[KB2289] Ako manuálne odinštalujem bezpečnostný produkt ESET prostredníctvom nástroja ESET Uninstaller?

Problém

 • Pokúsili ste sa odinštalovať váš bezpečnostný produkt ESET štandardným spôsobom cez ponuku Štart, no aj naďalej máte problém odinštalovať, prípadne preinštalovať váš produkt ESET
 • Váš bezpečnostný produkt ESET zostáva po odinštalovaní aktívny
 • Pokusy o odinštalovanie produktu sú neúspešné
 • Nástroj ESET Uninstaller neodporúčame používať na virtuálnych počítačoch v prostredí Microsoft Azure/Amazon, pretože tento nástroj je potrebné spustiť, keď je zariadenie v núdzovom režime. Virtuálne počítače v prostredí Microsoft Azure/Amazon nemajú v núdzovom režime aktívne RDP pripojenie, pri reštarte do núdzového režimu preto dôjde k ich uzamknutiu.

Verzia článku pre používateľov systému Mac OS X

Podrobnosti

*Ak chcete preinštalovať váš bezpečnostný produkt ESET, nie je potrebné kupovať žiadnu dodatočnú licenciu. Vaša licencia zostáva aktívna až do skončenia jej platnosti, a to bez ohľadu na to, koľkokrát ste váš produkt na príslušnom počítači odinštalovali alebo nainštalovali.

Aké novinky prináša nástroj ESET Uninstaller (ESET odinštalátor) vo verzii 8.0.9.0?

 • Kompatibilita s Windows 10 RS3
 • Nástroj ESET Uninstaller nie je možné spustiť v normálnom režime

Aké novinky priniesol nástroj ESET Uninstaller (ESET odinštalátor) vo verzii 8.0.5.0?

 • Podpora pre odinštalovanie programu ESET Mail Security pre Microsoft Exchange (6.x)
 • Podpora pre ESET Mail Security pre IBM Domino (6.x)
 • Podpora pre ESET Security pre SharePoint Server (6.x)
 • Podpora pre ESET File Security (6.x)
 • Podpora pre odinštalovanie komponentov nástroja ESET Remote Administrator 6.x: ERA Agent, Server, MDM, Proxy, RD Sensor
 • Pri výbere produktov, ktoré chcete odinštalovať, sa zobrazia celé názvy produktov
 • Odstránenie 45 registrových kľúčov, ktoré boli predtým vynechané
 • Nástroj ESET Uninstaller je možné spustiť len v Núdzovom režime (Safe Mode)
 • Kompatibilita s DESlock+ ovládačmi

Verzia 7.0.7.0

 • Verzia, ktorá podporuje nasledujúce operačné systémy: Windows Vista, Home Server, XP,  Windows Server 2003 R2, 2003, 2000
 • Podpora pre Windows 10
 • Podpora pre odinštalovanie programov ESET NOD32 Antivirus 9.x a ESET Smart Security 9.x

Verzia 7.0.3.0

 • Podpora pre ESET Endpoint produkty verzie 6.x

Verzia 7.0.1

 • Podpora pre odinštalovanie programov ESET NOD32 Antivirus 8.x a ESET Smart Security 8.x

Riešenie


Inštruktážne video (iba v anglickom jazyku)
 

Windows 7,  Windows 8,  Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2

Pozor:

V prípade potreby si nastavenia vášho produktu ESET vyexportujte ešte pred použitím nástroja ESET Uninstaller. Po odinštalovaní produktu sa už k vašim nastaveniam nedostanete.

Zálohujte si nastavenia sieťového adaptéra

Po použití nástroja ESET Uninstaller môže byť potrebné preinštalovať sieťové ovládače. Je preto vhodné si sieťové nastavenia najskôr zálohovať, aby ste ich mohli po odinštalácii pomocou nástroja ESET Uninstaller znova obnoviť. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Pred spustením odinštalácie: Otvorte príkazový riadok s právami správcu a spustite nasledujúci príkaz pre vytvorenie zálohy sieťových nastavení:
  • netsh -c interface dump > C:\NetworkSettings.txt
    
 2. Po dokončení odinštalácie: Preinštalujte sieťový ovládač (ak je to potrebné), otvorte príkazový riadok s právami správcu a spustite nasledujúci príkaz pre obnovenie nastavení zo zálohy:
  • netsh -f C:\NetworkSettings.txt
 1. Stiahnite si nástroj ESET Uninstaller a uložte ho na Pracovnú plochu.

 2. Reštartujte svoj počítač a systém spustite v Núdzovom režime (Safe Mode)

 3. V Núdzovom režime dvakrát kliknite na stiahnutý inštalačný súbor ESET Uninstaller, aby sa nástroj spustil.

 4. Ak chcete použiť rozšírené príkazy používateľa uvedené nižšie, otvorte príkazový riadok s právami správcu a prejdite do adresára Desktop (použitím príkazu cd Desktop).

  Rozšírené príkazy používateľa: (Ak chcete zobraziť zoznam dostupných príkazov nástroja ESET Uninstaller, napíšte do príkazového riadka ESETUninstaller.exe /help alebo kliknite sem pre zobrazenie príslušného obrázku.)

 • Ak budete odstraňovať produkty ESET zo zavádzacieho („bootovacieho“) média, budete si môcť zvoliť, či chcete súbory odstrániť z každej oblasti disku zvlášť.
 • Ak spustíte odinštalátor s parametrom /mode=offline špecifikujete tak vykonanie odinštalácie z diskov CD a USB.
 • Parameter /mode=online obmedzí odinštaláciu na produkty na pevných diskoch. Tento parameter môže byť použitý aj na vynútenie odinštalovania produktu v prípade, že ESET odinštalátor nenájde zavádzacie médiá automaticky.
 • Ak si želáte odstrániť všetky súčasné inštalácie produktov ESET a ich komponentov (vrátane komponentov ERA) bez potreby potvrdzovania, spustite ESET odinštalátor s parametrom /force .
 • V niektorých prípadoch musí byť nástroj ESET Uninstaller spustený pomocou príkazového riadka príkazom ESETUninstaller.exe /reinst a stlačením klávesu Enter. ESET Uninstaller vás upozorní, ak bude príslušný prepínač potrebný.

  Pokiaľ je potrebné použiť príkaz ESETUninstaller.exe /reinst, nastavenia vašej sieťovej karty budú resetované. Odporúčame, aby ste si tieto nastavenia niekam uložili a následne ich znovu nastavili po úspešnom odinštalovaní pomocou nástroja ESET Uninstaller
 1. Venujte pozornosť prvej výzve v príkazovom riadku, prečítajte si varovanie a zadajte písmeno y pre potvrdenie voľby.

  Obr. 2-1

 1. V príkazovom riadku vám odinštalátor ponúkne zoznam nainštalovaných antivírusových programov. Vyberte si program, ktorý si želáte odinštalovať, na klávesnici stlačte príslušné číslo a následne stlačte ENTER pre potvrdenie.

  Obr. 2-2

V prípade, že ste systém Windows nespustili v Núdzovom režime (Safe Mode), zobrazí sa vám chybové hlásenie. Vráťte sa na krok č. 2 uvedený vyššie a nástroj ESET Uninstaller spustite v Núdzovom režime.

Obr. 2-3

 1. Ubezpečte sa, že odstraňujete správny program a pre potvrdenie zadajte písmeno y.

  Obr. 2-4

 2. Po ukončení činnosti nástroja ESET Uninstaller (ESET odinštalátor) stlačte ľubovoľný kláves (alebo zadajte písmeno "q" bez úvodzoviek a následne stlačte akýkoľvek kláves) a reštartujte počítač do Normálneho režimu.
  • ESET odinštalátor zaznamenáva svoje procesy do protokolu v súbore ~ESETUninstaller.log (nachádza sa v tom istom adresári ako samotný súbor ESETUnistaller.exe).

  Obr. 2-5

 1. Ak potrebujete ďalšie pokyny, kliknite na jeden z odkazov nižšie podľa toho, ktorý produkt ESET používate. Ak sa opakujú problémy s preinštalovaním, skúste odstrániť ovládač ehdrv pomocou správcu zariadení, alebo zopakujte kroky uvedené vyššie a spustite ESET odinštalátor znova. Keďže sú programy spoločnosti ESET navrhnuté ako bezpečnostné aplikácie, pre ich úplné odstránenie je v niektorých prípadoch potrebné sa o odinštalovanie pokúsiť viackrát.


Windows 10

Pozor:

V prípade potreby si nastavenia vášho produktu ESET vyexportujte ešte pred použitím nástroja ESET Uninstaller. Po odinštalovaní produktu sa už k vašim nastaveniam nedostanete.

Zálohujte si nastavenia sieťového adaptéra

Po použití nástroja ESET Uninstaller môže byť potrebné preinštalovať sieťové ovládače. Je preto vhodné si sieťové nastavenia najskôr zálohovať, aby ste ich mohli po odinštalácii pomocou nástroja ESET Uninstaller znova obnoviť. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Pred spustením odinštalácie: Otvorte príkazový riadok s právami správcu (pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu Štart, z kontextového menu vyberte možnosť Príkazový riadok (správca) a po výzve kliknite na Áno) a spustite nasledujúci príkaz pre vytvorenie zálohy sieťových nastavení:
  • netsh -c interface dump > C:\NetworkSettings.txt
    
 2. Po dokončení odinštalácie: Preinštalujte sieťový ovládač (ak je to potrebné), otvorte príkazový riadok s právami správcu a spustite nasledujúci príkaz pre obnovenie nastavení zo zálohy:
  • netsh -f C:\NetworkSettings.txt
 1. Stiahnite si nástroj ESET Uninstaller a uložte ho na Pracovnú plochu.
   
 2. Odinštalujte ovládač Epfw NDIS LightWeight Filter:

Epfw NDIS LightWeight Filter je už odinštalovaný

Tento krok preskočte, ak Epfw filter už bol odinštalovaný a nie je zobrazený v okne Ethernet - vlastnosti.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Windows + r pre otvorenie dialógového okna Spustiť, napíšte ncpa.cpl do textového poľa a následne kliknite na OK.
   
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na váš sieťový adaptér (zvoľte Pripojenie bezdrôtovej siete) a z rozbaľovacej ponuky vyberte položku Vlastnosti.
   
 3. Vyberte Epfw NDIS LightWeight Filter a kliknite na Odinštalovať. Pre potvrdenie stlačte Áno; proces odinštalovania môže chvíľu trvať.

Obr. 3-1

  1. Reštartujte svoj počítač a systém spustite v Núdzovom režime (Safe Mode).

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Štart, zvoľte možnosť Príkazový riadok (správca) a potvrďte stlačením tlačidla Áno.

Obr. 3-2

 1. V príkazovom riadku napíšte cd/Users/menopouzivatela/Desktop a stlačte Enter. (menopouzivatela nahraďte používateľským menom, pod ktorým sa prihlasujete do počítača. Na obrázku nižšie je ako meno používateľa uvedený „ESET“.) Nástroj ESET Uninstaller spustíte zadaním príkazu ESETUninstaller.exe a stlačením klávesu Enter. 

  Uložte si nastavenia vašej sieťovej karty

  Nastavenia vašej sieťovej karty budú resetované. Odporúčame, aby ste si tieto nastavenia niekam uložili a následne ich znovu nastavili po úspešnom odinštalovaní pomocou nástroja ESET Uninstaller.

  Rozšírené príkazy používateľa: (Ak chcete zobraziť zoznam dostupných príkazov nástroja ESET uninstaller, napíšte do príkazového riadka ESETUninstaller.exe /help alebo kliknite sem pre zobrazenie príslušného obrázku.)
  • Ak budete odstraňovať produkty ESET zo zavádzacieho („bootovacieho“) média, budete si môcť zvoliť, či chcete súbory odstrániť z každej oblasti disku zvlášť.
  • Ak spustíte odinštalátor s parametrom /mode=offline špecifikujete tak vykonanie odinštalácie z diskov CD a USB.
  • Parameter /mode=online obmedzí odinštaláciu na produkty na pevných diskoch. Tento parameter môže byť použitý aj na vynútenie odinštalovania produktu v prípade, že ESET odinštalátor nenájde zavádzacie médiá automaticky.
  • Ak si želáte odstrániť všetky súčasné inštalácie produktov ESET a ich komponentov (vrátane komponentov ERA) bez potreby potvrdzovania, spustite ESET odinštalátor s parametrom /force .
  • V niektorých prípadoch musí byť nástroj ESET Uninstaller spustený pomocou príkazového riadka príkazom ESETUninstaller.exe /reinst a stlačením klávesu Enter. ESET Uninstaller vás upozorní, ak bude príslušný prepínač potrebný.
    
 2. Venujte pozornosť prvej výzve v príkazovom riadku, prečítajte si varovanie a zadajte písmeno y pre potvrdenie voľby.

  Obr. 3-3
   

 1. V príkazovom riadku vám odinštalátor ponúkne zoznam nainštalovaných antivírusových programov. Vyberte si program, ktorý si želáte odinštalovať, na klávesnici stlačte príslušné číslo a následne stlačte ENTER pre potvrdenie.

  Obr. 3-4

V prípade, že ste systém Windows nespustili v Núdzovom režime (Safe Mode), zobrazí sa vám chybové hlásenie. Vráťte sa na krok č. 3 uvedený vyššie a nástroj ESET Uninstaller spustite v Núdzovom režime.

Obr. 3-5

 1. Ubezpečte sa, že odstraňujete správny program a pre potvrdenie zadajte písmeno y.

  Obr. 3-6

 1. Po ukončení činnosti nástroja ESET Uninstaller stlačte ľubovoľný kláves a reštartujte počítač do Normálneho režimu.
  • ESET odinštalátor zaznamenáva svoje procesy do protokolu v súbore ~ESETUninstaller.log (nachádza sa v tom istom adresári ako samotný súbor ESETUnistaller.exe).

  Obr. 3-7

 1. Ak potrebujete ďalšie pokyny, kliknite na jeden z odkazov nižšie podľa toho, ktorý produkt ESET používate. Ak sa opakujú problémy s preinštalovaním, skúste odstrániť ovládač ehdrv pomocou správcu zariadení, alebo zopakujte kroky uvedené vyššie a spustite ESET odinštalátor znova. Keďže sú programy spoločnosti ESET navrhnuté ako bezpečnostné aplikácie, pre ich úplné odstránenie je v niektorých prípadoch potrebné sa o odinštalovanie pokúsiť viackrát.

 Windows Vista, Home Server, XP, Windows Server 2003 R2, 2003, 2000

Pozor:

V prípade potreby si nastavenia vášho produktu ESET vyexportujte ešte pred použitím nástroja ESET Uninstaller. Po odinštalovaní produktu sa už k vašim nastaveniam nedostanete.

Zálohujte si nastavenia sieťového adaptéra

Po použití nástroja ESET Uninstaller môže byť potrebné preinštalovať sieťové ovládače. Je preto vhodné si sieťové nastavenia najskôr zálohovať, aby ste ich mohli po odinštalácii pomocou nástroja ESET Uninstaller znova obnoviť. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Pred spustením odinštalácie: Otvorte príkazový riadok s právami správcu a spustite nasledujúci príkaz pre vytvorenie zálohy sieťových nastavení:
  • netsh -c interface dump > C:\NetworkSettings.txt
    
 2. Po dokončení odinštalácie: Preinštalujte sieťový ovládač (ak je to potrebné), otvorte príkazový riadok s právami správcu a spustite nasledujúci príkaz pre obnovenie nastavení zo zálohy:
  • netsh -f C:\NetworkSettings.txt
 1. Stiahnite si nástroj ESET Uninstaller (verzia 7.0.7.0) a uložte ho na Pracovnú plochu.
   
 2. Reštartujte svoj počítač a systém spustite v Núdzovom režime (Safe Mode).
   
 3. V Núdzovom režime kliknite dvakrát na ikonu ESETUninstaller na Pracovnej ploche.

  Rozšírené príkazy používateľa: (Ak chcete zobraziť zoznam dostupných príkazov nástroja ESET Uninstaller, napíšte do príkazového riadka ESETUninstaller.exe /help alebo kliknite sem pre zobrazenie príslušného obrázku.)
  • Ak budete odstraňovať produkty ESET zo zavádzacieho („bootovacieho“) média, budete si môcť zvoliť, či chcete súbory odstrániť z každej oblasti disku zvlášť.
  • Ak spustíte odinštalátor s parametrom /mode=offline špecifikujete tak vykonanie odinštalácie z diskov CD a USB.
  • Parameter /mode=online obmedzí odinštaláciu na produkty na pevných diskoch. Tento parameter môže byť použitý aj na vynútenie odinštalovania produktu v prípade, že ESET odinštalátor nenájde zavádzacie médiá automaticky.
  • Ak si želáte odstrániť všetky súčasné inštalácie produktov ESET a ich komponentov (vrátane komponentov ERA) bez potreby potvrdzovania, spustite ESET odinštalátor s parametrom /force .
  • V niektorých prípadoch musí byť nástroj ESET Uninstaller spustený pomocou príkazového riadka príkazom ESETUninstaller.exe /reinst a stlačením klávesu Enter. ESET Uninstaller vás upozorní, ak bude príslušný prepínač potrebný.
 1. Venujte pozornosť prvej výzve v príkazovom riadku, prečítajte si varovanie a zadajte písmeno y pre potvrdenie voľby.

  Obr. 1-1

 1. V príkazovom riadku vám odinštalátor ponúkne zoznam nainštalovaných antivírusových programov. Vyberte si program, ktorý si želáte odinštalovať, na klávesnici stlačte príslušné číslo a následne stlačte ENTER pre potvrdenie.

  Obr. 1-2

V prípade, že ste systém Windows nespustili v Núdzovom režime (Safe Mode), zobrazí sa vám chybové hlásenie. Vráťte sa na krok č. 2 uvedený vyššie a nástroj ESET Uninstaller spustite v Núdzovom režime.

Obr. 1-3

 1. Ubezpečte sa, že odstraňujete správny program a pre potvrdenie zadajte písmeno y.

  Obr. 1-4

 1. Po ukončení činnosti nástroja ESET Uninstaller stlačte ľubovoľný kláves a reštartujte počítač do Normálneho režimu.
  • ESET odinštalátor zaznamenáva svoje procesy do protokolu v súbore ~ESETUninstaller.log (nachádza sa v tom istom adresári ako samotný súbor ESETUnistaller.exe).

  Obr. 1-5

 2. Ak potrebujete ďalšie pokyny, kliknite na jeden z odkazov nižšie podľa toho, ktorý produkt ESET používate. Ak sa opakujú problémy s preinštalovaním, zopakujte kroky uvedené vyššie a ESET odinštalátor spustite znova. Keďže sú programy spoločnosti ESET navrhnuté ako bezpečnostné aplikácie, pre ich úplné odstránenie je v niektorých prípadoch potrebné sa o odinštalovanie pokúsiť viackrát.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)