[KB3678] Czy mój produkt ESET posiada wsparcie? Polityka End of Life ESET (Produkty dla użytkowników domowych)

Issue

Rozwiązanie

Strzeszczenie | Zasady wersjonowania | Poziomy wsparcia | Lista produktów | Dokument PDF

Strzeszczenie

Celem niniejszego dokumentu jest określenie polityki firmy ESET w zakresie wycofywania produktów z eksploatacji (and. End of Life - EOL), polityki wsparcia związanego z produktami, a także polityki wspierania różnych systemów operacyjnych.
Inspiracją do opracowania tego dokumentu dotyczącego wycofywania produktów z eksploatacji były najlepsze procedury branżowe oraz ogólnie przyjęte standardy. Polityki te mają zastosowanie do wszystkich dotychczasowych produktów i wersji produktów, z poszanowaniem wcześniejszych zobowiązań wobec naszych klientów. Określiliśmy kategorie produktów i dostosowaliśmy polityki wsparcia technicznego do każdej z nich. W tym miejscu można również znaleźć informacje na temat sposobu wersjonowania produktów oraz wyjaśnienia dotyczące etapów cyklu życia produktu. 

Zasady wersjonowania

Firma ESET przestrzega branżowych standardów numerowania wersji produktu. Na poniższym przykładzie pokazano sposób odczytywania poszczególnych wartości, które składają się na numer wersji produktu:

Wyjaśnienie na przykładzie

ESET Smart Security Premium w wersji 14.1.15.0 oznacza

14.

Wersja główna

1.

Wersja podrzędna

15.

Numer kompilacji/poprawki

0

Dodatkowy wyróżnik (np. wersja językowa)

 • Wersja główna – Przejście na wyższą wersję wiąże się z gruntowną przebudową produktu, zmianą jego architektury lub rezygnacją ze wsparcia jednej ze starszych wersji systemu operacyjnego.
 • Wersja podrzędna – Zwiększenie tej liczby oznacza drobne poprawki i niewielkie zmiany funkcjonalności w porównaniu z poprzednią wersją.
 • Numer kompilacji/poprawki – Zmiana oznacza automatyczną poprawkę krytycznych błędów i luk w zabezpieczeniach. Z funkcjonalnego punktu widzenia nic nie ulega zmianie.

ESET gwarantuje pełne wsparcie dla najnowszych głównych wersji oraz odpowiadających im pomniejszych wersji poniższych produktów:

 • Windows
  • ESET Smart Security Premium
  • ESET Internet Security
  • ESET NOD32 Antivirus
 • Android
  • ESET Mobile Security
  • ESET Parental Control
  • ESET Smart TV Security
 • macOS
  • ESET Cyber Security Pro
  • ESET Cyber Security
Cykl życia produktu

Każdy z naszych produktów wpisuje się w określony etap cyklu życia produktu. W celu określenia pełnej polityki wycofywania produktów z eksploatacji postanowiliśmy podzielić je na następujące grupy:

 1. Produkty aktywnie rozwijane
  Produkty te są na wczesnym lub średnio zaawansowanych etapie cyklu życia, a naszym celem jest ich rozwój oraz sprzedaż w nadchodzących latach. Produkty aktywnie rozwijane regularnie przechodzą procedurę zakończenia wersji w odniesieniu do wcześniejszych wersji produktu (ilekroć pojawia się nowa wersja główna). Istnieje również procedura pozwalająca na wydłużenie okresu ograniczonego wsparcia niektórych wersji produktów. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od przedstawiciela firmy ESET.
 2. Produkty utrzymywane 
  Te produkty są bardzo dojrzałe, a firma ESET tylko je utrzymuje. Nie są rozwijane żadne nowe funkcje. Produkty/usługi utrzymywane są zazwyczaj objęte wydłużonym ograniczonym wsparciem. 
 3. Produkty przeznaczone do wyłączenia 
  Produkty te od dłuższego czasu nie były w żaden sposób rozwijane ani ulepszane i nie mają już żadnego komercyjnego ani strategicznego uzasadnienia. Przechodzą one wewnętrzną procedurę wyłączenia, w wyniku której zostaną całkowicie wycofane z eksploatacji. 
Planowane wycofanie produktu/narzędzia/usługi
 • An End of Life state during which the product, tool or service is discontinued, a newer version is not available, and functionality is terminated.
 • Once the termination is approved, the product moves to Limited Support.
Nieplanowane wycofanie produktu/narzędzia/usługi
 • Stan wycofania z eksploatacji, w którym nieprzewidywalne czynniki zewnętrzne, w tym zmiany systemu operacyjnego i zamknięcia API, wpływają na funkcjonalność produktów, usług lub funkcji firmy ESET. Mogą wystąpić natychmiastowe negatywne skutki, którę mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkownika. 
 • Firma ESET zastrzega sobie prawo do powiadomienia użytkownika i przeprowadzenia procesu wycofania z eksploatacji poza minimalnym standardowym czasem trwania.
Wycofanie usługi/narzędzia - płatne/darmowe

Narzędzia i usługi płatne

Firma ESET zapewnia co najmniej roczny okres wypowiedzenia dla planowanej daty zakończenia wsparcia oraz roczny okres ograniczonego wsparcia. 

Narzędzia i usługi darmowe

Firma ESET zapewnia co najmniej dwumiesięczny okres wyowiedzenia dla planowanej daty zakończenia wsparcia oraz dwa miesiące ograniczonego wsparcia.

Poziomy wsparcia

Są to ogólne poziomy wsparcia dla produktów i usług firmy ESET. Szczegółowe poziomy wsparcia dla poszczególnych produktów i wersji produktów można znaleźć w odpowiednich sekcjach w tym artykule. 

 • Pełne wsparcie – Poziom ten w branży jest rozumiany jako dołożenie wszelkich starań w celu obsługi klientów poprzez naprawianie wszystkich błędów i oferowanie pełnej funkcjonalności. Wszystkie przyszłe wersje systemów operacyjnych będą obsługiwane, chyba że wystąpi poważna problem, którego nie będziemy w stanie rozwiązać przy rozsądnym nakładzie pracy.
 • Ogarniczone wsparciePoziom ten ogranicza się do pomocy technicznej i wsparcia rozwoju, polegającym na naprawianiu błędów, bez wsparcia dla nowych wersji systemu operacyjnego. 
 • Wycofane z eksploatacjiNa tym etapie cyklu życia produktu nie oferujemy wsparcia produktu i nie gwarantujemy jego funkcjonalności. Na tym etapie możemy poprowadzić klienta do najlepszej ścieżki migracji, aby zaktualizował produkt do najnowszego wersji.

Pełne wsparcie

 • Dostępność regularnych aktualizacji modułów1
 • Usuwanie potwierdzonych problemów i luk w zabezpieczeniach za pomocą poprawek i wydań serwisowych
 • Wsparcie najnowszego systemu operacyjnego/najnowszej wersji systemu operacyjnego2
 • Kompatybilność z wybranymi systemami operacyjnymi
 • Wsparcie techniczne dostępne w celu pomocy w rozwiązaniu wszystkich problemów związanych z produktem
 • Zawsze aktualna dokumentacja (baza wiedzy i pomoc)

Ograniczone wsparcie

 • Dostępność regularnych aktualizacji modułów2
 • Poprawki/usuwanie błędów krytycznych według uznaniafirmy ESET
 • Wsparcie techniczne dostępne tylko w odniesieniu do znanych błędów (jeżeli poprawka jest już dostępna)
 • Brak możliwości aktualizacji lokalizacyjnych
 • Kompatybilność z wybranymi systemami operacyjnymi według uznania firmy ESET
 • Gwarancja aktualizacji dokumentacji tylko w przypadku problemów krytycznych (uniemożliwiających prawidłowe działanie podstawowej funkcjonalności i zagrażających bezpieczeństwu produktów)

End of Life

 • Dostępność regularnych aktualizacji modułów według uznania firmy ESET3
 • Brak wsparcia technicznego i poprawek

1 Dotyczy produktów antywirusowych

2 Wsparcie starszych wersji najnowszego systemu operacyjnego nie jest gwarantowane

3 O planowanym wyłączeniu funkcjonalności należy poinformować klientów oraz wyświetlić sugestię dotyczącą aktualizacji do najnowszej wersji. Jeśli jest to zagwarantowane, należy wyłączyć daną funkcjonalność. Po jej wyłączeniu cały produkt przestaje działać, ponieważ bezpieczeństwo użytkownika jest zagrożone. W przypadku dostępności oferowana jest najnowsza wersja lub jej substytut


Z poniższej listy wybierz program, aby sprawdzić aktualny poziom wsparcia.

Windows

Polityka produktów domowych dla systemu Windows
Pełne wsparcie

Do daty wydania kolejnej wersji głównej (np. wersja 13.x lub 14.x).

Ograniczone wsparcie

Rok od daty wyjścia ze stanu pełnego wsparcia.

Dwa miesiące dla produktów darmowych.

End of life

Od razu od daty przejścia w ten stan, z conajmniej sześciomiesięcznym od daty wycofania z  eksploatacji.

Wsparcie systemu operacyjnego

ESET gwarantuje wsparcie tylko określonych wersji systemu operacyjnego Windows.

 • Celem firmy ESET jest oferowanie wsparcia dla co najmniej tych samych wersji systemu operacyjnego, które są obsługiwane przez firmę Microsoft. 
 • Firma ESET gwarantuje dostępność odpowiedniej wersji produktu antywirusowego obsługiwanego przez firmę ESET nie później niż jeden dzień przed oficjalnym publicznym wydaniem firmy Microsoft.
 

ESET Smart Security Premium
Wersja Data publikacji Ostatnia wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
15
Październik 19, 2021 15.0.16.0 Pełne wsparcie Wstępnie czwarty kwartał 2022 Wstępnie czwarty kwartał 2023
14 Czerwiec 28, 2021 14.2.19.0 Ograniczone wsparcie Zakończono
(Październik 2021)
Wstępnie czwarty kwartał 2022
13 Październik 22, 2019 13.2.18.0 End of Life Zakończono
(Październik 2020)
Zakończono
(Październik 2021)
12 Październik23, 2018 12.2.30.0 End of Life
Zakończono
(Październik 2019)
Zakończono
(Październik 2020)
11 Luty 12, 2018 11.2.63.0 End of Life Zakończono
(Październik 2018)
Zakończono
(Październik 2019)
10 Październik 25, 2016 10.1.245 End of Life Zakończono
(Luty 2018)
Zakończono
(Luty 2019)
ESET Internet Security
Wersja Data publikacji Ostatnia wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
15 Październik 19, 2021 15.0.16.0 Pełne wsparcie Wstępnie czwarty kwartał 2022 Wstępnie czwarty kwartał 2023
14 Sierpień 11, 2021 14.2.24.0 Ograniczone wsparcie Zakończono
(Październik 19, 2021)
Wstępnie czwarty kwartał 2022
13 Październik 22, 2019 13.2.18.0 End of Life  Zakończono
(Październik 2020)
Zakończono
(Październik 19, 2021)
12 Październik 23, 2018 12.2.30.0 End of Life
Zakończono
(Październik 2019)
Zakończono
(Październik 2020)
11 Luty 12, 2018 11.2.63.0 End of Life Zakończono
(Październik 2018)
Zakończono
(Październik 2019)
10 Październik 25, 2016 10.1.245 End of Life Zakończono
(Luty 2018)
Zakończono
(Luty 2019)
ESET NOD32 Antivirus
 
 
Wersja Data publikacji Ostatnia wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
15 Październik 19, 2021 15.0.16.0 Pełne wsparcie Wstępnie czwarty kwartał 2022 Wstępnie czwarty kwartał 2023
14 Sierpień 11, 2021 14.2.24.0 Ograniczone wsparcie Zakończono
(Październik 19, 2021)
Wstępnie czwarty kwartał 2022
13 Październik 22, 2019 13.2.18.0 End of Life  Zakończono
(Październik 2020)
Zakończono
(Październik 19, 2021)
12 Październik 23, 2018 12.2.30.0 End of Life
Zakończono
(Październik 2019)
Zakończono
(Październik 2020)
11 Luty 12, 2018 11.2.63.0 End of Life Zakończono
(Październik 2018)
Zakończono
(Październik 2019)
10 Październik 25, 2016 10.1.245 End of Life Zakończono
(Luty 2018)
Zakończono
(Luty 2019)
ESET Smart Security
Wersja Data publikacji Ostatnia wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
10 Październik 25, 2016 10.1.245 End of Life Zakończono
(Luty 2018)
Zakończono
(Luty 2019)
9 Styczeń 13, 2016 9.0.429.6 End of Life Zakończono Zakończono
8 Październik 15, 2014 8.0.319.0 End of Life Zakończono Zakończono

Wersja 7 i starsze - End of Life.

Android

Polityka produktów domowych dla systemu Android
Pełne wsparcie

Do daty wydania kolejnej wersji głównej (np. wersja 5.x lub wersja 6.x).

Ograniczone wsparcie

Rok od daty wyjścia ze stanu pełnego wsparcia.

Dwa miesiące dla produktów darmowych.

End of Life

Od razu od daty przejścia w ten stan, z conajmniej sześciomiesięcznym od daty wycofania z eksploatacji.

ESET gwarantuje pełne wsparcie tostatnich wersji produktów ESET Mobile Security, ESET Smart TV Security oraz Parental Control do momentu wydania nowszej wersji głównej. (W przypadku Google Play, aktualizacja do najnowszej wersji produktu ESET jest udostępniana automatycznie.)

Wsparcie systemu operacyjnego
 • Wspierane są systemy operacyjne Android według uznania firmy ESET.
 • Jeśli nowy system operacyjny Android ma być obsługiwany, firma ESET gwarantuje dostępność odpowiedniej wersji programu antywirusowego lub produktu kontroli rodzicielskiej firmy ESET nie później niż jeden dzień przed oficjalną premierą Google.
 • Niektóre funkcje zależą od wersji systemu operacyjnego.

ESET Mobile Security
 
 
Wersja Data publikacji Ostatnia wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
7 Październik 1, 2021 7.0.15 Pełne wsparcie Do premiery wersji 8 Rok po premierze wersji 8
6 Sierpień 2020 6.3.66 Ograniczone wsparcie Zakończono
(Październik 2021)
Październik 2022
5 Marzec 1, 2019 5.4.7.0 End of Life Zakończono
(Sierpień 2020)
Zakończono
(Sierpień 31, 2021)
4 Marzec 14, 2018 4.3.11.0 End of Life Zakończono
(March 2019)
Zakończono
(Marzec 2020)
3 Maj 15, 2014 3.9.20.0 End of Life Zakończono
(Marzec 2018)
Zakończono
(Marzec 2019)
2 Sierpień 6, 2013 2.0.868.0 End of Life Zakończono
(Maj 2014)
Zakończono
(Maj 2015)
ESET Parental Control
Wersja Data publikacji Ostatnia wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
4 Październik 19, 2020 4.0.9.0 Pełne wsparcie Do premiery wersji 5 Rok po premierze wersji 5
3 Październik 21, 2020 3.0.9.0 Ograniczone wsparcie Zakończono
(Październik 2021)
Październik 2022
2 Kwiecień 4, 2018 2.9.15.0 End of Life Zakończono
(Październik 2020)
Zakończono
(Październik 2021)
1 Listopad 15, 2015 1.8.12.0 End of Life Zakończono
(Kwiecień 2018)
Zakończono
(Kwiecień 2019)
ESET Smart TV Security for Android TV
Wersja Data publikacji Ostatnia wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
1 Luty 21, 2018 1.3.16.0 Pełne wsparcie Do premiery wersji 2 Rok po premierze wersji 2

Mac

Polityka produktów domowych dla systemu Mac
Pełne wsparcie

Do daty wydania kolejnej wersji głównej (np. wersja 6.x lub 7.x).

Ogarniczone wsparcie

Rok od daty wyjścia ze stanu pełnego wsparcia.

Dwa miesiące dla produktów darmowych.

End of life

Od razu od daty przejścia w ten stan, z conajmniej sześciomiesięcznym od daty wycofania z eksploatacji.

ESET gwarantuje pełne wsparcie dla najnowszej wersji.

Wsparcie systemu operacyjnego

ESET gwarantuje wsparcie trzech ostatnich wersji systemu macOS.


ESET Cyber Security
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
6 March 19, 2014 6.11.2 Full Support Estimated GA of v7 Estimated GA of v7 +1 Year
5 January 30, 2013 5.0.115.0 End of Life Ended
(March 2014)
Ended
(March 2015)
4     End of Life Ended Ended
ESET Cyber Security Pro
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
6 March 19, 2014 6.11.2 Full Support Estimated GA of v7 Estimated GA of v7 +1 Year
5 January 30, 2013 5.0.115.0 End of Life Ended
(March 2014)
Ended
(March 2015)
4     End of Life Ended Ended

Linux
ESET NOD32 AV for Linux Desktop
Version Release Date Latest build Current Status Full Support Limited Support
4 April 12, 2011 4.0.96.0 Limited support Ended
(Q1 2020)
August 2, 2022

Narzędzia

Polityka usług i narzędzi
Narzędzia

ESET Online Scanner, ESET SysRescue, ESET AV Remover, ESET SysInspector, ESET Log Collector

Usługi

Konwersja danych licencyjnych, Portal my.eset.com

Pełne wsparcie

Do daty wydania kolejnej wersji głównej (np. wersja 7.x lub 8.x)

Ogarniczone wsparcie

Narzędzia i usługi nie posiadają ograniczonego wsparcia, z wyjątkiem rocznego ograniczonego wsparcia w przypadku płatnych usług bądź narzędzi.

End of Life

d razu od daty przejścia w ten stan, z conajmniej dwumiesięcznym od daty wycofania z eksploatacji.

ESET gwarantuje wsparcie tylko najnowszych wersji narzędzi ESET.

Dodatkowa pomoc