[KB5672] Jak skonfigurować Tryb prezentacji na stacjach roboczych?

Detale

Tryb prezentacji, produktów ESET wstrzymuje wyświetlanie okien powiadomień i uruchaminie zaplanowanych zadań dzięki czemu  ważne prezentacje nie zostaną przerwane, a użycie procesora jest w tym momencie zminimalizowane. Ochrona systemu nadal działa, gdy włączony jest tryb prezentacji, ale nie wymaga żadnych interakcji użytkownika.

 

Rozwiązanie

Jeżeli nie używasz ESET Remote Administrator do zarządzania twoją siecią

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami aby przeprowadzić konfigurację na pojedynczej stacji roboczej.

Zapora osobista ESET

Jeżeli zapora osobista ESET jest w trybie interaktywnym i w trybie prezentacji, możesz mieć problem z połączeniem internetowym. Może być to problematyczne jeżeli uruchamiasz program, który wymaga połączenia internetowego. Normalnie w tych sytuacjach zostaniesz poproszony o wykonanie konkretnej akcji, ale interakcja jest wyłączona w Trybie prezentacji. Rozwiązaniem problemu z komunikacją jest określenie reguły dla każdej aplikacji, która mogłaby spowodować konflikt lub użycie innego trybu filtrowania.

Cześć I. Konfiguracja Trybu prezentacji dla stacji klienckich używając ESET Remote Administrator

 1. Otwórz konsolę webową ESET Remote Administrator w swojej przeglądarce i zaloguj się.  (Jak uruchomić konsolę webową ERA?)
   
 2. Kliknij Administrator   → Polityki.
   
 3. Wybierz politykę którą chciałbyś zmodyfikować, kliknij na ikonę ustawień   i wybierz opcję Edytuj (lub możesz wybrać politykę http Proxy bądź utworzyć nową politykę).

   

 4. Rozwijamy Ustawienia, klikamy Narzędzia   Tryb prezentacji.
 1. Kliknij suwak Włączaj tryb prezentacji przy uruchamianiu aplikacji w trybie pełnoekranowym by włączyć lub wyłączyć ustawienie.

 

Ważne! ERA I powiadomienia na kliencie nie będą wyświetlane

Kiedy tryb prezentacji jest włączony na kliencie, ERA i klient wyświetlą powiadomienie   . Nie można ukryć tego powiadomienia w ERA ponieważ zredukuje to poziom bezpieczeństwa poprzez zlimitowanie zadań oraz inne powiadomienia nie będą wyświetlane. Tryb prezentacji nie musi być włączony przez długi okres czasu. Zalecamy używanie polityk ESET Remote Administrator by ograniczyć czas korzystania z Trybu prezentacji. 

Część II: Zarządzanie powiadomieniami trybu prezentacji z ERA

 

 1. Wykonaj kroki od 1 do 5 z części I
 1. W Trybie prezentacji, kliknij suwak Automatycznie wyłączaj tryb prezetnacji po
   
 2. Wprowadź liczbę w pole Wyłącz po (min) by określić po ilu minutach wyłączony zostanie Tryb prezentacji.

 

Te ustawienia będą zastosowane na stacjach klienckich po ponownym połączeniu się stacji klienckiej do ESET Remote Administrator.


Konfiguracja Trybu prezentacji na stacji klienckiej

By skonfigurować na stacjach klienckich tryb prezentacji automatycznie kiedy aplikacja jest włączona w trybie pełnoekranowym podążaj za poniższymi krokami:

 1. Otwórz program ESET (ESET Endpoint Security, ESET Endpoint Antivirus, ESET File Security dla Microsoft Windows, ESET Mail Security dla Microsoft Exchange Server).  Jak uruchomić program ESET?

 2. Naciśnij klawisz F5 by wejść do Ustawień zaawansowanych.
   
 3. Kliknij Narzędzia  → Tryb prezentacji, kliknij suwak by włączyć/wyłączyć Tryb prezentacji i następnie kliknij przycisk OK.

 

Wyłączanie/włączanie Trybu prezentacji ręcznie 

Jeżeli potrzebujesz włączyć ręcznie Tryb prezentacji, podążaj za poniższymi krokami:

 1. Otwórz program ESET (ESET Endpoint Security, ESET Endpoint Antivirus, ESET File Security dla Microsoft Windows, ESET Mail Security dla Microsoft Exchange Server).  Jak uruchomić program ESET?

 2. Kliknij Ustawienia, następnie wybierz zakładkę Komputer
   
 3. Kliknij suwak by wyłączyć/włączyć Tryb prezentacji.

 

Jeżeli potrzebujesz ręcznie wyłączyć Tryb prezentacji podążaj za poniższymi krokami:

 1. Kliknij ikonę ESET obok zegara systemowego i wybierz Wyłącz tryb prezentacji bądź wybierz Wyłącz tryb prezentacji z głównego okna programu.

 

 

Dodatkowa pomoc