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
5.0 1. 4. 2019 5.0.1   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
5.0 28. 12. 2019 5.0.0   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.9 12. 12. 2018 4.9.5   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.9 4. 5. 2018 4.9.4   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.9 29. 3. 2018 4.9.3   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.9 22. 3. 2018 4.9.2   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.9 26. 10. 2017 4.9.0   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.8 3. 8. 2017 4.8.17   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.8 30. 3. 2017 4.8.16   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.8 28. 2. 2017 4.8.15   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.8 12. 1. 2017 4.8.13   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.8 14. 12. 2016 4.8.12   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.8 22. 11. 2016 4.8.11   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
4.8 8. 9. 2016 4.8.5   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme

ESET Endpoint Encryption Server

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktualizované Stav Nasledujúci stav Očakávaný EOL
3.0 28. 2. 2019 3.0.0   Plná podpora Obmedzená podpora Zverejníme
2.10 27. 9. 2018 2.10.10   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
2.9 16. 4. 2018 2.9.3   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
2.9 26. 10. 2017 2.9.2   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
2.9 3. 8. 2017 2.9.0   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
2.8 28. 2. 2017 2.8.0   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
2.7 12. 1. 2017 2.7.7   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
2.7 22. 11. 2016 2.7.1   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
2.6 19. 9. 2016 2.6.2   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme
2.6 8. 9. 2016 2.6.1   Obmedzená podpora Základná podpora Zverejníme

 

Rozdielne úrovne podpory poskytované počas životného cyklu cloudových služieb (SaaS) spoločnosti ESET:

Podpora vydanej cloudovej služby sa začína tzv. všeobecnou dostupnosťou (General Availability) a zvyčajne prechádza týmito štádiami:

 1. Plná podpora
 2. Obmedzená podpora
 3. Koniec životného cyklu

Po sprístupnení novej hlavnej verzie sa predchádzajúca hlavná verzia automaticky presunie do finálnej fázy ukončenia životného cyklu.

Ak sa z nejakého dôvodu stane, že po sprístupnení novej hlavnej verzie sa životný cyklus predchádzajúcej hlavnej verzie neukončí, táto staršia verzia automaticky prejde z fázy plnej podpory do fázy obmedzenej podpory, a to na vopred určený čas (zvyčajne na jeden rok). Po uplynutí stanoveného časového obdobia táto predošlá verzia ukončí svoj životný cyklus.

Plná podpora
 • Cloudová služba sa neustále zdokonaľuje
 • Riešenie potvrdených problémov a zraniteľností pomocou hotfixov a servisných vydaní
 • Možnosť registrácie nových zákazníkov/používateľov
 • K dispozícii je technická podpora, dokumentácia je aktualizovaná
Obmedzená podpora
 • Cloudová služba sa aktívne nevylepšuje
 • Funkcionalita a dostupnosť môžu byť obmedzené
 • Registrácia nových zákazníkov/používateľov môže byť obmedzená
 • Technická podpora je obmedzená, chyby sa posudzujú, aktualizácie dokumentácie môžu byť obmedzené
Koniec životného cyklu
 • Vylepšovanie cloudovej služby je ukončené
 • Dostupnosť je obmedzená alebo ukončená
 • Nie je dostupná možnosť registrácie nových zákazníkov/používateľov
 • Základná alebo žiadna technická podpora, žiadne opravy chýb, žiadna aktualizácia dokumentácie

 

ESET MSP Administrator

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora Koniec životného cyklu Navrhovaný postup migrácie Poznámka
1 3. 2. 2020 1.4.2 Obmedzená podpora Nie je k dispozícii Do konca živ. cyklu 31. 12. 2020 Prechod na EMA v2 Nie je k dispozícii
2 24. 3. 2020 2.3.29.1 Plná podpora Počas celého živ. cyklu Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii

 

ESET Business Account

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora Koniec životného cyklu Navrhovaný postup migrácie Poznámka
3 24. 3. 2020 3.34.1 Plná podpora Počas celého živ. cyklu Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii

 

ESET License Administrator

Verzia Dátum vydania Najnovšia zostava Aktuálny stav Plná podpora Obmedzená podpora Koniec životného cyklu Navrhovaný postup migrácie Poznámka
1 17. 3. 2020 1.32.20 Obmedzená podpora Nie je k dispozícii Do konca živ. cyklu Zverejníme Nie je k dispozícii Nie je k dispozícii

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)