[KB2670] Ako poslať nevyžiadanú poštu (spam) na inú poštovú schránku pomocou ESET Mail Security pre Microsoft Exchange 4.x?

Riešenie

V predvolenom nastavení, ESET Mail Security pre Microsoft Exchange (EMSX) neukladá emailové správy označené za spam na jedno miesto. Ak chcete uchovať nevyžiadanú poštu na inom úložnom mieste, musíte vytvoriť poštovú schránku na Microsoft Exchange Serveri. Všetka nevyžiadaná pošta, ktorá je filtrovaná cez modul Antispam Protection v EMSX bude ukladaná do tejto poštovej schránke. Postupujte podľa krok po kroku inštrukcií uvedených v tomto článku pre vytvorenie nového úložiska (poštovej schránky):

Ako pridám, upravím alebo odstránim a quarantine mailbox for multiple recipients?

 1. Otvorte hlavné okno programu kliknutím na ikonu ESET na systémovej lište Windows 7 (vedľa systémového času) alebo kliknutím na StartAll ProgramsESETESET Mail SecurityESET Mail Security.
 1. Stlačte klávesu F5 pre zobrazenie okna rozšírených nastavení.
 1. V stromovom menu rozšírených nastavení vľavo, kliknite na "+" vedľa Server Protection alebo Mail server protection v závislosti na vašej verzii, a potom kliknite na tlačidlo Message quarantine.

Obr. 1-1

POZNÁMKA:

Správa určená pre neexistujúcu karanténu správ rozbaľovacie menu vám umožnuje, nastaviť predvolenú akciu pre nevyžiadanú poštu (pred vytvorením karantény správ). V predvolenom nastavení, tieto správy EMSX uchová. EMSX môžete nakonfigurovať aby automaticky odstranoval nevyžiadanú poštu výberom Delete message z rozbaľovacieho menu Message intended for non-existing message quarantine .

 1. V poli Common message quarantine, zadajte e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako hlavná poštová schránka, v ktorej bude uložený spam a ďalšie potenciálne infikované správy.

Obr. 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 1. Kliknite na OK pre uloženie vašich nastavení.

POZNÁMKA:

Pri konfigurácii nastavení karantény správ (Message Quarantine) môžete tiež použiť systémové premenné (e.g., %PATH%).

Pridanie karanténnej schránky pre viacerých príjemcov

V okne Message quarantine by recipient , môžete vytvoriť karanténnu schránku pre viac klientov alebo príjemcov. Ak chcete vytvoriť karanténnu schránku pre iného príjemcu na vašom serveri, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. V module Message quarantine, kliknite na Add...

Obr. 1-3
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 1. Otvorí sa vám okno Add quarantine by recipient . Do poľa Recipient's email, zadajte e-mailovú adresu príjemcu, pre ktorého vytvárate túto karanténu správ.
 1. Do poľa Quarantine email, zadajte adresu poštovej schránky do ktorej si prajete ukladať potenciálne infikované správy.

  Obr. 1-4

POZNÁMKA:

Karanténne schránky môžu byť kedykoľvek povolené alebo zakázané pri prístupe na modul Message quarantine a zaškrtnutím alebo zrušením zaškrtnutia políčka vedľa každej poštovej schránky.


Úprava karanténnej schránky

 1. In the Message quarantine module, select the quarantine mailbox you would like to modify and click Edit...

Obr. 1-5
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 1. V okne Edit quarantine by recipient,vykonajte požadované zmeny pre príjemcu alebo pre adresu karantény a kliknite na OK.

  Obr. 1-6

 1. V module Message quarantine , kliknite na OK a uložia sa vami vykonané zmeny.

POZNÁMKA:

Keď je povolená možnosť Prefer common message quarantine, odošle sa správa na zadanú spoločnú karanténu ak je splnené viac ako jedno karanténne pravidlo (napr. ak je správa pre viacerých príjemcov a niektorý z nich je definovaný vo viacerých karanténnych pravidlách).


Odstránenie karanténnej schránky

 1. V okne Message quarantine , vyberte karanténnu schránku a kliknite na Remove.

Obr. 1-7

 1. Pre uloženie vašich zmien kliknite na OK.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)