[KB2982] Ako vykonám push inštaláciu na klientské pracovné stanice pomocou ESET Remote Administrator? (5.x)

Riešenie

I. Vytvorte inštalačný balíček

 1. Otvorte konzolu ESET Remote Administrator Console (ERAC) kliknutím na Štart Programy ESET ESET Remote Administrator Console.
 2. Kliknite na záložku Remote Install a následne z kontextového menu zvoľte ActionsManage Packages.
 3. Kliknite na Add v okne Installation Packages Editor.

  Obr. 1-1

 4. Kliknite na Stiahnuť z webu a vyberte ESET bezpečnostný produkt ktorý chcete inštalovať. Uistite sa že máte aktuálnu verziu a že ste vybrali správny balíček. Táto informácia je zobrazená v poli MSI File Description . Kliknite na Create. Váš inštalačný balíček môže obsahovať 32-bitový alebo 64-bitový inštalačný súbor, takže na sieti s 32 a 64 bitovými operačnými systémami môžete inštalovať 1 inštalačný balík (správny inštalátor bude zvolený automaticky). Opakujte kroky 3 a 4 pre pridanie druhého súboru do vášho inštalačného balíčka.

  Obr. 1-2

 5. Kliknite na Uložit ako a zadajte názov inštalačného balíčka, následne kliknite na Uložiť. Kliknite na Close aby ste sa vratili do okna konzoly ERAC. Teraz ste pripravení pokračovať na II. časť.

  Obr. 1-3

Konfigurácia inštalačného balíčka

Pred uložením inštalačného balíčka máte možnosť zmeniť konfiguráciu priradenúk tomuto inštalačnému balíku, alebo zvoliť prednastavený konfiguračný súbor (.xml) ktorý chcete spojiť s týmto balíkom:

 • Upravte konfiguráciu: Kliknite na Edit, upravte konfiguráciu a kliknite na Console. Uložte súbor (ako v kroku 5 vyššie) a pokračujte na krok 6.
 • Vyberte ESET konfiguračný súbor (.xml): Kliknite na Select, vyberte konfiguračný súbor, kliknite na tento súbor a kliknite na Open. Uložte súbor (ako v kroku 5 vyššie) a pokračujte na krok 6.
 • Pre vykonanie tichej inštalácie (voliteľné) spustite súbor v príkazovom riadku pomocou nasledovných príkazov:

  /quiet REBOOT="ReallySuppress" (pozri Obr. 1-3)

  Napríklad: C:UsersUserNameDesktopESET32.exe /quiet REBOOT="ReallySuppress"
 • Pre zobrazenie ukazovateľu pokroku počas inštalácie spustite súbor v príkazovom riadku pomocou nasledovných príkazov:

  /qb! pre ukazovateľ bez možnosti vypnutia

  Napríklad: C:UsersUsersNameDesktopESET32.exe /qb REBOOT="ReallySuppress"

II. Pošlite (Push out) inštalačný balíček na klientské pracovné stanice

 1. V hlavnom programovom okne produktu ESET Remote Administrator Console, kliknite na záložku Remote Install .
 2. Vyberte klientské pracovné stanice na ktorých si prajete vykonať push inštaláciu a z kontextového menu zvoľte Windows Push Installation alebo Linux/Mac Push inštaláciu podľa toho akú push inštaláciu vykonávate.

  Obr. 2-1
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 3. Ak je niektorý z vašich klientov chránený heslom, vyberte ho a kliknite na Set. V okne Logon Information zadajte prihlasovacie údaje pre klienta a zvoľte OK (viď Obr. 2-2).

  POZNÁMKA:

  Ak sú prihlasovacie údaje pre všetkých klientov v push inštalácii také isté, môžte kliknúť na Set All aby ste prihlasovacie údaje zadávali iba raz.

 4. Kliknite na Next.

  Obr. 2-2

 5. Vyberte príslušnú inštaláciu z rozbalovacieho menu Type . V tomto príklade pošleme (push out) inštalačný balíček na klientské pracovné stanice ktoré bežia na platforme Microsoft Windows, takže vyberieme ESET Security Products package. Následne v rozbaľovaciom menu zvoľte inštalačný balíček ktorý ste už vytvorili v možnosti Name a kliknite na Next.

  Obr. 2-3

 6. V poslednom okne Task Settings zvoľte nastavenia úlohy, vrátane názvu pre Úlohu vzdialenej inštalácie (Remote Install task) a času kedy sa má úloha vykonať. Ak je nevyhnutné, upravte nastavenia. Kliknite na Finish pre dokončenie úlohy.

  Obr. 2-4

POZNÁMKA:

Pre kontrolu stavu vašej úlohy pre push inštaláciu kliknite na záložku Install Tasks a potom dvoj-kliknite na hodnotu ktorá reprezentuje vašu súčasnú úlohu. V okne Properties bude stav vašej push inštalácie zobrazený vedľa State.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)