[KB3701] Jak zmienić adres serwera ESET Remote Administrator używanego prze agenta ESET Remote Administrator? (6.x)

Problem

  •  Kiedy migrujemy komputery klienckie do nowego serwera ESET Remote Administrator, tworzymy nową politykę by dać klientom odpowiedni nowy adres serwera.

Detale

Komunikacja pomiędzy serwerem ESET Remote Administrator 6 i wersją biznesową ESET jest zarządzana przez agenta ESET Remote Administrator (ERA Agent). Kiedy migrujemy na inny ERA Serwer najłatwiejszą drogą zmiany adresu serwera jest ponowne wdrożenie Agenta.

Rozwiązanie

Posiadamy dwie metody by określić nowy adres serwera dla agenta ESET Remote Administrator kiedy migrujemy na nowy ESET Remote Administrator Serwer.

Ponowne wdrożenie ERA Agenta (zalecane)

Kiedy migrujemy na nowy ERA Serwer, możesz wysłać aktualizację instancji ERA Agenta z nowego serwera na maszyny klienckie. Podczas gdy wykonujesz process wdrożenia ERA Agenta zostaniesz poproszony o wprowadzenie informacji o połączeniu dla nowego ERA Serwera.

Jeżeli nie możesz ponownie wdrożyć agenta ESET Remote Administrator, kontynuuj w sekcji Modyfikowanie ustawień ERA Agenta by zmodyfikować ustawienia istniejącego ERA Agenta.

  1. Kliknij Start > Panel Sterowania > Programy i funkcje

    Windows XP / Windows Server 2003: Wybierz Dodaj/usuń programy..
  2. Wybierz ESET Remote Administrator Agent I kliknij Zmień

  3. Kliknij Next.

  4. W oknie Change, repair, or remove installation, kliknij Repair.

  5. W oknie Agent configuration, wprowadź adres nowego ERA Serwera w pole Server Host. Inne pola zostaw niezmienione, chyba że używasz innych ustawień portu niż domyślne. Kliknij Next kiedy skończyłeś.

  6. W oknie Peer certificate, wybierz pole Keep currently used certificates i kliknij Next.

  7. W oknie Ready to repair ESET Remote Administrator Agent, kliknij Repair. Twój komputer będzie komunikował się z nowym ERA Serwerem zgodnie z dokonanymi zmianami.

Dodatkowa pomoc