[KB3133] Ako môžem importovať alebo exportovať ​​nastavenia bezpečnostného produktu ESET pomocou konfiguračného súboru .xml?

Problém

Informácie uvedené v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:

  • ESET NOD32 Antivirus
  • ESET Internet Security
  • ESET Smart Security
  • ESET Smart Security Premium

Riešenie

Firemní zákazníci: Inštrukcie nájdete tu

I. Export konfigurácie do súboru .xml

  1. Otvorte váš bezpečnostný produkt ESET. Ako môžem otvoriť hlavné okno programu ESET?

  2. Kliknite na NastaveniaImport/export nastavení.


Obr. 1-1
Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne

  1. Vyberte možnosťExport nastavení, kliknite na tlačidlo ... (Prehľadávať) a zvoľte názov a umiestnenie pre konfiguračný súbor.xml. Následne kliknite na tlačidloExport. Ak chcete nastavenia importovať do bezpečnostného produktu ESET nainom počítači, uložte konfiguračný súbor na zdieľanýalebo prenosný disk.

Obr. 1-2

II. Import nastavení na iný počítač

  1. Ak chcete preniesť vaše nastavenia pre bezpečnostný produkt ESET z jedného počítača na druhý, zopakujte kroky 1 a 2 (pozri vyššie) na druhom počítači a potom vyberte možnosť Import nastavení.

  2. Kliknite na tlačidlo ... pre vyhľadanie konfiguračnéhosúboru .xml(uloženého na zdieľanom disku, USB zariadenía pod.), ktorý si prajete importovať,a kliknite na Spustiť import. Váš bezpečnostný produkt ESET by teraz mal mať na oboch počítačoch zhodné nastavenia.

Obr. 2-1

III. Zaslanie konfiguračného súboru .xml technickej podpore spoločnosti ESET

Pri riešení problému vás môže pracovník technickej podpory požiadať o zaslanie konfiguračného súboru .xml, ktorý obsahuje nastavenia vášho bezpečnostného programu ESET, s cielom čo najrýchlejšie identifikovať príčinu problému. V takomto prípade do e-mailovej odpovede priložte súbor .xml, ktorý ste vytvorili v I. časti.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)