[KB3623] Jak utworzyć nowe konto użytkownika w konsoli webowej ESET Remote Administrator? (6.x)

Rozwiązanie

Konta użytkowników to najłatwiejszy sposób kontrolowania zmian wprowadzanych w Eset Remote Administrator Web Console (ERA Web Console). Konto Administratora, które zostaje utworzone podczas instalacji posiada pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności programu. Zalecamy utworzenie dodatkowych kont z ograniczonymi uprawnieniami dla innych użytkowników zgodnie z ich kompetencjami.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o kontach użytkowników, przejdź do przewodnika po Eset Remote Administrator.

  1. Otwórz ERA Web Console w swojej przeglądarce i zaloguj się.
  2. Przejdź do sekcji Administrator > Uprawnienia dostępu. Opcja Użytkownicy zostanie wybrana domyślnie.

  3. Rozwiń grupę Użytkownicy macierzyści, następnie naciśnij Użytkownicy i wybierz „Nowy użytkownik macierzysty

  4. Wpisz w odpowiednie pola nazwę i hasło dla nowego użytkownika

  5. Następnie podaj Imię i nazwisko użytkownika oraz jego adres email.

  6. Rozwiń sekcję „Zestawy uprawnień” i wybierz stosowny zestaw uprawnień (Wstępnie skonfigurowane ustawienia dostępu , które mogą być stosowane dla każdego z użytkowników).

  7. Przejdź do sekcji „Podsumowanie” aby zobaczyć szczegółowe dane nowo utworzonego konta. Kliknij „Zakończ” kiedy zakończysz wprowadzanie zmian.

Dodatkowa pomoc