[KB6925] Ako manuálne aktualizovať ESET Remote Administrator vo verzii 6.3 a novších na ESET Security Management Center 7?

Problém

 • Manuálna aktualizácia ERA 6.3 (a novších verzií) naESET Security Management Center 7

Riešenie

Pred tým, ako začnete

Požiadavky

Pred aktualizáciou na ESMC 7 sa uistite, že sú splnené všetky požiadavky, ktoré si inštalácia ESMC 7 vyžaduje.

Aktualizáciu na ESMC 7 je možné vykonať len z ERA 6.3 a novších verzií

Pre aktualizáciu na ESET Security Management Center 7 sa vyžaduje ESET Remote Administrator (ERA) minimálne vo verzii 6.3.Overte si, ktorú verziu ERA máte nainštalovanú.

Vytvorte si kompletnú zálohu ERA:
 • Databáza:Pre zálohovanie ERA databázy postupujte podľatýchto inštrukcií.
 • Konfigurácia:Skopírujte si súborStartupconfiguration.ini, ktorý sa nachádza v umiestnení:C:ProgramDataESETRemoteAdministratorServerEraServerApplicationData
 • Certifikáty:Vyexportujtecertifikačné autorityapartnerské certifikáty.
 • Mobile Device Connector:Ak využívate tento komponent, skopírujte súborStartupconfiguration.ini, ktorý sa nachádza v umiestnení:C:ProgramDataESETRemoteAdministratorMDMCoreConfiguration.

Pre manuálnu aktualizáciu ESET Remote Administrator 6.3 (a novších verzií) na ESET Security Management Center 7 postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

Nainštalujte ESMC 7 Server:

 1. Kliknite na nasledujúci odkaz pre stiahnutie inštalátora ESET Security Management Center pre Windows:
  Stiahnuť inštalátor ESET Security Management Center

 2. Spustite inštalačný súbor Server_x64.msi (alebo Server_x86.msi v prípade 32-bitového systému Windows).

  Obrázok 1-1

 3. Kliknite na Ďalej (Next).

  Obrázok 1-2

 4. Prečítajte si Licenčnú dohodu s koncovým používateľom (EULA) a ak súhlasíte s uvedenými podmienkami, kliknite na tlačidlo Súhlasím s licenčnou dohodou (I accept the terms in the License Agreement) a kliknite na Ďalej (Next).

  Obrázok 1-3

 5. Ak označíte možnosť Zúčastnite sa programu zlepšovania produktov(Participate in product improvement program), telemetrické údaje a správy o zlyhaní programu budú odosielané spoločnosti ESET. Zrušte označenie tejto možnosti, ak nesúhlasíte so zasielaním správ o zlyhaní programu a telemetrických údajov do spoločnosti ESET. Kliknite na Ďalej (Next).

  Obrázok 1-4

 6. Zadefinujte pripojenie k databázovému serveru. Ak ste si ERA 6.3 (alebo novšie verzie)nainštalovali pomocou All-in-one inštalátora, môžete použiť parametre uvedené nižšie. V opačnom prípade nastavte pripojenie k databázovému serveru na základe vašej súčasnej konfigurácie.

 • Databáza: MS SQL Server cez Windows Authentication
 • ODBC ovládač: SQL Server
 • Názov databázy: era_db
 • Názov hostiteľa: localhost
 • Port: 14222

Kliknite na Ďalej(Next).

Obrázok 1-5

 1. Kliknite na Inštalovať(Install) pre spustenie inštalácie ESET Security Management Center Servera.

  Obrázok 1-6

 2. Kliknite na Dokončiť (Finish)pre dokončenie procesu inštalácie.
Alternatívna metóda: Nainštalujte ESMC Server pomocou úlohy pre klienta z ERA Web Console
 1. Kliknite na nasledujúci odkaz pre stiahnutie inštalátora ESET Security Management Center pre Windows:
  Stiahnuť inštalátor ESET Security Management Center
 2. Uložte inštalátor na počítač, na ktorom máte nainštalovaný ERA Server, a rozbaľte stiahnutý .zipsúbor. Inštalátory pre jednotlivé ESMC komponenty sú umiestnené v priečinku installers.

  Obrázok 1-1

 3. Otvorte ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) vo vašom webovom prehliadači a prihláste sa.
 4. Kliknite na SprávcaÚlohy pre klienta→ Inštalácia softvéruNová.

  Obrázok 1-2
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 5. Zadajte Názova voliteľne aj Popis novej úlohy pre klienta.

  Obrázok 1-3
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 6. Rozbaľte sekciu Nastavenia a označte možnosť Súhlasím s licenčnou dohodou koncového používateľa aplikácie.
 7. Zvoľte možnosť Inštalovať balík zadaním URL adresy a zadajte lokálnu cestu k inštalátoru pre ESMC 7 Server, napr.: file://C:UsersAdministratorDesktopx64installersServer_x64.msi
 8. Označte možnosť Automaticky reštartovať, keď je to potrebné a kliknite na Dokončiť.

  Obrázok 1-4
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 9. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť spúšťač.

  Obrázok 1-5

 10. V sekcii Základné zadajte Popis spúšťača.

  Obrázok 1-6
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 11. Rozbaľte sekciu Cieľ a kliknite na tlačidlo Pridať počítače.

  Obrázok 1-7
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 12. Vyberte počítač, na ktorom máte nainštalovaný ERAServer, a kliknite na tlačidlo OK.

  Obrázok 1-8
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 13. Rozbaľte sekciu Spúšťač, v ktorej nastavte spustenie úlohy pre klienta, a kliknite na tlačidlo Dokončiť. Počkajte pár minút, kým sa ESMC 7 Server nainštaluje.

  Obrázok 1-9
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 14. Priebeh vykonávania úlohy si môžete pozrieť v sekcii SprávcaÚlohy pre klienta. Uistite sa, že úloha bola úspešne dokončená. Ak vykonanie úlohy neprebehlo úspešne, skúste úlohu opätovne spustiť.

 15. Pokračujte aktualizáciou Apache Tomcat a nainštalovaním ESMC 7 Web Console podľa pokynov nižšie.


Aktualizujte Apache Tomcat a nainštalujte ESMC 7 Web Console:

 1. Zastavte službu Apache Tomcat:

  1. Otvorte dialógové okno Spustiť, zadajte services.msc a kliknite na OK.

  2. Pravým tlačidlom kliknite na službu Apache Tomcat a kliknite na Zastaviť(Stop).

   Obrázok 2-1
   Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

  3. Na paneli úloh ukončite proces Tomcat7w.exe.

 1. Zálohujte si nasledujúce súbory:

Odlišné umiestnenie súborov na 32-bitových systémoch:

Na 32-bitových systémoch je adresár "Program Files (x86)" uvedený pod názvom "Program Files".

C:Program Files (x86)Apache Software FoundationTomcat 7.0.keystore
C:Program Files (x86)Apache Software FoundationTomcat 7.0confserver.xml
C:Program Files (x86)Apache Software FoundationTomcat 7.0webappseraWEB-INFclassesskeseterag2webconsoleservermodulesconfigEraWebServerConfig.properties

Ak používate vlastný SSL certifikát uložený v priečinku Tomcat, zálohujte aj tento certifikát.

 1. Odinštalujte vašu súčasnú verziu Apache Tomcat a reštartujte počítač.

 2. Nainštalujte ESMC 7 Web Console a Apache Tomcat 7.0.90. Urobiť tak môžete použitím ESMC inštalátora alebo manuálne.

Inštalácia ESMC 7 Web Console a Apache Tomcat pomocou ESMC inštalátora
 1. Prejdite do priečinka, do ktorého ste si uložili ESMC inštalátor, a spustite súborSetup.exe

 2. Kliknite naĎalej, v sekcii Typ inštalácie zo zoznamu vyberte možnosť samostatnej inštalácieESET Security Management Center Webconsolea kliknite na tlačidloĎalej.

 3. OznačteSúhlasím s licenčnou dohodoua kliknite naĎalej.

Obrázok 2-2

 1. Kliknite naInštalovať.

Obrázok 2-3

 1. Po ukončení procesu inštalácie kliknite naDokončiť.
Manuálna inštalácia ESMC 7 Web Console a Apache Tomcat
 1. Nainštalujte Apache Tomcat 7.0.90. Príslušný inštalátor nájdete v priečinku, do ktorého ste uložili ESMC inštalátor, prípadne si môžetestiahnuťsúbor apache-tomcat-7.0.90.exez domovskej stránky.

 2. Vymažte obsah nasledujúceho priečinka(vrátane súboruera.warak sa v priečinku nachádza):

  C:Program Files(x86)Apache Software FoundationTomcat 7.0webapps

 3. Prejdite do priečinka, do ktorého ste uložiliESMC inštalátor, vyhľadajte súborera.wara skopírujte ho do priečinka:

  C:Program Files (x86)Apache Software FoundationTomcat 7.0webapps

 4. Počkajte pár minút, kým dôjde k rozbaleniusúboru a nainštalovaniuESMC Web Console.
 1. Obnovte zálohované súbory .keystore, server.xml a EraWebServerConfig.properties do ich pôvodných umiestnení.

 2. Reštartujte službu Apache Tomcat.

 3. Otvorte ESMC 7 Web Console a uistite sa, že program funguje správne.


Aktualizujte ostatné komponenty na počítači s ESMC Serverom:

 1. Otvorte ESET Security Management Web Console (ESMC Web Console) vo vašom webovom prehliadači a prihláste sa.
 2. Kliknite na Úlohy pre klienta, zo zoznamu vyberte úlohu Aktualizácia súčastí Security Management Center a kliknite na tlačidlo Nová.

  Obrázok 3-1
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 3. Zadajte Názov novej úlohy pre klienta.

  Obrázok 3-2
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 4. Kliknite na Nastavenia a označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody koncového používateľa a beriem na vedomie Ochranu súkromia. Kliknite na možnosť Vybrať server.

  Obrázok 3-3
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 5. Vyberte najnovšiu verziu ESMC Servera a kliknite na tlačidlo OK.

  Obrázok 3-4
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 6. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Obrázok 3-5
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 7. Kliknite na Vytvoriť spúšťač.

  Obrázok 3-6

 8. Zadajte Popis spúšťača.

  Obrázok 3-7
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 9. Kliknite na Cieľ Pridať počítače.

  Obrázok 3-8
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 10. Ako cieľ vyberte počítač, na ktorom máte nainštalovaný ESMC 7 Server, iné cieľové počítače v tejto fáze aktualizácie nepridávajte. Nakonieckliknite na tlačidlo OK.

  Obrázok 3-9
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 11. Prejdite do časti Spúšťač, v ktorej nastavte spustenie úlohy pre klienta, a kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Obrázok 3-10
  Kliknite na obrázok pre jeho zväčšenie v novom okne.

 12. Počkajte pár minút, kým sa aktualizujú všetky nainštalované ESMC komponenty.


Aktualizujte ERA infraštruktúru (Proxy, Agenty):

Pokračujte aktualizáciouERA Proxy na Apache HTTP Proxy a ERA Agentov na klientskych počítačoch na ESET Management Agentov.

Kontaktujte nás

02/322 44 444 (pracovné dni 8:00-18:30)