[KB6760] Błąd połączenia z konsolą ERA (6.x) po aktualizacji MySQL dla systemu Linux

Problem

 • Po aktualizacji Linux ODBC Connector, konsola ERA wyświetla komunikat "Błąd ładowania danych"

Przy próbie ponownego zalogowana do konsoli konsola ERA wyświetli komunikat "Błąd połączenia: Połączenie zakończone ze stanem: 'Nie połączono'"

W pliku /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/trace.log możesz znaleźć następujący komunikat

Error: CDataMinersModule [Thread 7f935ebc7700]: Failed to write some logs because: [unixODBC][Driver Manager]Can't open lib 'MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver' : file not found (0). Rescheduling.

Jeżeli jeszcze nie dokonałeś aktualizacji MySQL możesz ją wstrzymać bądź dokonać edycji konfiguracji ERA podczas jej wykonywana.

Detale

Problem dotyczy wszystkich użytkowników następujących usług:

Rozwiązanie

 1. Uruchom maszynę wirtualną z sewerem ERA, a następnie uruchom Terminal.
   
 2. Jako root (bądź z przedrostkiem sudo) wprowadz następującą komendę (polecenie musi być wpisane w jednej linijce):

  sed -i 's/MySQL ODBC 5.3/MySQL ODBC 8.0/g' /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini

 3. Zrestartuj usługę MySQL:

  service mysqld restart

 4. Zrestartuj usługę ERA Server:

  service eraserver restart

 5. Poczekaj chwilę aż usługa się uruchomi i zaloguj się do konsoli ERA.

Polecenie sed

Polecenie sed zamienia dla wskazanego pliku każde wystąpienie “MySQL ODBC 5.3” na “MySQL ODBC 8.0”.

Użytkownicy systemd

Jeżeli twój system korzysta z menedżera usług systemd, polecenie service nie zadziała prawidłowo. Aby sprawdzić z jakiego menedżera korzystasz, wprowadź polecenie: 
stat /proc/1/exe 
Menedżer usług powinien być wyświetla w pierwszej lini..

Jeżeli korzystasz z systemd, dla punktów 3 oraz 4 w powyższej instrukcji wprowadź następujące polecenia:

systemctl restart mysqld

systemctl restart eraserver

 


Skonfiguruj sterownik podczas aktualizacji

Podczas aktualizacji MySQL oraz sterownika ODBC możesz dokonać zmian konfiguracji aby zapobiec wystąpieniu problemów z połączeniem z bazą danych.

 1. Uruchom maszynę wirtualną ERA OVA oraz zaloguj się do Terminala.
   
 2. Sprawdź wersję sterownika ODBC:

  odbcinst -q -d

  Jeżeli posiadasz wersję 5.3, wykonaj polecenie yum update mysql*
  Jeżeli posiadasz wersję 8.0 przejdź do kroku 3.
   
 3. Wprowadź do Terminala następujące polecenie (polecenie musi być wpisane w jednej linijce):

  sed -i 's/MySQL ODBC 5.3/MySQL ODBC 8.0/g' /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini
   
 4. Uruchom ponownie usługi MySQL oraz ERA Server.

  service mysqld restart
  service eraserver restart

Wstrzymaj aktualizację MySQL

Jeżeli nie dokonałeś jeszcze aktualizacji sterownika ODBC, możesz wstrzymać automatyczną aktualizację. Aby tego dokonać, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom maszynę wirtualną ERA OVA oraz zaloguj się do Terminala.
   
 2. Zainstaluj dodatek YUM Versionlock:

  yum install yum-plugin-versionlock
   
 3. Dodaj usługę MySQL do aplikacji Versionlock:

  yum versionlock mysql-*
Wstrzymywanie wersji MySQL wstrzyma przyszłe aktualizacje tego komponentu

O wiele bezpieczniejszym rozwiązaniem jest aktualizacja w/w komponentu oraz rozwiązanie ewentualnego problemu z połączeniem.


Wróć do poprzedniej wersji sterownika ODBC

Jeżeli zaktualizowałeś MySQLdo najnowszej wersji, możesz powrócić do poprzedniej wersji a następnie wstrzymać automatyczną aktualizację.

 1. Uruchom maszynę wirtualną ERA OVA oraz zaloguj się do Terminala.
   
 2. Powróć do poprzedniej wersji sterownika ODBC:

  yum downgrade mysql-connector-odbc-5.3.10
   
 3. Zainstaluj dodatek YUM Versionlock:

  yum install yum-plugin-versionlock
   
 4. Dodaj usługę MySQL do aplikacji Versionlock:

  yum versionlock mysql-*

Komponent ERA MDM

Jeżeli posiadasz wdrożony komponent ERA MDM na maszynie wirtualnej oraz zaktualizowałeś usługę MySQL możesz napotkać taki sam problem jaki został opisany powyżej. Aby problem rozwiązać, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom maszynę wirtualną z komponentem ERA MDM oraz zaloguj się do Terminala.
   
 2. Wprowadź do Terminala następujące polecenie (polecenie musi być wpisane w jednej linijce):

  sed -i 's/MySQL ODBC 5.3/MySQL ODBC 8.0/g' /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/startupconfiguration.ini

 3. Zrestartuj usługę MySQL:

  service mysqld restart

 4. Zrestartuj usługę ERA MDM:

  service eramdmcore restart

 5. Poczekaj chwilę aż usługa się uruchomi i zaloguj się do konsoli ERA.


Maszyna wirtualna ERA Proxy

Jeżeli posiadasz wdrożony komponent ERA Proxy na maszynie wirtualnej oraz zaktualizowałeś usługę MySQL możesz napotkać taki sam problem jaki został opisany powyżej. Aby problem rozwiązać, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom maszynę wirtualną z komponentem ERA Proxy oraz zaloguj się do Terminala.
   
 2. Wprowadź do Terminala następujące polecenie (polecenie musi być wpisane w jednej linijce):

  sed -i 's/MySQL ODBC 5.3/MySQL ODBC 8.0/g' /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Proxy/StartupConfiguration.ini
   
 3. Zrestartuj usługę MySQL:

  service mysqld restart
   
 4. Zrestartuj usługę ERA Proxy:

  service eraproxy restart
   
 5. Poczekaj chwilę aż usługa się uruchomi i zaloguj się do konsoli ERA.

ERA Virtual Agent Host

Jeżeli posiadasz wdrożony komponent ERA Proxy na maszynie wirtualnej oraz zaktualizowałeś usługę MySQL możesz napotkać taki sam problem jaki został opisany powyżej. Log z błędu znajduje się w następującej lokalizacji: /var/log/eset/RemoteAdministrator/VAgentHost/trace.log. Aby problem rozwiązać, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom maszynę wirtualną z komponentem ERA VAH oraz zaloguj się do Terminala.
   
 2. Wprowadź do Terminala następujące polecenie (polecenie musi być wpisane w jednej linijce):

  sed -i 's/MySQL ODBC 5.3/MySQL ODBC 8.0/g' /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/VAgentHost/startupconfiguration.ini
   
 3. Zrestartuj usługę MySQL:

  service mysqld restart
   
 4. Zrestartuj usługę ERA VAH:

  service eravagenthost restart
   
 5. Poczekaj chwilę aż usługa się uruchomi i zaloguj się do konsoli ERA.

Dodatkowa pomoc