[KB2718] Ako môžem zálohovať môj server pomocou ESET Remote Administrator Maintenance Tool?

Riešenie

ESET Remote Administrator (ERA) zahŕňa ESET Remote Administrator Maintenance Tool, ktorý môže byť použitý na údržbu a zálohovanie servera. Zálohovanie servera je dôležitým krokom v procese migrácie ERA a klientskych pracovných staníc na nový server. Ak chcete vytvoriť zálohu vášho servera pomocou ESET Remote Administrator nástroja pre údržbu, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  1. Otvorte ponuku Štart a kliknite na All programs ESETESET Remote Administrator ServerESET Remote Administrator Maintenance Tool.
  2. V okne ERA Maintenance Tool dvakrát kliknite na Next .
  3. V sekcii Maintenance Task vyberte Database backup (to an external dump file) a kliknite na Next.

Obr. 1-1

  1.  V sekcii Database connection properties, kliknite na Load current server configuration (prednastavený je MS Access).

Obr. 1-2

  1. Kliknite na Test connection pre uistenie, že vaše sieťové pripojenie funguje správne.

Obr. 1-3

  1. Kliknite na Save settings to file a uložte konfiguračný súbor do vami zvoleného priečinka. Kliknite na Next.


Obr. 1-4

  1. V okne Dump file zadajte, kam sa má uložiť súbor s výpisom. Kliknite na Next.

 

Obr. 1-5

  1. Kliknite na Start. Po dokončení zálohovania kliknite na OK a následne na Finish.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)