[KB3281] Kontrolný zoznam pre troubleshooting Mirroru

Problém

 • Problémy pri troubleshootingu Mirroru ESET Remote Administrator Server
 • Aktualizácia zlyhá alebo skončí s varovaním
 • Chyba AUTHORIZATION_FAILED (0x2001)
 • Klientské stanice nemôžu prijímať aktualizácie z Mirroru ESET Remote Administrator Server
 • Konflikt medzi službou ESET RA HTTP Server a službou ESET HTTP Server

Riešenie

Prejdite si nasledovný kontrolný zoznam pre troubleshooting vášho problému. Ak problém pretrváva aj po ukončení časti I a II, prejdite na časť III.

 1. Kontrolný zoznam pre klientské stanice
 2. Kontrolný zoznam pre server
 3. Pred odoslaním prípadu

 I.Kontrolný zoznam pre klientské stanice

 1. Vymažte aktualizačnú pamäť a vyskúšajte aktualizáciu znovu.
 2. Overte, či sú klientské stanice schopné pristupovať na mirror (http://servername:2221/update.ver):

             telnet SERVERNAME:2221           

POZNÁMKA:

Ak nie je Telnet nainštalovaný, môžete ho nainštalovať z administrátorského príkazového riadku pomocou nasledovného príkazu: pkgmgr /iu:"TelnetClient"


  II. Kontrolný zoznam pre server

 1. Overte, či sú aktualizačné nastavenia v ESET Remote Administrator Console nakonfigurované správne:

  a. Nastavte mirror server v ESET Remote Administrator.

  b. Vymažte aktualizačnú pamäť a vyskúšajte aktualizáciu znovu.
 2. Skontrolujte, či Windows Firewall umožňuje TCP cez port 2221:

  a. Kliknite na Start > Administrative Tools > Windows Firewall with Advanced Security.

  b. Kliknite na Inbound rules > New Rule.

  POZNÁMKA:

  Rovnaká výnimka by mala byť nastavená aj pre Outbound rules (pravidlá pre odchádzajúcu komunikáciu).


  c. Zvoľte Port a kliknite na Next.

  d. Zvoľte TCP > Specific local ports a zadajte 2221-2224 do prázdneho poľa. Kliknite na Next. Zvoľte Allow the connection and click Next.

  e. Odškrtnite okienko pri možnosti Public a kliknite na Next.

  f. Zadajte názov pravidla do poľa Name a kliknite na Finish.
 3. Zmažte priečinok mirror zo systému a nechajte ESET Remote Administrator aby ho znovu vytvoril pomocou aktualizácie:
  1. Uistite sa, že je možnosť Show hidden files, folders and drives povolená:
   1. Kliknite na Start > Control Panel > Folder Options.
   2. Kliknite na záložku View, zvoľte možnosť Show hidden files, folders and drives a kliknite na OK.
  2. Prejdite do zložky Mirror, pravým klikom na túto zložku zvoľte možnosť Delete. Kliknite na Yes pre potvrdenie.

   POZNÁMKA:

   Umiestnenie tejto zložky sa líši v závislosti na operačnom systéme a nastavení Mirroru.

   Server 2008R2: C:ProgramDataESETESET Remote AdministratorServerMirror

   XP/Server 2003: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataESETESETRemote Administrator Servermirror

  3. Otvorte ESET Remote Administrator Console a kliknite na Tools > Server Options.
  4. Kliknite na záložku Updates, zaškrtnite možnosť Clear update cache a kliknite na Update Now. Ak ste vyzvaní, kliknite na Yes pre potvrdenie.
 4. Overte si, či je služba ESET RA HTTP Server nastavená na manual a používateľ ako Network Service account:
  1. Kliknite na Start, zadajte services.msc do vyhľadávacieho poľa a stlačte Enter.
  2. Vyhľadajte ESET RA HTTP Server v časti Name.
  3. Overte si, či je v záložke Startup Type možnosť manual.
  4. Overte, či je v riadku Log On As možnosť Network Service.
 5. Overte si, či je služba ESET Remote Administrator spustená a/alebo môže byť úspešne reštartovaná.

  Ak nie:
  1. Overte, či sa klient na strane servera neusiluje vystupovať ako mirror.
  2. Overte či sa iná služba nesnaží pristupovať na mirror (obvykle cez port 2221).

   Je možné použiť Telnet alebo NetStat.
 6. Overte, či existuje priečinok mirror na vašom systéme:
  1. Uistite sa, že je možnosť Show hidden files, folders and drives povolená:
   1. Kliknite na Start > Control Panel > Folder Options.
   2. Kliknite na záložku View, zvoľte možnosť Show hidden files, folders and drives a kliknite na OK.
  2. Prejdite do priečinka mirror:

   POZNÁMKA:

   Umiestnenie tejto zložky sa líši v závislosti na operačnom systéme a nastavení Mirroru.

   Server 2008R2: C:ProgramDataESETESET Remote AdministratorServerMirror

   XP/Server 2003: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataESETESETRemote Administrator Servermirror
 7. Overte cestu k mirroru. Ak je v neštandardnej zložke, nastavte štandardnú cestu k mirror:
  1. Otvorte Eset Remote Administrator Console a kliknite na Tools > Configuration Editor.
  2. Otvorte vetvu Remote Administrator > ERA Server > Settings > Mirror a zvoľte možnosť Mirror folder.
  3. Ak je v poli Value iná hodnota ako mirror, nahraďte ju možnosťou mirror.
  4. Uložte zmeny a zatvorte ESET Configuration Editor.
  5. Kliknite na Tools > Server Options a následne v záložke Update kliknite na Update Now.
 8. Overte si, či je zložka mirror aktuálna:
  1. Uistite sa, že je možnosť Show hidden files, folders and drives povolená:
   1. Kliknite na Start > Control Panel > Folder Options.
   2. Kliknite na záložku View, zvoľte možnosť Show hidden files, folders and drives a kliknite na OK.
  2. Prejdite do priečinku Mirror na vašom systéme, dvojklikom ju otvorte a potom pomocou textového editoru otvorte súbor update.verfile.
  3. Vyhľadajte dátum v európskom formáte (rok/mesiac/deň, napríklad 20141108). Verzia vírusovej databázy by mala byť zobrazená vedľa dátumu, môžete ju porovnať s poslednou verziou vírusovej databázy.
 9. Zmažte obsah zložky Windows Temp a/alebo overte oprávnenia:
  1. Prejdite do C:WindowsTemp.
  2. Overte si, či má používateľ "Full Control" dvojklikom na zložku Temp a kliknutím na Properties > Security.
  3. Po overení oprávnení zmažte obsah priečinka Temp.
    

 III. Pred odoslaním prípadu

Ak problémy stále pretrvávajú a chcete odoslať prípad, môžete urýchliť čas našej odpovede tým, že pripravíte SysInspector log a konfiguráciu vo formáte .xml:

 1. Vytvorte SysInspector log:
  1. Stiahnite ESET SysInspector.
  2. Kliknite na Stiahnúť pri vašej požadovanej verzii. Pri výzve na uloženie/spustenie kliknite na Uložiť a uložte tento súbor na plochu.
  3. Dvojkliknite na ikonu ESET SysInspector na vašej ploche a kliknite na Spustiť.
  4. Kliknite na Súhlasím. Po skončení analýzy sa otvorí okno ESET SysInspector.
  5. Kliknite na Súbor > Uložiť protokol. Kliknite Áno pre potvrdenie a uložte protokol na vašu plochu.

   POZNÁMKA:

   Pred uložením protokolu sa uistite, že je zvolená možnosť zbaleného súboru (.zip) v menu pri možnosti Uložiť ako.

  6. Priložte tento súbor k odpovedi pre ESET Technickú podporu. Skontrolujeme tento protokol a v najkratšom možnom čase vám odpovieme s odporúčaným postupom na základe našich zistení.
 2. Exportujte konfiguráciu v súbore .xml pomocou krokov v článku nižšie:

  Ako exportujem konfiguračný .xml súbor pre Zákaznícku podporu spoločnosti ESET? (produkty Endpoint)
 3. Priložte tento súbor k odpovedi pre ESET Technickú podporu. Skontrolujeme túto konfiguráciul a v najkratšom možnom čase vám odpovieme s odporúčaným postupom na základe našich zistení.

Súvisiace články:

ESET Remote Administrator a chyby vzdialenej inštalácie a odinštalácie

Požiadavky Push inštalácie ESET Remote Administrator a kontrolný zoznam

Inštalácia a nastavenie ESET Remote Administrator Console (ERAC) - Často kladené otázky (FAQ)

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)