[KB3419] Ako stiahnem a nainštalujem ESET Smart Security Premium?

Problém

Riešenie

Špeciálne typy inštalácie

Na nasledujúcich odkazoch nájdete dodatočné informácie týkajúce sa špeciálnych typov inštalácie:

Inštalácia v offline prostredí alebo inštalácia staršej verzie produktu

Inštalácia s licenciou určenou pre viacero počítačov

Inštruktážne video (dostupné len v angličtine)

 1. Odinštalujte akýkoľvek iný antivírusový softvér nainštalovaný na vašom počítači.

 2. Ak ste si zakúpili váš program ESET na CD, vložte toto CD do počítača a inštalácia by sa mala automaticky spustiť. Ak sa proces inštalácie nespustí automaticky, kliknite na Štart → Počítač a dvakrát kliknite na ikonu CD s logom ESET.

  Inštalácia bez CD:

  1. Stiahnite si nasledujúci inštalačný súbor:
   Stiahnuť ESET Smart Security Premium

  2. Dvojitým kliknutím na súbor inštalátora spustite inštalačný proces.

 1. V okne Inštalácia ESET Smart Security Premiumzvoľte jazyk, v ktorom chcete program používať, a následne kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Obrázok 1-1

 1. Prečítajte si licenčnú dohodu s koncovým používateľom a ak súhlasíte s uvedenými podmienkami, kliknite na tlačidlo Súhlasím.

Obrázok 1-2

 1. V okneVyberte spôsob aktiváciezvoľtemožnosťPoužiť zakúpený licenčný kľúč.Ak prechádzate zo staršej verzie produktu na novšiu, vaše licenčné údaje budú vyplnené automaticky.

  Ak licenčný kľúč nemáte, prípadne ste po zakúpení produktu nedostali e-mail s licenčnými údajmi, kliknite na tento odkaz.

Obrázok 1-3

 1. Do prázdneho poľaPoužiť zakúpený licenčný kľúčzadajte (alebo skopírujte a vložte) váš licenčný kľúč a následne kliknite na tlačidloPokračovať. Licenčný kľúčje potrebné zadať v presnej podobe aj s pomlčkami.Ak licenčný kľúč do prázdneho poľa kopírujete, dbajte na to, aby ste náhodou neoznačili aj medzeru pred alebo za licenčným kľúčom. Ak ste si váš program ESET zakúpili na CD (krabicová verzia), licenčný kľúč nájdete vo vnútri balenia (nezabudnite kľúč zadať aj s pomlčkami).

Obrázok 1-4

 1. Kliknite na tlačidlo Pokračovať. V tomto kroku si môžetev rámci vašej licencienainštalovať aj iný produkt ESET, avšak v tomto prípade prídete o možnosť využívať všetky tie funkcie, ktoré sú dostupné výhradne v programe ESET Smart Security Premium.

Obrázok 1-5

 1. Označte, či chcete povoliť systém ESET LiveGrid a detekciu potenciálne nechcených aplikácií. Následne kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Obrázok 1-6

 1. Zvoľte, či sa chcete zapojiť doprogramu zvyšovania spokojnosti zákazníkova následne kliknite na tlačidloInštalovať. Ak by ste chceli toto nastavenie po dokončení inštalácie zmeniť, inštrukcie nájdetetu.

Obrázok 1-7

 1. Kliknite na tlačidloDokončiťpre ukončenie sprievodcu inštaláciou.

Obrázok 1-8

 1. Váš bezpečnostný produkt ESET je teraz nainštalovaný a plne funkčný. V ďalšom krokubudete môcť zapnúťdoplnkové bezpečnostné nástroje ESET. Pobrobnostio tom, ako nastaviť nástroje Password Manager, Secure Data, Rodičovská kontrola a Anti-Theft nájdete vtomto článku databázy znalostí.

Obrázok 1-9

Váš bezpečnostný produkt ESET automaticky použije nastavenie siete zo systému Windows, aby zistil, či používate verejnú alebo domácu/pracovnú sieť a aby určil vhodný režim ochrany vášho počítača firewallom. Pre zmenu režimu ochrany pre danú sieť sa riaďte inštrukciami uvedenými vtomto článku našej databázy znalostí.

Po dokončení inštalácie program ESET Smart Security Premium spustí počiatočnú kontrolu vášho počítača.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)