[KB6870] Konfiguracja sieciowa dla poprawnego połączenia Agentów do ESET Security Management Center

Problem

 • Zezwól wewnętrznym i zewnętrznym (zdalnym) stacjom na komunikacje z serwerem ESET Security Management Center (ESMC)

Rozwiązanie

Wymagania

 • Klienci zewnętrzni muszą komunikować się z serwerem ESMC na porcie 2222
 • Serwery DNS - publiczny oraz prywatny - muszą wskazywać prawidłowy adres IP serwera ESMCKonfiguracja sieci

 1. Stwórz regułę NAT na urządzeniu brzegowym, która przekieruje ruch przychodzący TCP na porcie 2222 do wewnętrznego adresu IP serwera ESMC.
   
 2. Dodaj nowy rekord DNS na prywatnym serwerze DNS, który wskaże na serwer ESMC (w poniższym przykładzie dodany zostanie rekord wskazujący avserver.example.com na 192.168.0.123).
   
 3. Za pomocą rejestratora nazw domen dodaj nowy rekord DNS, który stacjom spoza sieci wewnętrznej wskaże zewnętrzny adres IP serwera ESMC.
   
 4. Upewnij się, że wszystkie wymagane porty są otwarte na serwera oraz stacjach roboczych. Przykładowy scenariusz

W poniższym przykładzie, zewnętrzny adres IP zapory / routera to 89.202.157.256. Urządzenie brzegowe przekierowywuje ruch na porcie 2222 do serwera ESMC. W związku z tym, example.com wskaże avserver.example.com na adres 89.202.157.256, aby klienci spoza sieci wewnętrznej mogli komunikować się z serwerem ESMC.

 

Dodatkowa pomoc