Aktualizácia produktu ESET – overenie dostupnosti aktualizácií programových modulov

Problém

  • Aktualizácia modulov programu
  • Overenie toho, či došlo k stiahnutiu najnovšej aktualizácie detekčného jadra a modulov programu

Aktuálna verzia detekčného jadra je: 19853 (dátum vydania: August 14, 2019). Ak chcete zistiť, akú verziu konkrétneho modulu aktuálne používate vo vašom produkte ESET, prečítajte si tento článok databázy znalostí spoločnosti ESET.

Podrobnosti

Bezpečnostné produkty spoločnosti ESET štandardne kontrolujú dostupnosť nových aktualizácií každú hodinu. Aktualizácie detekčného jadra a často aj aktualizácie modulov programu sú dostupné vždy aspoň raz denne.

Riešenie

  Inštrukcie pre ESET Endpoint produkty

 Inštrukcie pre ESET Cyber Security

Inštrukcie pre ESET Mobile Security pre Android

Podľa nasledujúceho postupu môžete skontrolovať dostupnosť najnovších aktualizácií vo vašom produkte ESET pre Windows, určenom pre domácnosti. Staršie verzie produktov sa nemusia podobať na snímku zobrazenú nižšie.

Aktuálna verzia detekčného jadra je: 19853 (dátum vydania: August 14, 2019)

  1. Otvorte váš bezpečnostný produkt ESET. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?

  2. Z hlavného okna programu prejdite do sekcie Aktualizácia. Dostupnosť nových aktualizácií skontrolujte kliknutím na možnosť Overiť dostupnosť aktualizácií.
    Verzia 10: V prípade, že sa zobrazí správa Vírusová databáza je aktuálna, aktualizácia nie je potrebná. Ak sa však správa Vírusová databáza je aktuálna nezobrazí, kliknite na tlačidlo Aktualizovať teraz. Kliknite sem pre príslušný obrázok.

    Obr. 1-1

  3. Ak máte problémy s aktualizáciami vo vašom produkte ESET, riaďte sa inštrukciami v tomto článku a opätovne do produktu zadajte svoje licenčné údaje.

Ďalšia pomoc:

Kontaktujte nás