[KB6049] Rozpocznij pracę z ESET Remote Administrator (ERA) - Azure

Rozwiązanie

Wymogi systemowe oraz wymogi przed instalacją

Wymagana jest instalacja komptybilnej maszyny wirtualnej aby zainstalować ERA VM for Microsoft Azure. Przed instalacją zapoznaj się z ESET Remote Administrator VM for Microsoft Azure—FAQ.

Zainstaluj ESET Remote Administrator (ERA)

Zainstaluj ESET Remote Administrator VM for Microsoft Azure. Po instalacji ERA VM for Microsoft Azure przejdź do punktu 3 znajdującego się poniżej.

Dodaj stacje robocze 

Dodaj komputery do ESET Remote Administrator. Kiedy już prawidłowo dodasz wszystkie komputery, przejdź do punktu 4 poniżej.Once you have successfully added all client computers, continue to Step 4 below.

Wdróż Agenta ERA

Małe oraz średnie przedsiębiorstwa: Postępuj zgodnie z naszymi instrukcjami wdrożenia dla poszczególnych systemów operacyjnych w Twojej sieci


Duże przedsiębiorstwa: wiele dużych sieci korzysta z GPO lub SCCM, zobacz nasze wskazówki do wdrożenia ERA Agent przy użyciu jednej z następujących metod.

Po pomyślnym wdrożeniu agenta ERA do wszystkich komputerów końcowych, przejdź do kroku 5 poniżej.

Zainstaluj rozwiązania ESET na stacjach końcowych

Roześlij produkt ESET Endpoint do stacji końcowych. Jak już poprawnie zainstalujesz rozwiązania ESET na stacjach końcowych, przejdź do punktu 6.

Zadania po instalacji  

Gratulacje! Teraz jesteś gotowy do zarządzania twoją siecią za pomocą ESET Remote Administrator (ERA) VM for Microsoft Azure. Poniższe artykuły pomogą Ci w utworzeniu zadań po instalacji:

 

Dodatkowa pomoc