[KB3598] Jak aktywować ESET w wersji 6 dla klientów biznesowych?

Rozwiązanie

Ważne - Tylko do użycia dla ESET Remote Administrator 6 z wersją biznesową ESET v6!

Ten artykuł zawiera informacje na temat programu ESET w wersji 6, którego możemy używać z innymi produktami w wersji 6 produktów biznesowych. Jeżeli obecnie używasz programu ESET w wersji 5.x lub starszej i chcesz aktualizować program, pierw zobacz poniższe artykuły by uzyskać informację co nowego jest w najnowszej wersji programu i jak zaktualizować program:

Wymagania:

Jeżeli nie spełniłeś jeszcze wymagań instalacji:

Jeżeli nie korzystasz z ESET Remote Administratora by zarządzać swoją siecią:

Wykonaj poniższe kroki na każdej stacji roboczej.


Aktywuj program ESET z konsoli ERA:

 1. Otwórz konsole webową ESET Remote Administrator w twojej przeglądarce i zaloguj się.
 2. Kliknij Administrator  > Zadania klienta > Aktywacja produktu > Nowy

  center

 3. Wprowadź nazwę dla zadania w pole Nazwa i następnie rozwiń Obiekt docelowy

  center

 4. Kliknij Dodaj obiekty docelowe tak jak na poniższym zrzucie.

  center

 5. Odszukaj swoją grupę i dodaj komputery na których chcesz aktywować program ESET i następnie kliknij OK.
   

  center

 6. Kliknij Zakończ.
 7. Rozwiń Ustawienia i następnie kliknij Wybierz licencję ESET

  center

 8. Wybierz ważną licencję z repozytorium i kliknij OK. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się jak dodać licencję do ESET Remote Administrator.

  center

 9. Szczegóły licencji którą wybrałeś będą wyświetlone w polu Ustawienia aktywacji produktu. Następnie kliknij Zakończ.

  center

Sprawdź status zadania

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na zadanie które otworzyłeś i wybierz Szczegóły.Zazwyczaj aktywacja programu ESET Endpoint są aktywowane podczas instalacji. By aktywować program ESET po instalacji, podążaj za poniższymi krokami:

  center

 2. Kliknij pole Wykonania i zweryfikuj Status zadania.

  center


Aktywuj program ESET bezpośrednio na stacji lokalnej:

Zazwyczaj aktywacja programu ESET Endpoint są aktywowane podczas instalacji. By aktywować program ESET po instalacji, podążaj za poniższymi krokami:

center

 1. Otwórz program ESET Endpoint Security lub ESET Endpoint Antywirus. Jak uruchomić program ESET?
 2. Kliknij Aktywacja produktu w głównym oknie programu (alternatywnie, kliknij Aktualizacja > Aktywuj produkt lub Pomoc i obsługa >  Aktywuj produkt).

  center

 3. Wprowadź swój klucz licencji w pole Aktywuj za pomocą klucza licencyjnego i kliknij Aktywuj.

  Gdzie jest mój klucz licencji?

  Twój klucz licencji został wysłany na adres e-mail podany podczas zakupu licencji ESET.

  center

 4. Po pomyślnej aktywacji kliknij Zakończ.

Dodatkowa pomoc