[KB3590] ESET Remote Administrator 6 – Časté otázky/Čo je nové?

Problém

 • čo je nové v ESET Remote Administrator (ERA) 6.4
 • dôležité informácie týkajúce sa aktualizácie na ERA 6.x
POZNÁMKA:

ESET Security Management Center (ESMC) 7 je novou verziou programu ERA, nasledujúcou po verzii 6.5. Prečítajte si, čo je nové v ESMC 7.

 

Podrobnosti

Program ERA vo verzii 6.4 bol vydaný dňa 12.7.2016 a obsahuje množstvo nových a vylepšených funkcií.

Riešenie

| Aktualizácia na ERA 6.4 |  | | |


 1. Čo je nové v ERA 6.4?

  Kompletný zoznam všetkých vylepšení a zmien nájdete v denníku zmien programu ERA 6.4 (k dispozícii len v anglickom jazyku).

  Nižšie sú popísané najdôležitejšie nové funkcie a vylepšenia v najnovšej verzii nástroja ERA:
 • Nový sprievodca v ERA Web Console, ktorý vás prevedie tými najdôležitejšími krokmi po inštalácii – Po nainštalovaní produktu ERA a prvom spustení ERA Web Console sa zobrazí uvítacia obrazovka nového sprievodcu, ktorý vám poskytne základné informácie o nástroji ERA a prostredníctvom ktorého budete môcť vytvoriť all-in-one inštalačný balík obsahujúci ERA Agenta, ESET produkt (inštalátor pre nasadenie produktu), licenciu a politiky (počiatočná konfigurácia je voliteľná). V šiestich krokoch jednoducho vyriešite nasadenie agentov i bezpečnostných produktov na klientske počítače vo vašej sieti a zabezpečíte tak ich ochranu.
 • Vylepšený all-in-one inštalátor – Nový sprievodca po inštalácii aj s uvítacou obrazovkou sú súčasťou vynoveného all-in-one inštalátora. Jedným z vylepšení je možnosť inštalácie ERA komponentov (vrátane samostatnej inštalácie ERA Web Console) a odinštalácie ERA komponentov (s výnimkou ERA Databázy), pre jednotlivé komponenty sa teraz navyše zobrazuje odhadovaný čas trvania inštalácie.
   
 • Vylepšený proces nasadenia ERA Agenta ERA Agenta a ESET produkt už viac nemusíte nasadzovať na klienty v dvoch samostatných krokoch. V ERA 6.4 môžete súčasne nasadiť ERA Agenta aj bezpečnostný produkt ESET Endpoint prostredníctvom vami vytvoreného all-in-one inštalačného balíka, ktorý obsahuje ERA Agenta a ESET produkt, prípadne pomocou vygenerovaných skriptov pre nasadenie cez GPO/SCCM.  

  Pre viac informácií navštívte tento článok databázy znalostí: Ako nasadím ESET Remote Administrator Agenta (6.x)?
 • Vylepšenia používateľského rozhrania ERA Web Console V záložke Počítače môžete teraz pri triedení do skupín využívať aj funkciu presúvania pomocou kurzora myši (drag-and-drop). Novinkou v sekcii Politiky je roztriedenie podľa produktov, takže sa vám budú zobrazovať iba skutočne relevantné pravidlá a možnosti. Pri vytváraní nových úloh v záložke Správca môžete najnovšie využívať filtrovanie na základe niekoľkých parametrov a tieto filtre sa taktiež ukladajú.
   
 • Prepracovaná registrácia mobilných zariadení (MDM) – Prostredníctvom e-mailu s jednorazovým odkazom môžete zaregistrovať aj väčší počet zariadení a už viac nemusíte vopred zadávať číslo IMEI. 
   
 • Vylepšené možnosti Importu CSV – Import CSV súboru vám umožňuje ešte jednoduchšiu MDM registráciu väčšieho množstva mobilných zariadení a pridávanie počítačov do ERA.
   
 • Zmeny vo virtuálnom zariadení nástroja ESET Remote Administrator (ERA VA) – Virtuálne zariadenie ERA obsahuje plne funkčný operačný systém CentOS 7 a rozhranie Webmin pre správu servera (cez Webmin môžete napríklad zálohovať ERA Databázu, obnoviť predchádzajúcu zálohu ERA Databázy, zmeniť heslo pre virtuálny počítač (VM) alebo ERA Databázu, pristupovať k protokolom virtuálneho zariadenia ERA, nastaviť doménu alebo sa opätovne pripojiť k doméne pre vzdialené „push“ nasadenie a AD synchronizáciu).

  Pre viac informácií si prečítajte kapitolu venovanú rozhraniu Webmin v online pomocníkovi pre nástroj ERA.
 1. Ako nainštalujem ERA?
 2. Musím za aktualizáciu na novšiu verziu ERA platiť?

  Nie, ESET zákazníci s platnou firemnou licenciou môžu aktualizovať na ERA 6.4 zadarmo.
   
 3. Ako aktualizujem ERA na najnovšiu verziu?
 4. Môžem s nástrojom ERA 6 použiť produkty ESET Endpoint vo verzii 5 a/alebo produkty ESET Business Edition?

  Produkty vo verzii 5 môžete spravovať pomocou nástroja ERA 6, avšak nové nastavenia dostupné až vo verzii 6 nebudú použité v starších verziách produktov. Nástroj na migráciu (Migration Tool) je samostatná aplikácia umožňujúca migráciu dát z ERA 4.x a 5.x do prechodnej databázy, ktorú následne môžete importovať do ERA 6.x.
  • Parametrické skupiny, statické skupiny synchronizované z Active Directory, ako aj úlohy a politiky z predchádzajúcich verzií nástroja ERA nie je možné preniesť do ERA 6 z dôvodu zmien v rozmiestnení nastavení. Dôrazne odporúčame, aby ste si pri aktualizácii z predchádzajúcej verzie ERA uložili nastavenia politík pre referenciu.
  • Dáta, ktoré nástroj Migration Tool dokáže exportovať: počítače, statické skupiny, politiky, používateľov, protokoly (protokoly hrozieb, protokoly kontroly, protokoly firewallu, protokoly správy zariadení, protokoly webovej kontroly, protokoly udalostí).
    
 5. Pokiaľ aktualizujem nástroj ERA z predchádzajúcej verzie 5.x, môžem si ponechať svoje súčasné nastavenia politík?

  Áno, politiky z predchádzajúcich verzií ERA je možné preniesť do novej verzie ESET Remote Administrator. Pri migrácii politík však existuje niekoľko obmedzení:
  • Migrované sú len politiky z nadradeného ERA Servera.
  • Migrované sú len definície politík, nie však vzťahy medzi nimi.
  • Po migrácii je potrebné presunuté politiky manuálne priradiť k príslušným skupinám.
  • Štruktúra politík je vynechaná. V prípade výskytu príznaku override v staršej verzii ERA bude tento príznak v ERA 6 zmenený na príznak vynútiť.
  • Ak sú v starom ERA v jednej politike nastavenia pre viaceré produkty, v ERA 6 sa vytvoria politiky pre každý produkt samostatne.

   Ak v súčasnosti používate staršiu verziu produktu ERA a chcete aktualizovať na verziu ERA 6.4, prečítajte si nasledujúci článok databázy znalostí, kde nájdete zoznam nevyhnutných podmienok a podrobné inštrukcie: Ako zmigrujem na ESET Remote Administrator a ESET Endpoint verziu 6?
    
 6. Aké sú požiadavky na systém a podporované operačné systémy pre ERA 6?

  Kliknutím na príslušný odkaz nižšie zobrazíte podrobnosti o systémových požiadavkách a podporovaných operačných systémoch:
 7. Aké známe problémy sa objavujú pri používaní ESET Remote Administrator 6.4?

  Prezrite si nasledujúci článok databázy znalostí:
 8. Môžem s nástrojom ERA 6 používať databázu Microsoft Access alebo MariaDB?

  Nie, ERA 6 podporuje len verzie Microsoft SQL Server 2008 R2 a novšie alebo MySQL 5.5 a novšie. Pri inštalácii ERA Servera alebo ERA Proxy môžete zadať databázový server, ktorý chcete použiť.
   
 9. Nemám existujúcu databázu, môžem aj napriek tomu používať nástroj ERA 6?

  Áno, Microsoft SQL Server Express je súčasťou inštalačného balíka ERA 6. Máte možnosť nainštalovať novú SQL Express databázu, ktorá bude nakonfigurovaná pre použitie s ERA 6 s uplatnením predvolených nastavení. Vezmite, prosím, na vedomie, že limit veľkosti databázy Microsoft SQL Server Express je 10GB.

  Počas inštalácie ESET Remote Administrator nie je možné nainštalovať Microsoft SQL Server Express na doménový radič. Môže k tomu dôjsť, ak používate Microsoft SBS. V prípade, že používate Microsoft SBS, odporúčame vám nainštalovať ESET Remote Administrator na iný server, prípadne počas inštalácie neoznačiť komponent SQL Server Express (v tom prípade je pre chod ERA Databázy potrebné použiť existujúci SQL Server alebo MySQL).
   
 10. Ako zistím moje číslo portu SQL servera pre použitie pri inštalácii?

  Najpresnejší spôsob ako zistiť číslo portu SQL servera je otvoriť nástroj SQL Configuration manager a v časti SQL Server Network Configuration prejsť na vlastnosti TCP/IP.
   
 11. Neviem rozoznať, či inštalácia SQL Servera ešte stále beží. Je normálne, ak inštalácia trvá dlhšie ako 10 minút?

  Áno, ide o normálne správanie. V závislosti od konfigurácie vášho systému, môže inštalácia SQL Servera trvať až 1 hodinu. Vylepšený all-in-one inštalátor v ERA 6.4 teraz zobrazuje odhadovaný čas trvania inštalácie jednotlivých ERA komponentov. 
   
 12. Počas inštalácie s použitím existujúcej SQL databázy sa mi zobrazí upozornenie: „it is not possible to store large blocks of data in the database, please configure the database server first“.

  Pre vyriešenie tohto problému vyhľadajte MySQL konfiguračný súbor (my.ini v systéme Windows a my.cnf v systéme Linux). Otvorte tento súbor pomocou textového editora a nájdite sekciu [mysqld]. Pridajte do tejto sekcie riadok v znení: max_allowed_packet=33M. Aby bola inštalácia úspešná, zadaná hodnota musí byť 33M alebo vyššia.

  Pre MySQL 5.6.20 a 5.6.21:
  innodb_log_file_size – zadaná veľkosť súboru musí byť aspoň 200 MB.
   
  Pre MySQL >= 5.6.22:
  innodb_log_file_size*innodb_log_files_in_group – výsledná hodnota súčinu musí byť aspoň 200 MB (* označuje násobenie, súčin týchto dvoch parametrov musí byť >= 200 MB).
   
 13.  V protokole ERA Servera sa mi zobrazuje toto alebo podobné chybové hlásenie: The size of BLOB/TEXT data inserted in one transaction is greater than 10% of redo log size. Increase the redo log size using innodb_log_file_size. (1118).

  Pre vyriešenie tohto problému sa riaďte vyššie uvedenými krokmi v bode 13.
   
 14. Inštalátor hlási, že je potrebné nainštalovať Microsoft .NET Framework 3.5, avšak na systém Windows Server 2012 ho s použitím uvedeného odkazu nie je možné nainštalovať.

  Inštalátor, na ktorý smeruje tento odkaz, nie je možné použiť v systéme Windows Server 2012 z dôvodu bezpečnostných politík, ktoré sú súčasťou systému Server 2012. Pre nainštalovanie verzie .NET 3.5 namiesto toho použite Sprievodcu rolami a funkciami servera.
 15. Na serveri už mám nainštalovaný Microsoft .NET 4.5 Framework, musím si nainštalovať aj Microsoft .NET 3.5?

  Áno, Microsoft .NET Framework 4.5 nie je spätne kompatibilný so staršou verziou, takže je nutné nainštalovať aj verziu .NET 3.5.
   
 16. Môžem nasadiť ERA 6 vo virtuálnom prostredí?

  Áno, ERA 6 je kompatibilný s virtuálnymi prostrediami VMware, Hyper-V a Virtualbox. Pre nasadenie ERA Servera a ERA Proxy Servera na vaše virtuálne prostredie môžete použiť virtualizačný súbor typu OVA (Open Virtualization Appliance) pre ERA 6. Viac informácií o používaní ESET produktov vo virtuálnom prostredí získate v tomto článku databázy znalostí, ktorý sa zameriava hlavne na často kladené otázky používateľov. Podrobné pokyny ako nasadiť virtuálne zariadenie ERA nájdete v používateľskej príručke k produktu ESET Remote Administrator.
   
 17. Musím nainštalovať ERA Agenta manuálne?

  Nie, ERA 6 dokáže nájsť počítače vo vašej sieti a následne na ne na diaľku distribuovať ERA Agenty. Pre inštrukcie ako nasadiť ERA Agenta na klientske počítače v sieti si pozrite náš článok databázy znalostí Ako nasadím ESET Remote Administrator Agenta (6.x).
   
 18. Môžem použiť ERA Agenta na nasadenie ERA Proxy Servera?

  Nie, ERA Proxy Server musí byť nainštalovaný manuálne. Inštalátor však môžete na cieľové klientske počítače distribuovať prostredníctvom e-mailu.
   
 19. Som súčasťou ESET MSP programu (ESET Managed Service Provider), môžem aktualizovať na ERA 6?

  Pri produkte ESET Remote Administrator vo verziách 5.3 a novších je možné použiť nasledujúce RMM doplnky: Kaseya, LabTech, Tigerpaw, ConnectWise, Autotask. Pre viac informácií kliknite na túto webovú stránku spoločnosti ESET.
   
 20. Aké sú výhody programu ESET License Administrator?

  ESET License Administrator konvertuje licenčné prístupové údaje používané staršími verziami ESET produktov do jedného licenčného kľúča. Vďaka tomu už nie sú potrebné licenčné súbory, ktoré ESET produkty využívali v minulosti. ESET License Administrator portál navyše umožňuje vlastníkovi licencie spravovať používanie licencie vytvorením účtov bezpečnostných správcov. Vlastník licencie si tak udržuje plnú kontrolu nad využívaním licencie a zároveň môže delegovať správu licenčných údajov na bezpečnostných správcov, ktorí majú následne na starosti administráciu konkrétnych používateľov. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke pre program ESET License Administrator.

Potrebujem pomoc s produktom ERA 6, aké zdroje sú mi k dispozícii?

Spoločnosť ESET poskytuje pre svoje produkty podporu v podobe používateľskej príručky, plne lokalizovaného pomocníka, on-line databázy znalostí a v závislosti od konkrétnej krajiny aj e-mailovú či telefonickú podporu.

 • Online pomocník pre program ESET Remote Administrator obsahuje informácie o nastavení systému, konfigurácii, inštalačných scenároch a pod.
  • Inštalácia/aktualizácia ERA: v tejto časti online pomocníka nájdete informácie o procese inštalácie, aktualizácie a taktiež o tom, ako používať nástroj Migeration Tool.
  • Administrácia ERA: táto sekcia popisuje konfiguráciu a prácu s programom ERA, úlohy po inštalácii a správu licencií.
  • Nasadenie virtuálneho zariadenia: tretia časť online pomocníka sa zaoberá nasadením ERA na virtuálne prostredie.
    
 • Pokiaľ potrebujete kontaktovať technickú podporu spoločnosti ESET, navštívte stránku http://www.eset.com/sk/podpora/kontakt/.
   
 • Môžete tiež použiť databázu znalostí spoločnosti ESET, kde nájdete riešenia rôznych problémov, odpovede na často kladené otázky používateľov a taktiež inštruktážne videá.
   
 • Ak by ste si chceli pozrieť videá týkajúce sa produktu ERA, navštívte ESET YouTube kanál.

ESET Remote Administrator 6.4.29 Changelog (Denník zmien) iba v angličtine

 • Added: Post installation wizard in the ERA Web Console for deploying the All-in-one package for ERA Agent, ESET product, license and policy
 • Added: Proxy Mode for update profiles enables to update through a local HTTP proxy instead of global proxy that applies to all program's features requiring a connection
 • Added: Turkish and Greek localizations
 • Changed: The ERA Virtual Appliance now contains a functional CentOS 7 operating system and has added the Webmin interface to perform many server management options
 • Changed: “Device enrollment” task removed from Client tasks
 • Improved: Agent deployment process allows you to deploy ERA Agent and ESET Endpoint at the same time by creating All-in-one installer for the Agent and Endpoints, or generating scripts for GPO/SCCM deployment (.ini files)
 • Improved: License Management screen and license selection options with improved filtering and license identification for License Key, Offline File and Security Admin license types
 • Improved: Policies are now grouped by product with expanding/collapsing policy categories
 • Improved: Mobile Device Enrollment no longer requires IMEI to whitelist devices and now there are two enrollment options, mass enrollment using email and single device enrollment
 • Improved: Redesigned "Import CSV" wizard for adding multiple mobile devices or computers
 • Improved: You can now deselect individual selections after using the “select all” check box for all tables in the ERA Web Console
 • Improved: Added the option to drag-and-drop entries in the ERA Web Console
 • Improved: Updated the All-in-one installer Setup with improved resources (quick setup guide, Admin guide, videos), guidance (more tooltips) and functionality (installers now display the estimated install time for components) for better user experience
 • Improved: SMTP setting now allows a different recipient email from the sender email when sending the test email
 • Improved: Added more sections and topics to Online Help
 • Fixed: Problems with upgrading from previous Endpoint versions to the newest build using ESET Remote Administrator 5.x
 • Fixed: Known issue when Server and Proxy cannot be started in Linux failover cluster. Issue is caused by incorrect cluster scripts shipped with the setup scripts. It can be worked around by manually replacing the cluster scripts with fixed versions (after install/upgrade). Even if the fixed cluster scripts are used, ERA Server and Proxy are not protected with SELinux policies in Linux cluster. In addition there is a minor bug in the Agent SELinux policy which makes impossible for the Agent to discover Server on the cluster nodes.
 • Fixed: The wipe function doesn't work on iOS devices. As a workaround, use Client Task called Anti-Theft Actions and choose Enhanced factory reset option in Settings. This will wipe an iOS device despite the fact there isn't an apple icon indicating it can be run on iOS devices.
 • Fixed: There is a spelling mistake in License Manager section of ESET Remote Administrator Web Console, where word "Business" appended to each license is misspelled as "Bussiness"
 • Fixed: Other minor fixes and improvements

 

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)