[KB2828] Ako pridám dôveryhodného priateľa do ESET Mobile Security pre Android?

Problém

  • Po nainštalovaní ESET Mobile Security pre Android chcete v aplikácii pridať Dôveryhodného priateľa

Dôležité!

Pokiaľ chcete svoje bezpečnostné heslo obnoviť pomocou Doveryhodného priateľa, je potrebné mať v zozname Dôveryhodných priateľov uložené aspoň jedno telefónne číslo.Odporúčame vám preto hneď po nainštalovaní aplikácie ESET Mobile Security pre Android do zoznamu pridať aspoň jeden kontakt. Ak nemáte v zozname dôveryhodných priateľov žiadne telefónne číslo, túto možnosť obnovenia hesla nebudete môcť použiť.

Postup, ako obnoviť vaše bezpečnostné heslo, nájdete v tomto článku databázy znalostí.

Podrobnosti

Pridanie Dôveryhodného priateľa pomáha ochrániť váš telefón v prípade straty alebo krádeže. Telefónne čísla uložené v zozname dôveryhodných priateľov dostanú varovnú SMS správu, ak bude do telefónu vložená nedôveryhodná SIM karta. Dôveryhodného priateľa môžete tiež použiť na obnovenie bezpečnostného hesla aplikácie v prípade, že tot heslo stratíte alebo zabudnete.

Riešenie

Poznámka:

Ak vaše zariadenie nemá SIM kartu, funkcia Ochrana SIM kartya ponuka príslušných možností nebude dostupná, a preto nebude možné pridať ani Doveryhodného priateľa.

Pridanie čísla do zoznamu dôveryhodných priateľov:

  1. Otvorte aplikáciuESET Mobile Securitypre Android. Ako otvorím hlavné okno programu ESET Mobile Security pre Android?
  2. Ťuknite naAnti-TheftOchrana SIM kartyDôveryhodnípriatelia.

    Obr. 1-1
    Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

  3. Ťuknite na ikonu+pre pridanie nového Dôveryhodného priateľa. Vyplňte polia Meno priateľa a Telefónne číslo. Ak chcete zadať viac ako jedno telefónne číslo, ťuknite na ikonu+ vedľa poľaTelefónne číslo. Po ťuknutí na možnosť Uložiť sa zadanémeno a číslouloží do zoznamu dôveryhodných priateľov.

    Obr. 1-2

Obnovenie bezpečnostného hesla:

Ak zabudnete alebo stratíte svoje bezpečnostné heslo, môžete toto heslo obnoviť tak, že z telefónneho čísla uloženého v zozname Dôveryhodných priateľov pošlete na svoje zariadenie SMS príkaz naobnovenie bezpečnostného hesla.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)