[KB8127] Stopniowe wycofywanie portalu ESET License Administrator

Problem

Szczegóły


Kliknij, aby rozwinąć.

Status wsparcia dla produktu ELA uległ zmianie na Ograniczone wsparcie w marcu 2020 r. Następca portalu, czyli ESET Business Account (EBA), został wydany we wrześniu 2018. 


Rozwiązanie

11 listopada 2021 r. w portalu ELA zostaną zastosowane następujące ograniczenia:

  • Blokada tworzenia nowych kont dla Administratorów Zabezpieczeń
  • Blokada dodawania licencji na rozwiązania Cloud (SaaS, Software as a Service) 

Portal EBA umożliwia właścicielom licencji biznesowych firmy ESET zarządzanie wszystkimi licencjami w jednym miejscu. Licencje biznesowe zakupione po wrześniu 2018 r. są zarządzane w portalu RBA. Porównaj oba portale (ELA i EBA) w dokumentacji technicznej EBA.

Dodatkowa pomoc