[KB3616] Jak wysłać sygnał wznowienia do klienta by przyśpieszyć wykonanie zadanie w ESET Remote Administrator? (6.x)

Problem

  •  Zadania klienta nie są wykonywane jeżeli nie potwierdzisz ich.

Kiedy tworzysz nowe zadanie poprzez konsole webową ESET Remote Administrator, zadanie zostanie dodane do kolejki i wykonane zostanie kiedy tylko komputer zgłosi się do serwera. Jeżeli chcesz by zadanie zostało wykonane natychmiast, możesz wykonać sygnał wznowienia dla komputerów. Komputery klienckie zgłoszą się najszybciej jak to tylko możliwe po otrzymaniu sygnału wznowienia i jeżeli posiadają zadania w kolejce wykonają je natychmiastowo.

Rozwiązanie

  1. Otwórz konsolę webową ESET Remote Administrator w przeglądarce i zaloguj się.
  2. Kliknij Komputery   i wybierz check box obok komputera któremu chcesz wysłać sygnał wznowienia.
  3. Kliknij Komputery  > Wyślij sygnał wznowienia.

  4. Powiadomienie że sygnał wznowienia został wysłany ukaże się. Kliknij OK. Zakolejkowane zadania zostaną wykonane.

Dodatkowa pomoc