[KB6097] Wdrożenie ERA Agent oraz produktu ESET Endpoint dla komputerów klienckich w tym samym czasie (6.4)

Problem

 • ESET Remote Administrator w wersji 6.4.x oraz późniejsze umożliwiają tworzenie oraz instalację ERA Agent oraz ESET Endpoint (dla Windows) jednocześnie 
 • Paczka All-in-one zawiera: ERA Agent, produkt ESET, licencje oraz polityki w pliku pre-configured .exe  

Ta metoda służy do lokalnej instalacji, Administrator powinien uruchomić ją z następujących powodów:

 • Wymagana jest interakcja użytkownika na stacji roboczej
 • Wymagane jest konto administratora (domeny), nie zwykłe konto
 • Możliwe jest aby wyodrębnić hasło certyfikatu poieważ jest one wbudowane w plik .exe

ERA Agent może również zostać zainstalowany poprzez Live Installer, wdrożenie zdalne lub instalację ręczną.
Zobacz następujący artykuł ESET bazy wiedzy dotyczący metod wdrożenia

 • [publication_url id='17' target='_blank' content='Wdrożenie ESET Remote Administrator Agent (6.x)' focus='']

Detale

ESET Remote Administrator agenta (ERA Agent ) zapewnia komunikację między komputerami klienckimi, a ESET Remote Administrator (ERA) i jej składnikami , takimi  jak ERA Proxy Server czy ERA Server. ERA Agent musi być zainstalowany na wszystkich komputerach klienckich, w których są zainstalowane inne składniki ESET Remote Administrator lub produtky zabezpieczające ESET.

Rozwiązanie

Utwórz pakiet instalacyjny all-in-one w konsoli internetowej ERA

Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej wykorzystując ESET Remote Administrator (ERA) w wersji 6.4.29, Utwórz ERA Agent all-in-one installer aby wdrożyć Agenta oraz ESET Endpoint (wraz z politykami, licencją oraz konfiguracją dotyczącą komunikacji) na stacjach końcowych.

Cicha instalacja

Jeśli chcesz zorganizować instalację na komputerach klienckich bez wyświetlana okna dialogowego zapoznaj się z artykułem .

 1. W sekcji Na skróty kliknij w Wdrożenie agenta ERA...

 

 1. W sekcji Wdrażanie lokalne  → Utwórz kompleksowy instalator (tylko system Windows) , kliknij Utwórz program instalacyjny.

 

 1. 3. W oknie Utwórz pakiet instalatora-Certyfikat, certyfikat równorzędny oraz certyfikat ERA został wybrane automatycznie na podstawie dostępnych, możesz wybrać inny.

 

 1. Rozwiń węzeł Konfiguracja i kliknij listę produktów obok pakietu do instalacji, aby ESET Endpoint (tylko produkty dla systemów Windows są dostępne dla pakietu instalacyjnego).

  Tylko produkty ESET Endpoint  wersji 6.4,  oraz późniejsze umożliwiają automatyczną aktywację

  Jeśli zdecydujesz 6.3 lub starsze produkty wersja, automatyczna aktywacja produktu nie zadziała i trzeba będzie aktywować produkt później. ESET w wersji 6.4, oraz późniejsze zostanie aktywowany automatycznie podczas instalacji.

  Licencja, porty oraz nazwa servera zostanie automatycznie wybrany dla Ciebie 

 

 1. Naciśnij Utwórz pakiet i zaznacz odpowiednią wersje 32 bitową lub 64 bitową w zależności od systemu.

Pobieranie pakietu instalacyjnego nie powodzi się

W przypadku niektórych wersji ESET Remote Administrator, pobieranie plików instalacyjnych nie powodzi się. Aby rozwiązać problem należy uruchomić zadanie aktualizacji komponentów i podmienić plik repository .dll na aktualną wersję.

 

 1. Uruchom paczke all-in-one (na przykład ERA_Installer_x63_PL.exe) na komputerze klienckim wykorzystując konto Administratora.


Instrukcja ilustrowana kreatora instalacji agenta all in one znajduje się w pomocy online: Kreator instalacji All-in-one Agent


 Cicha instalacja pakietu all-in-one

Możesz zainstalować paczkę all-in-one wygenerowaną przez Konsolę ERA na stacji klienckiej za pomocą cichej instalacji. Upewnij się, że spełnione są następujące warunki przed użyciem tej metody :

 • Pakiet instalacyjny musi być przechowywany lokalnie na urządzeniu
 • Cicha instalacja może być wykonana tylko na koncie z uprawnieniami administratora
 • Zaleca się, aby korzystać wiersza poleceń z uprawnieniami administratora
 • Instalator typu *.exe musi zostać użyty

Jeżeli wszystkie wyżej wymienione wymagania zostały spełnionej, podążaj za poniższymi krokami o cichej instalacji

 1. Wskaż w wierszu poleceń lokalizację paczki instalacyjne
   
 2. Uruchom paczkę instalacyjną z parametrem –silent  dla przykładu
  C:\Users\Admin\Downloads>ERA_Installer_x64_en_US.exe --silent

  Możesz również dodać  --avr-disable aby wyłączyć ESET AV Remover dla przykładu
  C:\Users\Admin\Downloads>ERA_Installer_x64_en_US.exe --silent --avr-disable

 3. Instalacja przebiega w trybie cichym (żadne okno lub komunikat nie pokaże się podczas instalacji)
   
 4. Paczka została zainstalowana z ustawieniami domyślnymi

Ustawienia dla cichej instalacji

Domyślnie podczas instalacji cichej następujące ustawienia zostaną zastosowane:

 • EULA zostanie zaakceptowana
 • ESET Live Grid zostanie włączony
 • Wykrywanie potencjalnie niebezpiecznych aplikacji zostanie wyłączone

Wyżej wymienione ustawienia mogą zostać zmienione po zakończeniu instalacji.  Mogą zostać również ustawione modyfikacje w paczce podczas tworzenia Konfiguracji. Konfigurację można wybrać z listy polityk, wybierz politykę dla ERA Agenta oraz dla ESET Security Product (na tym etapie możesz również tworzyć konfigurację).

Dodatkowa pomoc