[KB3594] Jak utworzyć nową politykę i przypisać ją do grupy używając konsoli webowej ESET Remote Administrator? (6.x)

Problem

 • Utworzenie i przypisanie polityki używając konsoli webowej ESET Remote Administrator (ERA Web Console)

Rozwiązanie

Utworzenie nowej polityki i przypisanie jej do grupy

 1. Otwórz konsole webową ESET Remote Administrator w swojej przeglądarce internetowej i zaloguj się:
   
 2. Kliknij Administrator  → Polityki.
   
 3. Kliknij Polityki → Nowa.

   

 4. Rozwiń Podstawowe i podaj nazwę dla polityki w polu Nazwa (Pole Opis nie jest obowiązkowe).

   

 5. Rozwiń Ustawienia. Wybierz produkt dla którego chcesz dodać politykę, rozwijając listę Wybierz produkt. W tym przykładzie utworzymy regułę dla ESET Security Produkt for Windows.
   
 6. W drzewie po lewej wybieramy kategorię reguły którą chcemy skonfigurować. W tym przykładzie wybierzemy Interfejs użytkownika.
   
 7. W środkowym polu konfigurujemy regułę. W tym przykładzie wybierzemy by ekran powitalny nie był pokazywany.

   

 8. Rozwijamy Przypisywanie i klikamy Przypisz.

   

 9. Wybierz pole(a) obok grupy statycznej lub dynamicznej której chcesz przypisać politykę i kliknij przycisk OK.

   

 10.  Kliknij Zakończ by zapisać swoją politykę. Twoja polityka będzie przypisana do grupy lub klientów którym przypisałeś daną politykę. 

  By zobaczyć polityki które są przypisane do poszczególnych grup kliknij Komputery  → Grupy, następnie kliknij koło zębate  i wybierz Zarządzaj politykami.

   

Dodatkowa pomoc