[KB3608] Jakie porty wykorzystuje ESET Remote Administrator? (6.x)

Rozwiązanie

W poniższej tabeli wymienione zostały wszystkie porty używane do komunikacji z Serwerem Zdalnej Administracji, który został zainstalowany w twoim środowisku. Pozostała komunikacja odbywa się przez macierzyste protokoły systemu operacyjnego (np. Netbios przez TCP/IP).

Ważne!

  • Predefiniowane porty 2222, 2223 mogą zostać zmienione, jeśli są już używane przez inne aplikacje.
  • Pozostałe porty wymienione poniżej nie mogą być używane przez inne aplikacje.
  • Upewnij się, że firewall w twoim środowisku zezwala na komunikację przez niżej wymienione porty

ERA Server:

Protokół Port Wykorzystanie Opis
TCP 2222 Nasłuchiwanie Serwera ERA Komunikacja między klientami a Serwerem
TCP 2223 Nasłuchiwanie Serwera ERA Komunikacja między Konsolą a Serwerem, używany również do wspomaganych instalacji serwerowych agenta
UDP 1237 Nadawanie Wybudzanie

ERA Web Console:

Protokół Port Wykorzystanie Opis
TCP 2223   ERA Web Console
TCP 443   HTTP SSL Web Console

ERA Proxy:

Protokół Port Wykorzystanie Opis
TCP 3128   HTTP Proxy (cache aktualizacji)
TCP 2222   Proxy

ERA Agent:

Protokół Port Wykorzystanie Opis
TCP 139 Port docelowy z punktu widzenia Serwera ERA Dostęp do zasobu ADMIN$
TCP 445 Port docelowy z punktu widzenia Serwera ERA Bezpośredni dostęp do udostępnionych zasobów przy użyciu TCP/IP podczas instalacji zdalnej (alternatywny dla portu 139)
UDP 137 Port docelowy z punktu widzenia Serwera ERA Rozwiązywanie nazw
UDP 138 Port docelowy z punktu widzenia Serwera ERA Udostępnienia plików

Mobile Device Connector:

Protokół Port Wykorzystanie Opis
TCP 9977   Wewnętrzna komunikacja Mobile Device Connector z Agentem
TCP 9978   Wewnętrzna komunikacja Mobile Device Connector z Agentem
TCP 9980 Zgłaszanie urządzeń mobilnych Port wdrożenia
TCP 9981 Komunikacja z ERA Mobile Device Connector nawiązuje połączenie z serwerem ERA
TCP 5223   Komunikacja z usługami Apple Push Notification
TCP 2195   Wysyłanie powiadomień do usług Apple Push Notification

TCP

2196   komunikacja zwrotna z usług Apple Push Notification
TCP 443   Port wykorzystywany przy komunikacji Wi-Fi, gdy urzadzenie nie jest w stanie połączyć się z APN na porcie 5223

 

Dodatkowa pomoc