ESET Remote Administrator a chyby vzdialenej inštalácie a odinštalácie

Problém

  • Ak sa po vzdialenej inštalácii alebo dokončení inej úlohy v nástroji ESET Remote Administrator zobrazilo hlásenie "result code 0", úloha prebehla bez problémov. Toto hlásenie značí úspešné dokončenie úlohy.

Riešenie

ESET Remote Administrator umožňuje vzdialenú inštaláciu cez ESET Remote Administrator Console na ktorúkoľvek pracovnú stanicu v sieti, ktorá používa operačný systém Windows 2000/XP/2003/Vista. Takáto inštalácia sa označuje tiež výrazom "push inštalácia". Nasledujúci zoznam obsahuje najčastejšie sa vyskytujúce chyby vzdialenej inštalácie.

Chyba:  1603 on push installation: Generic Chyba (alebo tiež "Exit Code 1603")

Chyba:  Could not set up IPC connection to target computer (SC Chyba code 6, GLE Chyba code 53)   

Možné príčiny:

  1. Zdieľanie nie je povolené alebo nainštalované na cieľovom počítači, prípadne firewall v sieti bráni spojeniu (porty 445 a 135 – 139).
  2. TCP/IP protokol nie je nainštalovaný na cieľovom počítači alebo počítač neodpovedá na ping inicializovaný serverom.
  3. Je zapnutý integrovaný firewall operačného systému.

Chyba:  Could not install NOD32 Installer onto target computer (SC Chyba code 6, GLE Chyba code 67)   

Príčina: Zdieľaný prostriedok ADMIN$ nie je spustený, alebo nie je prítomný v operačnom systéme cieľového počítača.

Chyba:  Access Denied  

Príčina: Používateľ nemá práva administrátora na cieľovom počítači.

Chyba:  NOD32 Installer could not connect to server NAME_OF_SERVER :2224'. (WGLE Chyba code 0)  

Príčina: Porty 2222, 2223 a 2224 nie sú otvorené na serveri, prípadne sú blokované firewallom.

Chyba:  Could not set up IPC connection to target computer (SC Chyba code 6, GLE Chyba code 1327)   

Príčina: Heslo účtu Administrator nemôže byť prázdne.

Chyba:  Could not set up IPC connection to target computer (SC Chyba code 6, GLE Chyba code 13)

Príčina: Voľba „Jednoduché zdieľanie súborov“ je zapnutá v prostredí pracovných skupín a domén.

Chyba:  Could not set up IPC connection to target computer (SC Chyba code 6, GLE Chyba code 51)  

Príčina: Služba Server nie je spustená na cieľovom počítači.

Chyba:  Failure during NOD32 uninstall - exit code: 207   

Príčina: Táto chyba sa objavuje pri odinštalácii alebo preinštalovaní produktu, ktorého nastavenia sú chránené heslom. Ako riešenie odporúčame použiť odinštalačnú úlohu s parametrom:

verzie 3.0 a 4.0: PASSWORD="heslo_pre_prístup_k_nastaveniam"

verzia 2.7: /pwd=heslo_pre_prístup_k_nastaveniam

Chyba:  Could not retrieve required information from target computer (RES Chyba code 13, GLE Chyba code (číslo sa môže líšiť, napr.: 997; 203; 0))  

Príčina: Služba Remote Registry nie je spustená na cieľovom počítači.

Chyba:  Install failed (-1022324356)

Príčina: Inštalačný súbor zlyhá alebo je poškodený.

Kliknite sem ak potrebujete podrobné informácie ohľadom spustenia inštalácie s parametrom /TEST.

Kliknite sem ak chcete pridať nový prípad do centra Technickej podpory ESET.

Ďalšie chybové kódy

Ak sa počas vzdialenej inštalácie objaví chyba GLE, ktorá sa v tomto článku nenachádza, prosím:

Ďalšia pomoc:

Kontaktujte nás