Ako môžem skontrolovať celý môj počítač? Rozšírené možnosti kontroly v ESET NOD32 Antivirus a ESET Smart Security

Problém

Podrobnosti

Predvolené nastavenia kontroly v ESET NOD32 Antivirus a ESET Smart Security sú nastavené tak, aby maximalizovali výkon a bezpečnosť systému. Avšak, niektoré možnosti nie sú povolené v rámci predvoleného profilu, aby bolo možné udržať nízke časy kontroly systému kvôli predchádzaniu konfliktov. Tieto možnosti môžete povoliť a vykonať dôkladnejšiu kontrolu svojho systému, alebo definovať vlastné parametre kontroly.

Riešenie

Vykonajte úplnú kontrolu systému

V predvolenom nastavení Smart kontrola vylučuje niektoré ciele kontroly, u ktorých je nepravdepodobné, že obsahujú malvér. Postupujte podľa nasledujúcich krokov pre konfiguráciu vášho produktu ESET, aby vykonal kontrolu celého systému:

 1. Otvorte hlavné okno programu ESET Smart Security alebo ESET NOD32 Antivirus. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?
 2. Kliknite na Kontrola počítača Prispôsobená kontrola.

Obr. 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 1. Označte možnosť Hĺbková kontrola počítača v roletovom menu s názvom Profil kontroly.

Obr. 1-2

 1. Označte možnosť Počítač (angl. Computer) (Používatelia operačného systému Windows XP: Označte možnosť Tento počítač) a potom stlačte Kontrolovať.

Obr. 1-3


Rozšírené nastavenia kontroly

Nastavenia skenovacieho jadra ThreatSense umožňujú definovať typy súborov, ktoré budú kontrolované, ďalej metódy používané na preskúmanie súborov počas behu kontroly počítača, a predvolenú akciu v prípade, ak bola nájdená infiltrácia. Postupujte podľa nasledujúcich krokov pre prístup k týmto nastaveniam:

 1. Otvorte hlavné okno programu ESET Smart Security alebo ESET NOD32 Antivirus. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?

 2. Stlačte klávesu F5 pre otvorenie okna Rozšírené nastavenia.

 3. Rozkliknite Počítač Antivírus a antispyware Kontrola počítača a potom kliknite na Profily.

Obr. 2-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 

V rozšírených nastaveniach kontroly, konkrétne v okne Profily kontroly je možné nastaviť:
 
Aktívny profil: Profily kontroly umožňujú uložiť jednotlivé nastavenia kontroly počítača (ciele kontroly, metódy a ďalšie nastavenia). Môžete použiť jeden z troch vopred nakonfigurovaných profilov kontroly zahrnutých v produktoch ESET (Hĺbková kontrola počítača, Smart kontrola počítača alebo Kontrola počítača z kontextového menu), alebo vytvoriť vlastné profily podľa vašich preferencii. Pozrite si nižšie popisy týchto prednastavených profilov kontroly:

 • Smart kontrola počítača: Toto je predvolený profil kontroly. Profil Smart kontrola počítača používa technológiu Smart Optimalizácia, ktorá vylučuje súbory, ktoré boli v predchádzajúcej kontrole zaznamenané ako nezavírené a od poslednej kontroly neboli upravené. Toto umožňuje zníženie doby kontroly s minimálnym vplyvom na bezpečnosť systému.
 • Hĺbková kontrola počítača: Predvolený profil Hĺbková kontrola počítača nepoužíva technológiu Smart Optimalizácia, čiže použitím tohto profilu nie sú vylúčené žiadne súbory z kontroly.
 • Kontrola počítača z kontextového menu: Môžete spustiť kontrolu ľubovoľného súboru priamo z kontextového menu. Profil Kontrola počítača z kontextového menu vám umožňuje definovať nastavenia kontroly, ktoré budú použité pri spustení kontroly týmto spôsobom.

Obr. 2-2

Nastavenie parametrov skenovacieho jadra ThreatSense: Skenovacie jadro ESET ThreatSense môže byť nakonfigurované tak, aby použilo vaše vlastné nastavenia pri vykonávaní prispôsobenej kontroly počítača. Kliknite na tlačidlo Nastaviť pre prístup k týmto nastaveniam. Zmeny, ktoré tu vykonáte, neovplyvnia nastavenia iných modulov produktu (napríklad, ak ste tu zakázali kontrolu vymeniteľných médií, v rezidentnej ochrane súborového systému zostane aktívna). Nastavenie skenovacieho jadra ThreatSense je rozdelené do nasledujúcich častí:

Obr. 2-3
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

 • Objekty: Umožňuje vám zvoliť typ objektov, ktoré sú skúmané pri kontrole. Dostupné typy objektov sú Pamäť RAM, Boot sektory, Poštové súbory, Archívy, Samorozbaľovacie archívy a Runtime archívy. Použitím predvolených nastavení sú kontrolované všetky typy objektov okrem poštových súborov.
 • Možnosti: Umožňuje vám zvoliť spôsoby/technológie kontroly, ktoré sú počas nej použité. Dostupné sú Heuristika, Rozšírená heuristika/DNA/Smart vzorky a ESET Live Grid.
 • Liečenie: Umožňuje vám definovať úroveň vykonaných akcií pri zachytení infiltrácií alebo potenciálne nechcených súborov. Použite posúvač pre výber medzi Neliečiť (Infikované súbory sa nebudú automaticky liečiť), Štandardná úroveň liečenia (Program sa pokúsi infikované súbory automaticky liečiť alebo zmazať. Ak program nevie vybrať správnu akciu a používateľ je prihlásený, môže sa zobraziť varovné okno s možnosťou výberu akcie) a Prísne liečenie (Program vylieči alebo zmaže všetky infikované súbory. Výnimku tvoria systémové súbory; ak tieto nie je možné liečiť a používateľ je prihlásený, môže mu byť ponúknutá akcia, ktorá sa má vykonať).
 • Prípony: Umožňuje vám uviesť určité typy súborov, ktoré budú vyňaté z kontroly. Môžete tiež zvoliť možnosť Nekontrolovať súbory bez prípony.
 • Obmedzenia: Môžete nastaviť limity, aby neboli kontrolované súbory väčšie od určitej veľkosti alebo archívy, ktoré sú vnorené v určitej úrovni. Okrem toho môžete nastaviť maximálnu dobu kontroly; ak kontrola jedného súboru prekročí túto dobu, kontrola bude automaticky pokračovať ďalším súborom.
 • Ostatné: Táto časť obsahuje nastavenia pre rôzne technológie, ako napríklad kontrola alternatívnych dátových prúdov, zápis do protokolov počas kontroly, Smart optimalizácia a ďalšie. Odporúčame používať predvolené nastavenia v tejto časti.

Obr. 2-4

Ciele kontroly: Po kliknutí na toto tlačidlo sa otvorí okno, kde si môžete vybrať miestne jednotky, systémové a sieťové zdroje, ktoré budú zahrnuté pri kontrole počítača. Z roletového menu Ciele kontroly si môžete vybrať buď Výmenné disky, Sieťové disky, alebo Lokálne disky.

Ďalšia pomoc:

Kontaktujte nás