[KB6720] Zatrzymanie lub restart usługi ESET Security Management Server (ESMC 7.x)

Problem

 • Zatrzymaj lub zrestartuj usługę ESET Security Management Center
 • Kod błędu SC Error Code: 11 w momencie po uruchomieniu instalacji wypychanej
 • Rozwiązywanie problemów z ESMC Web Console (ESMC w wersji 7)

 

Rozwiązanie

Zachowaj ostrożność podczas restartowania usług ESMC

Zawsze zachowuj ostrożność podczas ponownego uruchamiania serwera ESMC lub innych usług ESMC. Czynność ta może:

 • wpłynąć na innych użytkowników korzystających z serwera ESMC
 • przerwać wykonywanie zadań serwera lub opóźnić ich wykonanie
 • doprowadzić do utraty niezapisanych ustawień lub innych niezapisanych informacji
 • powodować obciążenie procesora i sieci

Wykonuj restart usług ESMC tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Zrestartuj usługę na systemie Windows

Użytkownicy systemu Linux.

 1. Użytkownicy systemu Windows 7/10/Server 2016: Naciśnij Start, wpisz services.msc a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Użytkownicy systemu Windows 8/Server 2012: Naciśnij klawisz Windows + R, wpisz services.msc a następnie naciśnij klawisz ENTER

 2. W oknie Usługi znajdź usługę ESET Security Management Center Server, naciśnij na nią prawym przyciskiem myszy i wybierz Zatrzymaj lub Uruchom ponownie.

   

Zrestartuj usługę na systemie Linux

Różne dystrybucje systemu Linux używają różnych poleceń do uruchamiania i restartu usług. Niektóre dystrybucje posiadają do tego typu czynności narzędzia w postaci GUI (np. bum). 

Najpopularniejsze polecenia do zarządzania usługami to:

 • systemctl
 • service
 • /etc/init.d/...

W celu wykonania restartu serwera ESMC na systemie Linux, należy ją zatrzymać,  a następnie uruchomić ponownie, wykorzystując poniższe polecenia:

systemctl start eraserver
systemctl stop eraserver

lub

service eraserver start
service eraserver stop

lub

/etc/init.d/eraserver start
/etc/init.d/eraserver stop

 

Powyższe przykłady mogą być zastąpione poleceniem restart / start / stop  również dla innych usług ESMC, takich jak eraagent, eramdmcore lub eraproxy.

W celu wyświetlenia listy uruchomionych usług, wpisz polecenie top lub htop (aby wyjść, wcisnij q). Aby dowiedzieć się, które komponenty ESMC są uruchomione, wpisz polecenie htop, a następnie naciśnij klawisz F3 aby móc wyszukać usługę era.

Do prawidłowego wykonania polecenia wymagane są uprawnienia użytkownika root. Użyj prefiksu sudo lub zaloguj się jako użytkownik root. Na przykład:

sudo systemctl start eraserver

Dodatkowa pomoc