[KB3695] Jak uruchomić ESET Remote Administrator Web Console? (6.x)

Detale

Użytkownicy zaznajomieni z wcześniejszą wersją ESET Remote Administrator zauważą, że tradycyjna konsola ESET Remote Administrator została zastąpiona przez  ESET Remote Administrator Web Console. Nowy webowy interfejs wykorzystywany w ERA 6 pozwala na zarządzanie Twoją siecią dosłownie zewsząd. ERA Web Console jest głównym elementem do zarządzania klientami; Może zostać użyta do uruchomienia wszystkich funkcjonalności znanych z wcześniejszych wersji ERA oraz wielu innych. Zapoznaj się z instrukcją ESET Remote Administrator aby poznać więcej szczegółów.

Rozwiązanie

 ESET Remote Administrator Web Console jest dostępna z poziomu większości znanych przeglądarek (kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji):

  • Na Twoim lokalnym serwerze ERA: Uruchom kompatybilną przeglądarkę i wprowadż https://localhost/era  w pasku adres aby zalogować się do ERA Web Console.

  • Z zewnętrznego komputera: Jeżeli serwer ESET Remote Administrator jest dostępny dla zewnętrznych połączeń, możliwe jest zalogowanie się do ERA Web Console z dowolnej lokalizacji. Otwórz swoją przeglądarkę internetową i wprowadź adres https://%hostname%/era/webconsole (np. https://192.168.1.100/era/webconsole) w pasek adresu.

Na poniższym zrzucie ekranu widoczny jest panel kontrolny ERA Web Console, aby uzyskać więcej informacji dotyczących zarządzania stacjami roboczymi w ERA Web Console zapoznaj się z instrukcją obsługi ESET Remote Administrator.

Dodatkowa pomoc