[KB6819] Aktualizácia programu ESET Remote Administrator 6.3 a novších verzií na ESET Security Management Center 7

Problém

 • Aktualizácia jednotlivých súčastí ERA (Agent, Server, Proxy) na ESMC
 • Vyriešenie chýb CReplectionModule prostredníctvom aktualizácie na najnovšiu verziu

Riešenie

Používatelia Linuxu:Aktualizácia ERA/ESMC na najnovšiu verziu na operačnom systéme Linux.

Požiadavky

Aktualizáciu na ESMC 7 je možné vykonať len z ERA 6.3 a novších verzií

Pre aktualizáciu na ESET Security Management Center 7 sa vyžaduje ESET Remote Administrator (ERA) minimálne vo verzii 6.3. Overte si, ktorú verziu ERA máte nainštalovanú.

 • Vytvorte si kompletnú zálohuERA.
  • Databáza: Preštudujte si inštrukcie od vydavateľa vášho softvéru a vytvorte si zálohu na základe vášho typu a verzie databázy.
  • Konfigurácia: Skopírujte si súbor Startupconfiguration.ini, ktorý sa nachádza v umiestnení: C:ProgramDataESETRemoteAdministratorServerEraServerApplicationData.
  • Certifikáty: Vyexportujte certifikačné autority a partnerské certifikáty.
  • Mobile Device Connector: Ak využívate tento komponent, skopírujte súbor Startupconfiguration.ini, ktorý sa nachádza v umiestnení: C:ProgramDataESETRemoteAdministratorMDMCoreConfiguration.
 • ESMC Web Console si vyžaduje nainštalovať Java 8 na zariadení, na ktorom máte nainštalovanú ERA Web Console.

Manuálna aktualizácia ERA súčastí

I. Aktualizujte ERA Server a Web Console

 1. Stiahnite si potrebné inštalátory pre súčasti ESMC 7. Nevyhnutný je ESMC Server, Agent, RD Sensor a Web Console. Podľa vlastných potrieb si stiahnite inštalátory aj pre ďalšie komponenty. Stiahnuté .msi inštalačné súbory nepremenúvajte.
 2. Zastavte službu Apache Tomcat. Prejdite do adresára %TOMCAT_HOME%in (napríklad C:Program FilesApache TomcatTomcat7in) a dvakrát kliknite na tomcat7w.exe.
 3. Zálohujte si priečinokC:Program Files (x86)Apache Software FoundationTomcat 7.0webappseraa celý jeho obsah.

  Odlišné umiestnenie na 32-bitových systémoch

  Na 32-bitových systémoch nie je priečinok so súbormi programov nazvaný „Program Files (x86)“, ale má názov „Program Files“.

 4. Skopírujte si konfiguračný súbor EraWebServerConfig.properties, ktorý sa nachádza v umiestnení: C:Program Files(x86)Apache Software FoundationTomcat 7.0webappseraWEB-INFclassesskeseterag2webconsoleservermodulesconfigEraWebServerConfig.properties.
 5. Vymažte obsah pôvodného priečinka C:Program Files(x86)Apache Software FoundationTomcat 7.0webappsera (vrátane súboru era.war).
 6. Medzi inštalačnými súbormi stiahnutými v kroku č. 1 nájdite súbor era.war a rozbaľte ho do: C:Program Files (x86)Apache Software FoundationTomcat 7.0webappsera.
 7. Presuňte konfiguračný súbor EraWebServerConfig.properties z kroku č. 4do umiestenia: C:Program Files (x86)Apache Software FoundationTomcat 7.0webappseraWEB-INFclassesskeseterag2webconsoleservermodulesconfig.
 8. Dvojitým kliknutím spustite Server_x64.msi. Postupujte podľa inštalačného procesu pre ESMC Server. Špecifikujte nastavenia pre pripojenie k databáze:
  • Ak ste pri inštalácii použili all-in-one inštalátor, vyberte v roletovom menu Database (Databáza) možnosť MS SQL Server via Windows Authentication (MS SQL Server cez overovanie systému Windows) a kliknite na Next (Ďalej).
  • Ak ste použili existujúci MS SQL Server/MySQL, vyberte typ pripojenia zadefinovaný počas inštalácie. Pri pripájaní k databáze ESMC Servera sa vyžaduje pripojenie (používateľ) s administrátorskými oprávneniami k databáze. Kliknite na Next (Ďalej).
 9. Dokončite inštaláciu ESMC Servera.
 10. Spustite službu Apache Tomcat. Spustenie služby môže trvať aj 40 sekúnd v závislosti od konfigurácie vášho systému.
 11. Otvorte ESET Security Management Center Web Console (ESMC Web Console) vo vašom webovom prehliadači a prihláste sa. Ako otvoriť ESMC Web Console?
 12. Pokračujte na sekciu II nižšie pre aktualizovanie ďalších súčastí ERA.

II. Aktualizujte ďalšie súčasti ERA na ESMC

 1. Manuálne aktualizujte ESET Rogue Detection Sensor (RD Sensor).
 2. Aktualizujte ERA Agentyna ESET Management Agenty. Vyberte vhodnú metódu aktualizácie pre vašu štruktúru ERA/ESMC:
  • Použite úlohu Aktualizácia súčastí popísanú v sekcii III nižšie. Ide o odporúčanú metódu.
  • Na každom kliente lokálne spustite inštalátor Agent_x86.msi alebo Agent_x64.msi.
  • Vytvorte úlohu pre klienta Spustiť príkaz. Túto metódu odporúčame pokročilým používateľom alebo v prípade neúspešného vykonania úlohy Aktualizácia súčastí.

III. Aktualizujte ERA Agenty použitím úlohy Aktualizácia súčastí

 1. Otvorte ESET Security Management Web Console (ESMC Web Console) vo vašom webovom prehliadači a prihláste sa.
 2. Prejdite do časti Úlohy pre klienta > Nová.
 3. Zadajte pre novú úlohu Názov a z roletového menu Úloha vyberte možnosť Aktualizácia súčastí Security Management Center. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.
 4. Kliknite na tlačidlo <Vybrať server> a vyberte referenčný ESMC Server – na základe jeho verzie budú aktualizované ďalšie súčasti ESMC. Neoznačujte možnosť Automaticky reštartovať.
 5. Nevytvárajte spúšťač, kliknite na tlačidlo Dokončiť a na Zatvoriť.
 6. Prejdite do časti Počítače.
 7. Kliknite v zozname na počítač s nainštalovaným ESMC Serverom a z kontextovej ponuky vyberte možnosť Spustiť úlohu.
 8. Kliknite na Pridať úlohy a vyberte úlohu aktualizácie vytvorenú v kroku č. 3.
 9. Kliknite na tlačidlo Dokončiť pre okamžité spustenie úlohy.

Po dokončení úlohy na ESMC Serveri si overte, či aj naďalej všetko správne funguje. Po hodine si overte, či sa neobjavili nejaké problémy. Následne môžete aktualizovať ostatné agenty. V prípade väčšej siete so stovkami či tisíckami klientskych počítačov:

 • Vyberte vzorku klientov, na ktorej vykonáte testovaciu aktualizáciu (vyberte aspoň jedného klienta pre každý operačný systém/bitovú kategóriu), a spustite úlohu.
 • Odporúčame vám použiťApache HTTP Proxy (alebo akékoľvek iné transparentné proxy s aktívnym ukladaním do vyrovnávacej pamäte), aby sa obmedzilo zaťaženie siete. Testovacie klientske počítače vyvolajú sťahovanie a následné ukladanie inštalátorov do vyrovnávacej pamäte. Pri ďalšom spustení úlohy aktualizácie budú inštalátory na klientske počítače distribuované priamo z vyrovnávacej pamäte.
 • Po úspešnom otestovaní aktualizácie pokračujte so zvyšnými klientmi. Môžete tiež zacieliť úlohu aktualizácie na skupinu Všetko. Aktualizácia nebude vykonaná na tých počítačoch, ktoré už aktualizované boli.
 • Ak používate ERA Proxy, neaktualizujte klienty pripájajúce sa cez Proxy, až kým nenastavíte vhodné proxy riešenie pre ESMC.

Ak aktualizácia súčastí nefunguje správne, skúste Agenty aktualizovať pomocou úlohy pre klienta Spustenie príkazu.

Aktualizácia Agenta pomocou úlohy Spustenie príkazu
 1. Vytvorte novú dynamickú skupinu na základe operačného systému (32-bitový alebo 64-bitový).
  • Pre 32-bitové systémy:
   • Operácia "AND"
   • Pridajte pravidlo Edícia OS > Platforma OS = (rovná sa) 32-bit
   • Pridajte pravidlo Edícia OS > Typ OS obsahuje Windows
  • Pre 64-bitové systémy:
   • Operácia "AND"
   • Pridajte pravidlo Edícia OS > Platforma OS = (rovná sa) 64-bit
   • Pridajte pravidlo Edícia OS > Typ OS obsahuje Windows
 2. Vytvorte novú úlohu pre klienta pre 32-bitové systémy.

  Umiestnenie ESMC protokolu:

  ESMC protokol nájdete v umiestnení %TEMP%; napríklad: C:WindowsTemp

  V používateľskej príručke pre ESMC nájdete informáciu o umiestnení súborov protokolov pre všetky ESMC súčasti.

  1. V sekcii Základné vyberte z roletového menu Úloha možnosť Spustiť príkaz.
  2. V sekcii Nastavenia zadajte do poľa Príkazový riadok na spustenie nasledujúci príkaz: msiexec /qn /i "\SERVER eadonlyshareAgent_x86.msi" /l*v! %TEMP%era-agent-upgrade.txt (nahraďte server názvom vášho servera a readonlyshare názvom vášho zdieľaného adresára).
   • V prípade použitia inštalačného balíka cez HTTP:

    msiexec /qn /i "http://SERVER/share/agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%era-agent-upgrade.txt

    msiexec /qn /i "http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v7/7.0.553.0/agent_x86.msi" /l*v! %TEMP%era-agent-upgrade.txt

  3. Vytvorte spúšťač pre danú úlohu a v sekcii Ciele vyberte dynamickú skupinu pre 32-bitové operačné systémy, ktorú ste vytvorili v kroku č. 1.
 3. Vytvorte novú úlohu pre klienta pre 64-bitové systémy.

  Chybové hlásenie "MainEngineThread is returning 1619"

  Inštalačný balík je poškodený a nie je možné ho otvoriť. ESET Management Agenta je potrebné nasadiť použitím iného inštalačného balíka.

  1. V sekcii Základné vyberte z roletového menu Úloha možnosť Spustiť príkaz.
  2. V sekcii Nastavenia zadajte do poľa Príkazový riadok na spustenie nasledujúci príkaz: msiexec /qn /i "\server eadonlyshareAgent_x64.msi" /l*v! %TEMP%era-agent-upgrade.txt (nahraďte server názvom vášho servera a readonlyshare názvom vášho zdieľaného adresára).
   • V prípade použitia inštalačného balíka cez HTTP:

    msiexec /qn /i "http://SERVER/share/agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%era-agent-upgrade.txt

    msiexec /qn /i "http://repository.eset.com/v1/com/eset/apps/business/era/agent/v7/7.0.553.0/agent_x64.msi" /l*v! %TEMP%era-agent-upgrade.txt

  3. Vytvorte spúšťač pre danú úlohu a v sekcii Ciele vyberte dynamickú skupinu pre 64-bitové operačné systémy, ktorú ste vytvorili v kroku č. 1.
 4. Pre zobrazenie podrobností úlohy pre klienta kliknite na Počítače, vyberte príslušný klientsky počítač, kliknite na Zobraziť podrobnostia následne na Nainštalované aplikácie.

  Počas krátkeho časového obdobia budú na jednom klientskom počítači súčasne bežať dve verzie Agenta. Ide len o dočasný stav. Vygenerujte správu Neaktuálne aplikácie, prostredníctvom ktorej môžete monitorovať stav klientskych počítačov.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)