[KB5725] Migracja ESET Virtual Appliance do wersji 6.3

Problem

 • Posiadasz wcześniejszą wersje (6.x) ESET Virtual Appliance (OVA) i chcesz wykonać aktualizacje
 • Zadanie aktualizacji Virtual Appliance ERA Proxy zakończyło się niepowodzeniem. Wykonaj aktualizacje ręczną

Aktualizacja tylko do wersji 6.3!

Poniższa instrukcja odnosi się do wersji 6.3. Naciśnij tutaj aby wyświetlić instrukcje aktualizacji ERA VA do wersji 6.5.

 

Rozwiązanie

Tylko wersja 6.x! 

Poniższe kroki dotyczą produktów biznesowych w wersji 6.x.

I. Wykonaj backup maszyny wirtualnej

 1. Wyłącz maszynę za pomocą poniższej komendy:

  W terminalu wpisz shutdown -h now
   
 2. Skopiuj maszynę wirtualną.

II. Na kopii maszyny wirtualnej

Dwa typy aktualizacji VA

 1. Zaktualizuj ESET Remote Administrator do najnowszej wersji, wyeksportuj bazę danych i zaimportuj na nowym VA (zalecane)
   
 2. Zaktualizuj ESET Remote Administrator do najnowszej wersji (poprawki i aktualizacje systemu operacyjnego nie będą dostępne)
 1. Uruchom skopiowaną maszynę wirtualną.
   
 2. Zapisz adres IP oraz nazwę poprzedniej wersji VA. Informacja ta będzie widoczna na główny ekranie VA (jeżeli nie, uruchom terminal i wyświetl plik ovf.xml za pomocą komendy: nano ovf.xml aby zobaczyć wszystkie ustawienia).
   
 3. Zapisz UUID z poprzedniej VA za pomocą następujących kroków:

  Konfiguracja serwera

  Poniższa instrukcja dotyczy VA skonfigurowanego jako serwer; w innym wypadku wymieniony powyżej plik nie będzie istnieć.

  1. W terminalu wpisz polecenie: nano /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/config.cfg  .
    
  2. Zapisz Product Instance ID - będzie wymagany później.
    
 4. Na skopiowanej maszynie wirtualnej zaktualizuj ERA do najnowszej wersji.

  Aby wykonać ręczną aktualizację Serwera ERA wykonaj instrukcje z tego artykułu.

Rozwiązywanie problemów

Poniższe pliki logów mogą pomóc przy usuwaniu problemów.

 • /root/appliance-configuration-log.txt
 • /var/log/eset/RemoteAdministrator/EraServerInstaller.log
 • trace.log, status.html oraz last-error.html zlokalizowane w /var/log/eset/RemoteAdministrator/Server/
 • /var/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/Dumps/
 1. Zatrzymaj ESET Remote Administrator Server, aby uniknąć ewentualnej straty danych. Wprowadź poniższą komendę

  service eraserver stop
   
 2. Wyeksportuj bazę danych ERA za pomocą komendy mysqldump (podaj swoje dane do logowania do MySQL):

  mysqldump -u root –p --add-drop-database --routines era_db > era.sql
   
 3. Otwórz klienta SFTP i zaloguj się za pomocą następujących danych:

  Nazwa hosta bądź adres IP: z kroku 2
  Port: 22
  Nazwa użytkownika: root
  Hasło: (jeżeli nie znasz, spróbuj wpisać eraadmin)
   
 4. Przejdź do lokalizacji /root i skopiuj era.sql do tymczasowej lokalizacji na stacji lokalnej.
   
 5. Wyłącz poprzednią maszynę wirtualną za pomocą komendy:
   shutdown -h now

III. Na nowej maszynie wirtualnej

 1. Przeprowadź wdrożenie nowej maszyny wirtualnej.
   
 2. Wróc do konsoli według następujących kroków:
  1. Naciśnij Enter i wpisz hasło (jeżeli nie znasz, spróbuj wpisać eraadmin).
    
  2. Naciśnij dwukrotnie Enter .
    
  3. Wybierz Exit console.

 

 

Jeżeli nowe VA jest skonfigurowane, pomiń ten krok

 

 1. W konsoli wyświetl ovf.xml za pomocą następującej komendy: nano ovf.xml :
  1. Zmień parametr hostname na taki sam jaki był na poprzedniej maszynie.
    
  2. Zmień adres IP na taki sam jaki był na poprzedniej maszynie.
    
  3. Naciśnij CtrlX aby wyłączyć edytor.
    
  4. Naciśnij Y aby zapisać plik.

Figure 3-2
 

 1. W niektórych przypadkach będzie konieczny restart maszyny wirtualnej. Aby tego dokonać, wykonaj poniższe polecenie:

  W konsoli wpisz polecenie: reboot
   
 2. Zatrzymaj ESET Remote Administrator Server (ERA Server) oraz Apache Tomcat aby uniknąć ewentualnych problemów. Wykonaj to za pomocą poniższych komend: 

  service eraserver stop
   
  service tomcat6 stop
  (usługa Apache Tomcat może być również nazwana tomcat7 bądź tomcat)
   
 3. W konsoli wpisz: nano /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/config.cfg  i wykonaj poniższe komendy:

  Konfiguracja serwera

  Poniższa instrukcja dotyczy VA skonfigurowanego jako serwer; w innym wypadku wymieniony powyżej plik nie będzie istnieć.

  1. Zmień Product Instance ID na taki jaki był na poprzedniej maszynie.
    
  2. Naciśnij Ctrl + X aby wyłączyć edytor.
  3. Naciśnij Y aby zapisać plik.
    
 4. Otwórz Klienta SFTP i przejdź do /root i skopiuj era.sql z tymczasowego folderu do tego katalogu.
   
 5. Zaimportuj plik .sql ze swojej kopii za pomocą następującej komendy:

  mysql -u root -p era_db < era.sql
   
 6. Uruchom usługi za pomocą poniższych komend w następującej kolejności: 

  service tomcat6 start
  service eraserver 
  start 
   
 7. Spróbuj uruchomić Konsole ESET Remote Administrator (6.x) i zweryfikuj czy ESET Remote Administrator działa prawidłowo:

  https://AdresIPTwojejMaszyny:8443/

 

Dodatkowa pomoc