Ako si vyžiadam protokoly z klientskych pracovných staníc prostredníctvom programu ESET Remote Administrator 6.5?

Problém

Používate produkt určený pre domácnosti?

Technická podpora spoločnosti ESET vás požiadala o kópiu jedného z nasledujúcich protokolov:

 • Zachytené infiltrácie
 • Udalosti
 • Kontrola počítača
 • HIPS
 • Firewall
 • Filtrované stránky
 • Antispamová ochrana
 • Webová kontrola

Ak hľadáte návod na vytvorenie a odoslanie protokolu SysInspector, postupujte podľa nasledujúceho článku databázy znalostí spoločnosti ESET:

Ako vytvorím protokol pomocou diagnostického nástroja SysInspector?

 

Podrobnosti

Bezpečnostné produkty spoločnosti ESET zaznamenávajú do protokolov informácie o všetkých kontrolách, ktoré v počítači prebehli. Prostredníctvom týchto protokolov kontroly je možné zistiť, či boli úspešne vyčistené alebo odstránené všetky objavené infiltrácie. Nasledujúci zoznam vysvetľuje obsah jednotlivých druhov protokolov:

 • Zachytené infiltrácie: protokol zachytených infiltrácií ponúka podrobné informácie o infiltráciách zachytených modulmi vášho produktu ESET.
 • Udalosti: protokol udalostí obsahuje informácie o všetkých dôležitých akciách vykonaných produktom ESET.
 • Kontrola počítača: protokol kontroly počítača obsahuje výsledky všetkých ukončených kontrol počítača, či už plánovaných, alebo manuálne spustených používateľom.
 • HIPS: protokoly systému HIPS obsahujú záznamy konkrétnych pravidiel, ktoré používateľ označil na zaznamenávanie.
 • Firewall: protokol firewallu obsahuje informácie o všetkých pokusoch o vzdialené útoky, ktoré boli firewallom odhalené (iba v ESET Endpoint Security).
 • Filtrované stránky: zoznam webových stránok, ktoré boli zablokované pomocou modulu Ochrana prístupu na web alebo pomocou Webovej kontroly.
 • Antispamová ochrana: protokol antispamovej ochrany obsahuje záznamy súvisiace s e-mailovými správami, ktoré boli označené ako spam.
 • Webová kontrola: protokol zobrazuje webové stránky, ktoré boli zablokované alebo povolené Webovou kontrolou, ako aj informácie súvisiace s tým, ako boli aplikované pravidlá filtrovania webu (iba v ESET Endpoint Security).

Riešenie

 Používatelia ESET Endpoint produktov: Na klientskych pracovných staniciach vykonajte tieto kroky
 

ESET Remote Administrator 6.x

Každý komponent programu ESET Remote Administrator vykonáva zapisovanie do protokolov. ERA komponenty do protokolov zapisujú informácie o určitých udalostiach. Umiestnenie protokolov závisí od konkrétneho komponentu. Zoznam protokolov jednotlivých komponentov a ich umiestnení na systéme Windows, Linux, OS X a na virtuálnom zariadení ERA nájdete v nasledujúcej kapitole Online pomocníka: Riešenie problémov → Protokoly.

Nižšie uvádzame niektoré z častých protokolov, ktoré si od vás môžu vyžiadať špecialisti Technickej podpory ESET pri riešení konkrétneho problému:

Protokoly ERA Agenta

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/trace.log
/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/status.html
/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/config.cfg
/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Dumps/

Profil systému

system_profiler → ~/Desktop/system_report.txt


ESET Remote Administrator 5.x

 1. Otvorte webovú konzolu ESET Remote Administrator Console (ERAC) kliknutím na ŠtartVšetky ProgramyESETESET Remote Administrator ConsoleESET Remote Administrator Console.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na klientske počítače, z ktorých chcete exportovať protokoly, z kontextovej ponuky vyberte položku Data For This Client a následne zvoľte typ protokolu, ktorý chcete exportovať. V tomto príklade bude vyexportovaný protokol Events (Udalosti).

Obrázok 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 1. Z roletového menu Items to show vyberte Show All a Do not limit time.

Obrázok 1-2
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 1. Skontrolujte, či sú zobrazené protokoly z požadovaných klientskych pracovných staníc.

Exportovanie protokolov kontroly počítača

Pravým tlačidlom myši kliknite na požadované protokoly a z kontextovej ponuky vyberte možnosť Scan Log Details. Export protokolov kontroly aj s podrobnosťami umožní pracovníkom technickej podpory efektívnejšie a rýchlejšie vyriešiť váš problém. Kliknite na FileSave as a pokračujte na bod č. 6.

 1. Kliknite na FileExport.
 2. V okne s názvom Save as vyberte Desktop ako umiestnenie, do ktorého má byť vytváraný protokol uložený. Do poľa File name zadajte názov obsahujúci typ protokolu, z roletového menu Save as type vyberte možnosť Text (Tab delimited) a následne kliknite na tlačidlo Save.

Obrázok 1-3

 1. Ak ste tak zatiaľ neurobili, vyplňte formulár na kontaktovanie Technickej podpory spoločnosti ESET. Uložený súbor protokolu dajte do prílohy e-mailovej správy, ktorú zašlete ako odpoveď pracovníkovi technickej podpory. Protokol prejde v našej spoločnosti analýzou a na vašu e-mailovú adresu v čo možno najkratšom čase pošleme odpoveď s odporúčaným postupom pre vyriešenie vášho problému.

 


Ďalšia pomoc:

Kontaktujte nás