[KB7255] Ochrona ustawień klienta produktów ESET Endpoint za pomocą hasła

Rozwiązanie

Użytkownicy ESET Security Management Center (ESMC): Wykonaj kroki opisane w tym artykule.

  1. Otwórz główne okno programu ESET.
     
  2. Naciśnij klawisz F5, aby otworzyć okno ustawień zaawansowanych.
     
  3. Wybierz Interfejs użytkownika, rozwiń zakładkę Ustawienia dostępu i wybierz wybierz Ustaw obok opcji Chroń ustawienia hasłem.

 

    1. Wpisz hasło w pola Nowe hasło oraz Potwierdź hasło a następnie potwierdź zmiany przyciskiem OK.

 

  1. Naciśnij przycisk OK aby zapisać zmiany i wyłączyć okno Ustawień zaawansowanych.

Dodatkowa pomoc