[KB3592] Czy mój produkt ESET posiada wsparcie? Polityka End of Life ESET (produkty biznesowe)

Problem

 Kliknij tutaj, aby zobaczyć politykę End of life produktów ESET dla domu i małych firm.

 

Rozwiązanie


Polityka End of Life produktów ESET dla biznesu obowiązująca od 1 VII 2020

Streszczenie | Zasady wersjonowania | Cykl życia produktu | Poziomy wsparcia | Dokument PDF

Streszczenie

Celem niniejszego dokumentu jest określenie polityki firmy ESET w zakresie wycofywania produktów z eksploatacji (and. End of Life - EOL), polityki wsparcia związanego z produktami, a także polityki wspierania różnych systemów operacyjnych.

Dokument ten powinien służyć klientom biznesowym firmy ESET jako źródło informacji zawierające jasne i przewidywalne zasady wycofywania produktów, które mogą pomóc w skutecznym planowaniu bezpieczeństwa IT. Wierzymy, że ten dokument pomoże organizacjom na bieżąco aktualizować ich polityki bezpieczeństwa i zapobiegać przerwom w ciągłości biznesowej.

Inspiracją do opracowania tego dokumentu dotyczącego wycofywania produktów z eksploatacji były najlepsze procedury branżowe oraz ogólnie przyjęte standardy. Polityki te mają zastosowanie do wszystkich dotychczasowych produktów i wersji produktów, z poszanowaniem wcześniejszych zobowiązań wobec naszych klientów. Określiliśmy kategorie produktów i dostosowaliśmy polityki wsparcia technicznego do każdej z nich. W tym miejscu można również znaleźć informacje na temat sposobu wersjonowania produktów oraz wyjaśnienia dotyczące etapów cyklu życia produktu.

Jesteśmy w pełni świadomi, że każda zmiana może być bolesna - szczególnie w środowisku biznesowym - dlatego od momentu pełnego wejścia w życie naszej nowej polityki wprowadzimy roczny okres przejściowy. W tym czasie wersje produktów, które w wyniku stosowania nowej polityki przeszłyby z obecnego stanu podstawowego/ograniczonego wsparcia do stanu wycofania z eksploatacji, będą nadal otrzymywać aktualizacje modułów. Podstawowe wsparcie gwarantuje tylko aktualizacje sygnatur wirusów.  W okresie przejściowym będziemy nadal przesyłać sygnatury i aktualizacje modułów przeznaczone dla wersji produktów, które zostały wycofane z eksploatacji. Innymi słowy: wersje produktów, które zgodnie z nowymi politykami nie są już wspierane, będą nadal otrzymywały wsparcie.

Polityka End of Life w opisanym kształcie zaczęła obowiązywać od 1 VII 2020

Zasady wersjonowania

Firma ESET przestrzega branżowych standardów numerowania wersji produktu. Na poniższym przykładzie pokazano sposób odczytywania poszczególnych wartości, które składają się na numer wersji produktu:

Wyjaśnienie na przykładzie

ESET Endpoint Security w wersji 7.2.2055.0 oznacza

7.

Wersja główna

2.

Wersja podrzędna

2055.

Numer kompilacji/poprawki

0

Dodatkowy wyróżnik
(np. wersja językowa)

 • Wersja główna  Przejście na wyższą wersję wiąże się z gruntowną przebudową produktu, zmianą jego architektury lub rezygnacją ze wsparcia jednej ze starszych wersji systemu operacyjnego.
 • Wersja podrzędna  Zwiększenie tej liczby oznacza drobne poprawki i niewielkie zmiany funkcjonalności w porównaniu z poprzednią wersją.
 • Numer kompilacji/poprawki  Zmiana oznacza automatyczną poprawkę krytycznych błędów i luk w zabezpieczeniach. Z funkcjonalnego punktu widzenia nic nie ulega zmianie.
Cykl życia produktu

Każdy z naszych produktów wpisuje się w określony etap cyklu życia produktu. W celu określenia pełnej polityki wycofywania produktów z eksploatacji postanowiliśmy podzielić je na następujące grupy:

 1. Produkty aktywnie rozwijane
  Produkty te są na wczesnym lub średnio zaawansowanych etapie cyklu życia, a naszym celem jest ich rozwój oraz sprzedaż w nadchodzących latach.
  Produkty aktywnie rozwijane regularnie przechodzą procedurę zakończenia wersji w odniesieniu do wcześniejszych wersji produktu (ilekroć pojawia się nowa wersja główna). Istnieje również procedura pozwalająca na wydłużenie okresu ograniczonego wsparcia niektórych wersji produktów. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od przedstawiciela firmy ESET.
 2. Produkty utrzymywane
  Te produkty są bardzo dojrzałe, a firma ESET tylko je utrzymuje. Nie są rozwijane żadne nowe funkcje. Produkty/usługi utrzymywane są zazwyczaj objęte wydłużonym ograniczonym wsparciem.
 3. Produkty przeznaczone do wyłączenia
  Produkty te od dłuższego czasu nie były w żaden sposób rozwijane ani ulepszane i nie mają już żadnego komercyjnego ani strategicznego uzasadnienia. Przechodzą one wewnętrzną procedurę wyłączenia, w wyniku której zostaną całkowicie wycofane z eksploatacji.
Poziomy wsparcia

Poniżej przedstawiono ogólne poziomy wsparcia produktów i usług ESET. W celu zastosowania do poszczególnych produktów i wersji produktów należy zapoznać się z odpowiednimi rozdziałami tego dokumentu.

 • Pełne wsparcia – Jest ono rozumiane w całej branży jako dołożenie wszelkich starań w celu obsługi klientów poprzez usuwanie wszystkich błędów i oferowanie pełnej funkcjonalności. Naszym klientom oferujemy również wszechstronną pomoc. Wersje przeznaczone do odpowiednich systemów operacyjnych będą wspierane, chyba że wystąpi poważna przeszkoda zewnętrzna, której nie da się pokonać pomimo rozsądnych starań.
 • Ograniczone wsparcie – Zakres wsparcia jest ograniczony do technicznego i deweloperskiego, a co za tym idzie obejmuje naprawianie występujących błędów aplikacji, ale nie zapewnia wsparcia dla nowszych dystrybucji systemów operacyjnych.
 • Wycofanie z eksploatacji (End of Life) – Na tym etapie cyklu życia produktu nie oferujemy żadnego wsparcia ani pomocy i zasadniczo nie gwarantujemy żadnej funkcjonalności produktu. Najlepsze, co możemy zrobić, to poprowadzić klienta do najodpowiedniejszej ścieżki migracji, tak aby mógł przejść na najnowszy równoważny produkt.

Dodatkowe szczegóły dotyczące polityki End of life można znaleźć w dokumencie PDF.


Polityka End of life produktów ESET dla biznesu

Kliknij na nazwę produktu, aby sprawdzić oferowany poziom wsparcia.

Produkty ESET do ochrony stacji roboczych
ESET Endpoint Antivirus
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie Okres przejściowy
7.3 30 VI 2020

8.0.2028.0

Pełne wsparcie Do wersji 8 +2 lata Do wersji 8 +3 lata  
7.2 12 XI 2019 7.2.2072.0 Ograniczone wsparcie Zakończone Do wersji 8 +1 rok  
7.1 11 IV 2019 7.1.2064.0 Ograniczone wsparcie Zakończone Do wersji 8 +1 rok  
7.0 16 VIII 2018 7.0.2120.0 Ograniczone wsparcie Zakończone Do wersji 8 +1 rok  
6.6 24 VIII 2017

6.6.2095.1

Ograniczone wsparcie Zakończone III 2021  
6.5 14 III 2017 6.5.2132.6 Ograniczone wsparcie Zakończone Do II 2022  
6.4 07 VI 2016 6.4.2014.0 End of Life Zakończone Zakończone
6.3 21 I 2016 6.3.2016.0 End of Life Zakończone Zakończone
6.2 25 II 2015 6.2.2033.0 End of Life Zakończone Zakończone
6.1 11 XII 2014 6.1.2227.0 End of Life Zakończone Zakończone
5.x 29 V 2012 5.0.2272.7 Ograniczone wsparcie Zakończone XII 2020

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest gwarantowane dla najnowszej dystrybucji ostatniej wersji głównej oraz najnowszej dystrybucji starszej wersji głównej (wyłącznie przez 1 rok po wydaniu nowej generacji produktu).

Ograniczone wsparcie jest dostępne dla starszej głównej wersji produktu (przez 1 rok po wydaniu nowszej generacji produktu) i najnowszej wersji poprzedniej generacji (2 lata po upływie roku pełnego wsparcia).

Pełne wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych oraz nowymi aktualizacjami dla dotychczasowych wersji systemów operacyjnych gwarantowana w nowych wersjach serwisowych produktu
 • Potwierdzone problemy i podatności rozwiązywane poprzez aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności w wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Artykuły Bazy wiedzy i Pomoc online są na bieżąco aktualizowane

Ograniczone wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi wersjami systemów operacyjnych nie jest gwarantowana*
 • Potwierdzone krytyczne błędy systemu oraz krytyczne podatności mogą być rozwiązane**
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Aktualizacja artykułów Bazy wiedzy i Pomocy online gwarantowana wyłącznie dla krytycznych problemów (problemy z działaniem kluczowych funkcjonalności produktu i bezpieczeństwa)
 • Produkt nie jest dostępny do pobrania z serwerów ESET

End of Life

 • Aktualizacja modułów nie jest gwarantowana
 • Brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych
 • Pomoc techniczna, aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności nie są dostępne
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana

*W przypadku systemu Windows 10, traktujemy pół-roczne aktualizacje Microsoft jako nowe wersje systemu operacyjnego.
**Decyzja o naprawie błędu lub podatności zależy wyłącznie od firmy ESET. Rozwiązania komercyjnie opłacalne zostaną wprowadzone.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET Endpoint Security
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie Okres przejściowy
7.3 30 VI 2020
7.3.2044.0
Pełne wsparcie Do wersji 8 +2 lata Do wersji 8 +3 lata  
7.2 12 XI 2019 7.2.2072.0 Ograniczone wsparcie Zakończone Do wersji 8 +1 rok  
7.1 11 IV 2019 7.1.2064.0 Ograniczone wsparcie Zakończone Do wersji 8 +1 rok  
7.0 16 VIII 2018 7.0.2120.0 Ograniczone wsparcie Zakończone Do wersji 8 +1 rok  
6.6 24 VIII 2017

6.6.2095.1

Ograniczone wsparcie Zakończone III 2021  
6.5 14 III 2017 6.5.2132.6 Ograniczone wsparcie Zakończone Do II 2022  
6.4 07 VI 2016 6.4.2014.0 End of Life Zakończone Zakończone
6.3 21 I 2016 6.3.2016.0 End of Life Zakończone Zakończone
6.2 25 II 2015 6.2.2033.0 End of Life Zakończone Zakończone
6.1 11 XII 2014 6.1.2227.0 End of Life Zakończone Zakończone
5.x 29 V 2012 5.0.2272.7 Ograniczone wsparcie Zakończone XII 2020

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest gwarantowane dla najnowszej dystrybucji ostatniej wersji głównej oraz najnowszej dystrybucji starszej wersji głównej (wyłącznie przez 1 rok po wydaniu nowej generacji produktu).

Ograniczone wsparcie jest dostępne dla starszej głównej wersji produktu (przez 1 rok po wydaniu nowszej generacji produktu) i najnowszej wersji poprzedniej generacji (2 lata po upływie roku pełnego wsparcia).

Pełne wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych oraz nowymi aktualizacjami dla dotychczasowych wersji systemów operacyjnych gwarantowana w nowych wersjach serwisowych produktu
 • Potwierdzone problemy i podatności rozwiązywane poprzez aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności w wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Artykuły Bazy wiedzy i Pomoc online są na bieżąco aktualizowane

Ograniczone wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi wersjami systemów operacyjnych nie jest gwarantowana*
 • Potwierdzone krytyczne błędy systemu oraz krytyczne podatności mogą być rozwiązane**
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Aktualizacja artykułów Bazy wiedzy i Pomocy online gwarantowana wyłącznie dla krytycznych problemów (problemy z działaniem kluczowych funkcjonalności produktu i bezpieczeństwa)
 • Produkt nie jest dostępny do pobrania z serwerów ESET

End of Life

 • Aktualizacja modułów nie jest gwarantowana
 • Brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych
 • Pomoc techniczna, aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności nie są dostępne
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana

*W przypadku systemu Windows 10, traktujemy pół-roczne aktualizacje Microsoft jako nowe wersje systemu operacyjnego.
**Decyzja o naprawie błędu lub podatności zależy wyłącznie od firmy ESET. Rozwiązania komercyjnie opłacalne zostaną wprowadzone.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET NOD32 Antivirus Business Edition
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie Okres przejściowy
4.x 02 III 2009 4.2.76.0  Ograniczone wsparcie Zakończone XII 2020
3.0 05 XI 2007 3.0.695.0  End of Life Zakończone Zakończone  

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest gwarantowane dla najnowszej dystrybucji ostatniej wersji głównej oraz najnowszej dystrybucji starszej wersji głównej (wyłącznie przez 1 rok po wydaniu nowej generacji produktu).

Ograniczone wsparcie jest dostępne dla starszej głównej wersji produktu (przez 1 rok po wydaniu nowszej generacji produktu) i najnowszej wersji poprzedniej generacji (2 lata po upływie roku pełnego wsparcia).

Pełne wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych oraz nowymi aktualizacjami dla dotychczasowych wersji systemów operacyjnych gwarantowana w nowych wersjach serwisowych produktu
 • Potwierdzone problemy i podatności rozwiązywane poprzez aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności w wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Artykuły Bazy wiedzy i Pomoc online są na bieżąco aktualizowane

Ograniczone wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi wersjami systemów operacyjnych nie jest gwarantowana*
 • Potwierdzone krytyczne błędy systemu oraz krytyczne podatności mogą być rozwiązane**
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Aktualizacja artykułów Bazy wiedzy i Pomocy online gwarantowana wyłącznie dla krytycznych problemów (problemy z działaniem kluczowych funkcjonalności produktu i bezpieczeństwa)
 • Produkt nie jest dostępny do pobrania z serwerów ESET

End of Life

 • Aktualizacja modułów nie jest gwarantowana
 • Brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych
 • Pomoc techniczna, aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności nie są dostępne
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana

*W przypadku systemu Windows 10, traktujemy pół-roczne aktualizacje Microsoft jako nowe wersje systemu operacyjnego.
**Decyzja o naprawie błędu lub podatności zależy wyłącznie od firmy ESET. Rozwiązania komercyjnie opłacalne zostaną wprowadzone.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET Endpoint Antivirus for Linux
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie Okres przejściowy
7.1 26 VIII 2020 7.1.6 Pełne wsparcie Do wersji 8 +1 rok Do wersji 8 + 3 lata  
7.0 25 II 2020 7.0.13.0 Ograniczone wsparcie Zakończone Do wersji 8 + 1 rok  

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest gwarantowane dla najnowszej dystrybucji ostatniej wersji głównej oraz najnowszej dystrybucji starszej wersji głównej (wyłącznie przez 1 rok po wydaniu nowej generacji produktu).

Ograniczone wsparcie jest dostępne dla starszej głównej wersji produktu (przez 1 rok po wydaniu nowszej generacji produktu) i najnowszej wersji poprzedniej generacji (2 lata po upływie roku pełnego wsparcia).

Pełne wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych oraz nowymi aktualizacjami dla dotychczasowych wersji systemów operacyjnych gwarantowana w nowych wersjach serwisowych produktu
 • Potwierdzone problemy i podatności rozwiązywane poprzez aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności w wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Artykuły Bazy wiedzy i Pomoc online są na bieżąco aktualizowane

Ograniczone wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi wersjami systemów operacyjnych nie jest gwarantowana*
 • Potwierdzone krytyczne błędy systemu oraz krytyczne podatności mogą być rozwiązane**
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Aktualizacja artykułów Bazy wiedzy i Pomocy online gwarantowana wyłącznie dla krytycznych problemów (problemy z działaniem kluczowych funkcjonalności produktu i bezpieczeństwa)
 • Produkt nie jest dostępny do pobrania z serwerów ESET

End of Life

 • Aktualizacja modułów nie jest gwarantowana
 • Brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych
 • Pomoc techniczna, aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności nie są dostępne
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana

*W przypadku systemu Windows 10, traktujemy pół-roczne aktualizacje Microsoft jako nowe wersje systemu operacyjnego.
**Decyzja o naprawie błędu lub podatności zależy wyłącznie od firmy ESET. Rozwiązania komercyjnie opłacalne zostaną wprowadzone.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET Endpoint Antivirus for Mac
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie Okres przejściowy
6.10 13 X 2020 6.10.456.1 Pełne wsparcie Do wersji 7 +1 rok Do wersji 7 +3 lata  
6.9 15 VI 2020 6.9.60.3 Ograniczone wsparcie Zakończone Do wersji 7 +1 rok  
6.8 25 IX 2019 6.8.400.0 End of Life Zakończone Zakończone  
6.7 10 I 2019 6.7.900.0  End of Life Zakończone Zakończone
6.6 25 V 2018 6.6.866 End of Life Zakończone Zakończone
6.5 25 IX 2017 6.5.600.1  End of Life Zakończone Zakończone
6.4 30 III 2017 6.4.246.0  End of Life Zakończone Zakończone
6.3 19 IX 2016 6.3.85.0  End of Life Zakończone Zakończone
6.2 31 V 2016 6.2.7.0  End of Life Zakończone Zakończone
6.1 30 IX 2015 6.1.16.0  End of Life Zakończone Zakończone

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest gwarantowane dla najnowszej dystrybucji ostatniej wersji głównej oraz najnowszej dystrybucji starszej wersji głównej (wyłącznie przez 1 rok po wydaniu nowej generacji produktu).

Ograniczone wsparcie jest dostępne dla starszej głównej wersji produktu (przez 1 rok po wydaniu nowszej generacji produktu) i najnowszej wersji poprzedniej generacji (2 lata po upływie roku pełnego wsparcia).

Pełne wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych oraz nowymi aktualizacjami dla dotychczasowych wersji systemów operacyjnych gwarantowana w nowych wersjach serwisowych produktu
 • Potwierdzone problemy i podatności rozwiązywane poprzez aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności w wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Artykuły Bazy wiedzy i Pomoc online są na bieżąco aktualizowane

Ograniczone wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi wersjami systemów operacyjnych nie jest gwarantowana*
 • Potwierdzone krytyczne błędy systemu oraz krytyczne podatności mogą być rozwiązane**
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Aktualizacja artykułów Bazy wiedzy i Pomocy online gwarantowana wyłącznie dla krytycznych problemów (problemy z działaniem kluczowych funkcjonalności produktu i bezpieczeństwa)
 • Produkt nie jest dostępny do pobrania z serwerów ESET

End of Life

 • Aktualizacja modułów nie jest gwarantowana
 • Brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych
 • Pomoc techniczna, aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności nie są dostępne
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana

*W przypadku systemu Windows 10, traktujemy pół-roczne aktualizacje Microsoft jako nowe wersje systemu operacyjnego.
**Decyzja o naprawie błędu lub podatności zależy wyłącznie od firmy ESET. Rozwiązania komercyjnie opłacalne zostaną wprowadzone.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET Endpoint Security for Mac
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie Okres przejściowy
6.10 13 X 2020 6.10.456.1 Pełne wsparcie  Do wersji 7 +1 rok Do wersji 7 +3 lata  
6.9 15 VI 2020 6.9.60.3 Ograniczone wsparcie Zakończone Do wersji 7 +1 rok  
6.8 25 IX 2019 6.8.400.0 Ograniczone wsparcie Zakończone Zakończone  
6.7 10 I 2019 6.7.900.0  End of Life Zakończone Zakończone
6.6 25 V 2018 6.6.866 End of Life Zakończone Zakończone
6.5 25 IX 2017 6.5.600.1  End of Life Zakończone Zakończone
6.4 30 III 2017 6.4.246.0  End of Life Zakończone Zakończone
6.3 19 IX 2016 6.3.85.0  End of Life Zakończone Zakończone
6.2 31 V 2016 6.2.7.0  End of Life Zakończone Zakończone
6.1 30 IX 2015 6.1.16.0  End of Life Zakończone Zakończone

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest gwarantowane dla najnowszej dystrybucji ostatniej wersji głównej oraz najnowszej dystrybucji starszej wersji głównej (wyłącznie przez 1 rok po wydaniu nowej generacji produktu).

Ograniczone wsparcie jest dostępne dla starszej głównej wersji produktu (przez 1 rok po wydaniu nowszej generacji produktu) i najnowszej wersji poprzedniej generacji (2 lata po upływie roku pełnego wsparcia).

Pełne wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych oraz nowymi aktualizacjami dla dotychczasowych wersji systemów operacyjnych gwarantowana w nowych wersjach serwisowych produktu
 • Potwierdzone problemy i podatności rozwiązywane poprzez aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności w wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Artykuły Bazy wiedzy i Pomoc online są na bieżąco aktualizowane

Ograniczone wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi wersjami systemów operacyjnych nie jest gwarantowana*
 • Potwierdzone krytyczne błędy systemu oraz krytyczne podatności mogą być rozwiązane**
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Aktualizacja artykułów Bazy wiedzy i Pomocy online gwarantowana wyłącznie dla krytycznych problemów (problemy z działaniem kluczowych funkcjonalności produktu i bezpieczeństwa)
 • Produkt nie jest dostępny do pobrania z serwerów ESET

End of Life

 • Aktualizacja modułów nie jest gwarantowana
 • Brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych
 • Pomoc techniczna, aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności nie są dostępne
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana

*W przypadku systemu Windows 10, traktujemy pół-roczne aktualizacje Microsoft jako nowe wersje systemu operacyjnego.
**Decyzja o naprawie błędu lub podatności zależy wyłącznie od firmy ESET. Rozwiązania komercyjnie opłacalne zostaną wprowadzone.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Mac
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie Okres przejściowy
4.1 27 VII 2012 4.1.106.1 End of Life Zakończone Zakończone  
4 02 VIII 2010 4.0.77  End of Life Zakończone Zakończone  

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest gwarantowane dla najnowszej dystrybucji ostatniej wersji głównej oraz najnowszej dystrybucji starszej wersji głównej (wyłącznie przez 1 rok po wydaniu nowej generacji produktu).

Ograniczone wsparcie jest dostępne dla starszej głównej wersji produktu (przez 1 rok po wydaniu nowszej generacji produktu) i najnowszej wersji poprzedniej generacji (2 lata po upływie roku pełnego wsparcia).

Pełne wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych oraz nowymi aktualizacjami dla dotychczasowych wersji systemów operacyjnych gwarantowana w nowych wersjach serwisowych produktu
 • Potwierdzone problemy i podatności rozwiązywane poprzez aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności w wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Artykuły Bazy wiedzy i Pomoc online są na bieżąco aktualizowane

Ograniczone wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi wersjami systemów operacyjnych nie jest gwarantowana*
 • Potwierdzone krytyczne błędy systemu oraz krytyczne podatności mogą być rozwiązane**
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Aktualizacja artykułów Bazy wiedzy i Pomocy online gwarantowana wyłącznie dla krytycznych problemów (problemy z działaniem kluczowych funkcjonalności produktu i bezpieczeństwa)
 • Produkt nie jest dostępny do pobrania z serwerów ESET

End of Life

 • Aktualizacja modułów nie jest gwarantowana
 • Brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych
 • Pomoc techniczna, aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności nie są dostępne
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana

*W przypadku systemu Windows 10, traktujemy pół-roczne aktualizacje Microsoft jako nowe wersje systemu operacyjnego.
**Decyzja o naprawie błędu lub podatności zależy wyłącznie od firmy ESET. Rozwiązania komercyjnie opłacalne zostaną wprowadzone.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Linux Desktop
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie Okres przejściowy
4.0 12 IV 2011 4.0.93.0 End of Life Zakończone Zakończone

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest gwarantowane dla najnowszej dystrybucji ostatniej wersji głównej oraz najnowszej dystrybucji starszej wersji głównej (wyłącznie przez 1 rok po wydaniu nowej generacji produktu).

Ograniczone wsparcie jest dostępne dla starszej głównej wersji produktu (przez 1 rok po wydaniu nowszej generacji produktu) i najnowszej wersji poprzedniej generacji (2 lata po upływie roku pełnego wsparcia).

Pełne wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych oraz nowymi aktualizacjami dla dotychczasowych wersji systemów operacyjnych gwarantowana w nowych wersjach serwisowych produktu
 • Potwierdzone problemy i podatności rozwiązywane poprzez aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności w wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Artykuły Bazy wiedzy i Pomoc online są na bieżąco aktualizowane

Ograniczone wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi wersjami systemów operacyjnych nie jest gwarantowana*
 • Potwierdzone krytyczne błędy systemu oraz krytyczne podatności mogą być rozwiązane**
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Aktualizacja artykułów Bazy wiedzy i Pomocy online gwarantowana wyłącznie dla krytycznych problemów (problemy z działaniem kluczowych funkcjonalności produktu i bezpieczeństwa)
 • Produkt nie jest dostępny do pobrania z serwerów ESET

End of Life

 • Aktualizacja modułów nie jest gwarantowana
 • Brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych
 • Pomoc techniczna, aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności nie są dostępne
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana

*W przypadku systemu Windows 10, traktujemy pół-roczne aktualizacje Microsoft jako nowe wersje systemu operacyjnego.
**Decyzja o naprawie błędu lub podatności zależy wyłącznie od firmy ESET. Rozwiązania komercyjnie opłacalne zostaną wprowadzone.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

Produkty serwerowe
ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie Okres przejściowy
7.2 25 VIII 2020
7.3.12002.0
Pełne wsparcie
Do wersji 8 +1 rok Do wersji 8 +3 lata  
7.1 18 XII 2019 7.1.10015.0  Pełne wsparcie Do wersji 8 +1 rok Do wersji 8 +3 lata  
7.0 16 VIII 2018 7.0.x Ograniczone wsparcie Zakończone Do wersji 8 +1 rok  
6.5 28 II 2017 6.5.10059.0  Ograniczone wsparcie Zakończone Do VIII 2021  
6.4 07 IX 2016 6.4.10011.0  End of Life Zakończone Zakończone
6.3 21 I 2016 6.3.10005.0  End of Life Zakończone Zakończone
6.2 03 IX 2015 6.2.12012.0  End of Life Zakończone Zakończone
4.5 26 III 2013 4.5.10022.0  End of Life Zakończone Zakończone  
4.3 31 III 2011 4.3.10016  End of Life Zakończone Zakończone  
4.2 10 III 2010 4.2.10012  End of Life Zakończone Zakończone  

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest gwarantowane dla najnowszej dystrybucji ostatniej wersji głównej oraz najnowszej dystrybucji starszej wersji głównej (wyłącznie przez 1 rok po wydaniu nowej generacji produktu).

Ograniczone wsparcie jest dostępne dla starszej głównej wersji produktu (przez 1 rok po wydaniu nowszej generacji produktu) i najnowszej wersji poprzedniej generacji (2 lata po upływie roku pełnego wsparcia).

Pełne wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych oraz nowymi aktualizacjami dla dotychczasowych wersji systemów operacyjnych gwarantowana w nowych wersjach serwisowych produktu
 • Potwierdzone problemy i podatności rozwiązywane poprzez aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności w wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Artykuły Bazy wiedzy i Pomoc online są na bieżąco aktualizowane

Ograniczone wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi wersjami systemów operacyjnych nie jest gwarantowana*
 • Potwierdzone krytyczne błędy systemu oraz krytyczne podatności mogą być rozwiązane**
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Aktualizacja artykułów Bazy wiedzy i Pomocy online gwarantowana wyłącznie dla krytycznych problemów (problemy z działaniem kluczowych funkcjonalności produktu i bezpieczeństwa)
 • Produkt nie jest dostępny do pobrania z serwerów ESET

End of Life

 • Aktualizacja modułów nie jest gwarantowana
 • Brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych
 • Pomoc techniczna, aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności nie są dostępne
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana

*W przypadku systemu Windows 10, traktujemy pół-roczne aktualizacje Microsoft jako nowe wersje systemu operacyjnego.
**Decyzja o naprawie błędu lub podatności zależy wyłącznie od firmy ESET. Rozwiązania komercyjnie opłacalne zostaną wprowadzone.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET File Security for Microsoft Windows Server
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie Okres przejściowy
7.1 11 II 2020 7.1.12010.0 Pełne wsparcie Do wersji 8 +1 rok Do wersji 8 +3 lata  
7.0 29 I 2019 7.0.12018.0 Ograniczone wsparcie Zakończone Do wersji 8 +1 rok  
6.5 28 II 2017 6.5.12018.0  Ograniczone wsparcie Zakończone Do XII 2022  
6.4 07 IX 2016 6.4.12004.0  End of Life Zakończone Zakończone
6.3 02 III 2016 6.3.12006.0  End of Life Zakończone Zakończone
6.2 25 II 2015 6.2.12007.0  End of Life Zakończone Zakończone
6.0 11 XII 2014 6.0.12035.0  End of Life Zakończone Zakończone
4.5 07 II 2012 4.5.12017.0  End of Life Zakończone Zakończone  
4.3 18 X 2011 4.3.12014  End of Life Zakończone Zakończone  

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest gwarantowane dla najnowszej dystrybucji ostatniej wersji głównej oraz najnowszej dystrybucji starszej wersji głównej (wyłącznie przez 1 rok po wydaniu nowej generacji produktu).

Ograniczone wsparcie jest dostępne dla starszej głównej wersji produktu (przez 1 rok po wydaniu nowszej generacji produktu) i najnowszej wersji poprzedniej generacji (2 lata po upływie roku pełnego wsparcia).

Pełne wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych oraz nowymi aktualizacjami dla dotychczasowych wersji systemów operacyjnych gwarantowana w nowych wersjach serwisowych produktu
 • Potwierdzone problemy i podatności rozwiązywane poprzez aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności w wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Artykuły Bazy wiedzy i Pomoc online są na bieżąco aktualizowane

Ograniczone wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi wersjami systemów operacyjnych nie jest gwarantowana*
 • Potwierdzone krytyczne błędy systemu oraz krytyczne podatności mogą być rozwiązane**
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Aktualizacja artykułów Bazy wiedzy i Pomocy online gwarantowana wyłącznie dla krytycznych problemów (problemy z działaniem kluczowych funkcjonalności produktu i bezpieczeństwa)
 • Produkt nie jest dostępny do pobrania z serwerów ESET

End of Life

 • Aktualizacja modułów nie jest gwarantowana
 • Brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych
 • Pomoc techniczna, aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności nie są dostępne
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana

*W przypadku systemu Windows 10, traktujemy pół-roczne aktualizacje Microsoft jako nowe wersje systemu operacyjnego.
**Decyzja o naprawie błędu lub podatności zależy wyłącznie od firmy ESET. Rozwiązania komercyjnie opłacalne zostaną wprowadzone.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET Mail Security for IBM Domino
(formalnie ESET Mail Security for IBM Lotus Domino)
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie Okres przejściowy
7.2 25 VIII 2020

7.2.14001.0

Pełne wsparcie
Do wersji 8 +1 rok Do wersji 8 +3 lata  
7.1 10 IX 2019 7.1.14008.0 Pełne wsparcie Do wersji 8 +1 rok Do wersji 8 +3 lata  
7.0 16 VIII 2018 7.0.x Ograniczone wsparcie Zakończone Do wersji 8 +1 rok  
6.5 28 II 2017 6.5.14026.0 Ograniczone wsparcie Zakończone Do VIII 2021  
6.4 07 IX 2016 6.4.14024.0 End of Life Zakończone Zakończone
4.5 29 V 2012 4.5.14059.0  End of Life Zakończone Zakończone  

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest gwarantowane dla najnowszej dystrybucji ostatniej wersji głównej oraz najnowszej dystrybucji starszej wersji głównej (wyłącznie przez 1 rok po wydaniu nowej generacji produktu).

Ograniczone wsparcie jest dostępne dla starszej głównej wersji produktu (przez 1 rok po wydaniu nowszej generacji produktu) i najnowszej wersji poprzedniej generacji (2 lata po upływie roku pełnego wsparcia).

Pełne wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych oraz nowymi aktualizacjami dla dotychczasowych wersji systemów operacyjnych gwarantowana w nowych wersjach serwisowych produktu
 • Potwierdzone problemy i podatności rozwiązywane poprzez aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności w wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Artykuły Bazy wiedzy i Pomoc online są na bieżąco aktualizowane

Ograniczone wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi wersjami systemów operacyjnych nie jest gwarantowana*
 • Potwierdzone krytyczne błędy systemu oraz krytyczne podatności mogą być rozwiązane**
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Aktualizacja artykułów Bazy wiedzy i Pomocy online gwarantowana wyłącznie dla krytycznych problemów (problemy z działaniem kluczowych funkcjonalności produktu i bezpieczeństwa)
 • Produkt nie jest dostępny do pobrania z serwerów ESET

End of Life

 • Aktualizacja modułów nie jest gwarantowana
 • Brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych
 • Pomoc techniczna, aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności nie są dostępne
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana

*W przypadku systemu Windows 10, traktujemy pół-roczne aktualizacje Microsoft jako nowe wersje systemu operacyjnego.
**Decyzja o naprawie błędu lub podatności zależy wyłącznie od firmy ESET. Rozwiązania komercyjnie opłacalne zostaną wprowadzone.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET Security for Kerio
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie Okres przejściowy
6.5 29 V 2017 6.5.16009 End of Life Zakończone Zakończone
5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4.5 06 XI 2013 4.5.16009 End of Life Zakończone Zakończone  

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest gwarantowane dla najnowszej dystrybucji ostatniej wersji głównej oraz najnowszej dystrybucji starszej wersji głównej (wyłącznie przez 1 rok po wydaniu nowej generacji produktu).

Ograniczone wsparcie jest dostępne dla starszej głównej wersji produktu (przez 1 rok po wydaniu nowszej generacji produktu) i najnowszej wersji poprzedniej generacji (2 lata po upływie roku pełnego wsparcia).

Pełne wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych oraz nowymi aktualizacjami dla dotychczasowych wersji systemów operacyjnych gwarantowana w nowych wersjach serwisowych produktu
 • Potwierdzone problemy i podatności rozwiązywane poprzez aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności w wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Artykuły Bazy wiedzy i Pomoc online są na bieżąco aktualizowane

Ograniczone wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi wersjami systemów operacyjnych nie jest gwarantowana*
 • Potwierdzone krytyczne błędy systemu oraz krytyczne podatności mogą być rozwiązane**
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Aktualizacja artykułów Bazy wiedzy i Pomocy online gwarantowana wyłącznie dla krytycznych problemów (problemy z działaniem kluczowych funkcjonalności produktu i bezpieczeństwa)
 • Produkt nie jest dostępny do pobrania z serwerów ESET

End of Life

 • Aktualizacja modułów nie jest gwarantowana
 • Brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych
 • Pomoc techniczna, aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności nie są dostępne
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana

*W przypadku systemu Windows 10, traktujemy pół-roczne aktualizacje Microsoft jako nowe wersje systemu operacyjnego.
**Decyzja o naprawie błędu lub podatności zależy wyłącznie od firmy ESET. Rozwiązania komercyjnie opłacalne zostaną wprowadzone.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET Security for Microsoft Sharepoint Server
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie Okres przejściowy
7.2 25 VIII 2020

7.2.15001.0

Pełne wsparcie
Do wersji 8 +1 rok Do wersji 8 +3 lata  
7.0 16 VIII 2018 7.0.15010.0 Pełne wsparcie Do wersji 8 +1 rok Do wersji 8 +3 lata  
6.5 28 II 2017 6.5.15015.0 Ograniczone wsparcie Zakończone Do VIII 2021  
6.4 07 IX 2016 6.4.15015.0 End of Life Zakończone Zakończone
4.5 12 VI 2013 4.5.15024.0  End of Life Zakończone Zakończone  

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest gwarantowane dla najnowszej dystrybucji ostatniej wersji głównej oraz najnowszej dystrybucji starszej wersji głównej (wyłącznie przez 1 rok po wydaniu nowej generacji produktu).

Ograniczone wsparcie jest dostępne dla starszej głównej wersji produktu (przez 1 rok po wydaniu nowszej generacji produktu) i najnowszej wersji poprzedniej generacji (2 lata po upływie roku pełnego wsparcia).

Pełne wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych oraz nowymi aktualizacjami dla dotychczasowych wersji systemów operacyjnych gwarantowana w nowych wersjach serwisowych produktu
 • Potwierdzone problemy i podatności rozwiązywane poprzez aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności w wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Artykuły Bazy wiedzy i Pomoc online są na bieżąco aktualizowane

Ograniczone wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi wersjami systemów operacyjnych nie jest gwarantowana*
 • Potwierdzone krytyczne błędy systemu oraz krytyczne podatności mogą być rozwiązane**
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Aktualizacja artykułów Bazy wiedzy i Pomocy online gwarantowana wyłącznie dla krytycznych problemów (problemy z działaniem kluczowych funkcjonalności produktu i bezpieczeństwa)
 • Produkt nie jest dostępny do pobrania z serwerów ESET

End of Life

 • Aktualizacja modułów nie jest gwarantowana
 • Brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych
 • Pomoc techniczna, aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności nie są dostępne
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana

*W przypadku systemu Windows 10, traktujemy pół-roczne aktualizacje Microsoft jako nowe wersje systemu operacyjnego.
**Decyzja o naprawie błędu lub podatności zależy wyłącznie od firmy ESET. Rozwiązania komercyjnie opłacalne zostaną wprowadzone.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET File Security for Linux
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie Okres przejściowy
7.2 26 VIII 2020 7.2.463 Pełne wsparcie Do wersji 8 +1 rok Do wersji 8 +3 lata  
7.1 14 XI 2019 7.1.561 Pełne wsparcie Do wersji 8 +1 rok Do wersji 8 +3 lata  
7.0 16 VII 2019 7.0.1152 Ograniczone wsparcie Zakończone Do wersji 8 +1 rok  

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest gwarantowane dla najnowszej dystrybucji ostatniej wersji głównej oraz najnowszej dystrybucji starszej wersji głównej (wyłącznie przez 1 rok po wydaniu nowej generacji produktu).

Ograniczone wsparcie jest dostępne dla starszej głównej wersji produktu (przez 1 rok po wydaniu nowszej generacji produktu) i najnowszej wersji poprzedniej generacji (2 lata po upływie roku pełnego wsparcia).

Pełne wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych oraz nowymi aktualizacjami dla dotychczasowych wersji systemów operacyjnych gwarantowana w nowych wersjach serwisowych produktu
 • Potwierdzone problemy i podatności rozwiązywane poprzez aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności w wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Artykuły Bazy wiedzy i Pomoc online są na bieżąco aktualizowane

Ograniczone wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi wersjami systemów operacyjnych nie jest gwarantowana*
 • Potwierdzone krytyczne błędy systemu oraz krytyczne podatności mogą być rozwiązane**
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Aktualizacja artykułów Bazy wiedzy i Pomocy online gwarantowana wyłącznie dla krytycznych problemów (problemy z działaniem kluczowych funkcjonalności produktu i bezpieczeństwa)
 • Produkt nie jest dostępny do pobrania z serwerów ESET

End of Life

 • Aktualizacja modułów nie jest gwarantowana
 • Brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych
 • Pomoc techniczna, aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności nie są dostępne
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana

*W przypadku systemu Windows 10, traktujemy pół-roczne aktualizacje Microsoft jako nowe wersje systemu operacyjnego.
**Decyzja o naprawie błędu lub podatności zależy wyłącznie od firmy ESET. Rozwiązania komercyjnie opłacalne zostaną wprowadzone.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET File/Mail/Gateway Security for Linux/FreeBSD
(formalnie ESET File/Mail/Gateway Security for Linux/BSD/Solaris)
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie Okres przejściowy
4.5 15 XI 2020 4.5.16.0 Ograniczone wsparcie Zakończone w VI 2020 Do XII 2021  
4.0 15 XI 2011 4.0.10 End of Life Zakończone Zakończone  
3.0 Q2/2008 3.0.22 End of Life Zakończone Zakończone  

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest gwarantowane dla najnowszej dystrybucji ostatniej wersji głównej oraz najnowszej dystrybucji starszej wersji głównej (wyłącznie przez 1 rok po wydaniu nowej generacji produktu).

Ograniczone wsparcie jest dostępne dla starszej głównej wersji produktu (przez 1 rok po wydaniu nowszej generacji produktu) i najnowszej wersji poprzedniej generacji (2 lata po upływie roku pełnego wsparcia).

Pełne wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych oraz nowymi aktualizacjami dla dotychczasowych wersji systemów operacyjnych gwarantowana w nowych wersjach serwisowych produktu
 • Potwierdzone problemy i podatności rozwiązywane poprzez aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności w wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Artykuły Bazy wiedzy i Pomoc online są na bieżąco aktualizowane

Ograniczone wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi wersjami systemów operacyjnych nie jest gwarantowana*
 • Potwierdzone krytyczne błędy systemu oraz krytyczne podatności mogą być rozwiązane**
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Aktualizacja artykułów Bazy wiedzy i Pomocy online gwarantowana wyłącznie dla krytycznych problemów (problemy z działaniem kluczowych funkcjonalności produktu i bezpieczeństwa)
 • Produkt nie jest dostępny do pobrania z serwerów ESET

End of Life

 • Aktualizacja modułów nie jest gwarantowana
 • Brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych
 • Pomoc techniczna, aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności nie są dostępne
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana

*W przypadku systemu Windows 10, traktujemy pół-roczne aktualizacje Microsoft jako nowe wersje systemu operacyjnego.
**Decyzja o naprawie błędu lub podatności zależy wyłącznie od firmy ESET. Rozwiązania komercyjnie opłacalne zostaną wprowadzone.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET Virtualization Security for VMware NSX
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie Okres przejściowy
1 21 I 2016 1.7.1.0 Ograniczone wsparcie Zakończone TBA  

Produkt ESET Virtualization Security wspiera rozwiązanie vSphere w wersji 6.7 i wcześniejszych.

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest gwarantowane dla najnowszej dystrybucji ostatniej wersji głównej oraz najnowszej dystrybucji starszej wersji głównej (wyłącznie przez 1 rok po wydaniu nowej generacji produktu).

Ograniczone wsparcie jest dostępne dla starszej głównej wersji produktu (przez 1 rok po wydaniu nowszej generacji produktu) i najnowszej wersji poprzedniej generacji (2 lata po upływie roku pełnego wsparcia).

Pełne wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych oraz nowymi aktualizacjami dla dotychczasowych wersji systemów operacyjnych gwarantowana w nowych wersjach serwisowych produktu
 • Potwierdzone problemy i podatności rozwiązywane poprzez aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności w wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Artykuły Bazy wiedzy i Pomoc online są na bieżąco aktualizowane

Ograniczone wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi wersjami systemów operacyjnych nie jest gwarantowana*
 • Potwierdzone krytyczne błędy systemu oraz krytyczne podatności mogą być rozwiązane**
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Aktualizacja artykułów Bazy wiedzy i Pomocy online gwarantowana wyłącznie dla krytycznych problemów (problemy z działaniem kluczowych funkcjonalności produktu i bezpieczeństwa)
 • Produkt nie jest dostępny do pobrania z serwerów ESET

End of Life

 • Aktualizacja modułów nie jest gwarantowana
 • Brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych
 • Pomoc techniczna, aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności nie są dostępne
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana

*W przypadku systemu Windows 10, traktujemy pół-roczne aktualizacje Microsoft jako nowe wersje systemu operacyjnego.
**Decyzja o naprawie błędu lub podatności zależy wyłącznie od firmy ESET. Rozwiązania komercyjnie opłacalne zostaną wprowadzone.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET Shared Local Cache
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
1 12 XII 2014 1.2.5.3 Ograniczone wsparcie Zakończone  

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest gwarantowane dla najnowszej dystrybucji ostatniej wersji głównej oraz najnowszej dystrybucji starszej wersji głównej (wyłącznie przez 1 rok po wydaniu nowej generacji produktu).

Ograniczone wsparcie jest dostępne dla starszej głównej wersji produktu (przez 1 rok po wydaniu nowszej generacji produktu) i najnowszej wersji poprzedniej generacji (2 lata po upływie roku pełnego wsparcia).

Pełne wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych oraz nowymi aktualizacjami dla dotychczasowych wersji systemów operacyjnych gwarantowana w nowych wersjach serwisowych produktu
 • Potwierdzone problemy i podatności rozwiązywane poprzez aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności w wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Artykuły Bazy wiedzy i Pomoc online są na bieżąco aktualizowane

Ograniczone wsparcie

 • Regularne aktualizacje modułów są dostępne
 • Kompatybilność z nowymi wersjami systemów operacyjnych nie jest gwarantowana*
 • Potwierdzone krytyczne błędy systemu oraz krytyczne podatności mogą być rozwiązane**
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Aktualizacja artykułów Bazy wiedzy i Pomocy online gwarantowana wyłącznie dla krytycznych problemów (problemy z działaniem kluczowych funkcjonalności produktu i bezpieczeństwa)
 • Produkt nie jest dostępny do pobrania z serwerów ESET

End of Life

 • Aktualizacja modułów nie jest gwarantowana
 • Brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych
 • Pomoc techniczna, aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności nie są dostępne
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana

*W przypadku systemu Windows 10, traktujemy pół-roczne aktualizacje Microsoft jako nowe wersje systemu operacyjnego.
**Decyzja o naprawie błędu lub podatności zależy wyłącznie od firmy ESET. Rozwiązania komercyjnie opłacalne zostaną wprowadzone.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

Lokalne konsole ESET
ESET Security Management Center
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie Okres przejściowy
7.2 11 VI 2020 7.2.11.3 Pełne wsparcie Do wydania wersji 8 Do wersji 8 +2 lata
7.1 19 XI 2019 7.1.27.2 Ograniczone wsparcie Zakończone Do wersji 8 +2 lata
7.0 16 VIII 2018 7.0.72 Ograniczone wsparcie Zakończone Do wersji 8 +2 lata

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest dostępne dla wszystkich komponentów najnowszej wersji (wersji głównej). Kiedy nowa wersja zostaje wydana, poprzednia wersja zostaje objęta ograniczonym wsparciem.

Ograniczone wsparcie jest dostępne przez 2 lata po wygaśnięciu pełnego wsparcia.

Pełne wsparcie
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych i nowymi aktualizacjami dotychczasowych wersji produktów gwarantowane w przyszłych wersjach produktu
 • Problemy i podatności naprawiane w wydanych łatkach oraz wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Artykuły Bazy wiedzy i Pomoc online są na bieżąco aktualizowane

Ograniczone wsparcie

 • Kompatybilność z nowymi wersjami systemów operacyjnych nie jest gwarantowana*
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Aktualizacja artykułów Bazy wiedzy i Pomocy online gwarantowana wyłącznie dla krytycznych problemów (działanie kluczowych funkcjonalności produktu i zapewnienie bezpieczeństwa)
 • Produkt nie jest dostępny do pobrania z serwerów ESET

End of Life

 • Brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych
 • Pomoc techniczna, aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności nie są dostępne
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana

*W przypadku systemu Windows 10, traktujemy pół-roczne aktualizacje Microsoft jako nowe wersje systemu operacyjnego.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET Remote Administrator
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
6.5 14 III 2017 6.5.34.0 Ograniczone wsparcie Zakończone Do XII 2020
6.4 19 VII 2016 6.4.29.0 End of Life Zakończone Zakończone
6.3 21 I 2016 6.3.12.0 End of Life Zakończone Zakończone
6.2 03 IX 2015 6.2.11.0 End of Life Zakończone Zakończone
6.1 20 V 2015 6.1.31.0 End of Life Zakończone Zakończone
6.1 25 II 2015 6.1.28.0 End of Life Zakończone Zakończone
6.1 10 XII 2014 6.1.21.0 End of Life Zakończone Zakończone
5.3 19 XI 2015 5.3.39.0 End of Life Zakończone Zakończone
5.2 16 VI 2014 5.2.26.0 End of Life Zakończone Zakończone
5.1 21 X 2013 5.1.34 End of Life Zakończone Zakończone
5 28 V 2012 5.0.119 End of Life Zakończone Zakończone
4 19 IV 2010 4.0.138 End of Life Zakończone Zakończone
3 15 XII 2008 3.0.105 End of Life Zakończone Zakończone
2 26 XI 2007 2.0.110 End of Life Zakończone Zakończone
1 25 VI 2005 1.0.17 End of Life Zakończone Zakończone

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest dostępne dla wszystkich komponentów najnowszej wersji (wersji głównej). Kiedy nowa wersja zostaje wydana, poprzednia wersja zostaje objęta ograniczonym wsparciem.

Ograniczone wsparcie jest dostępne przez 2 lata po wygaśnięciu pełnego wsparcia.

Pełne wsparcie
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych i nowymi aktualizacjami dotychczasowych wersji produktów gwarantowane w przyszłych wersjach produktu
 • Problemy i podatności naprawiane w wydanych łatkach oraz wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Artykuły Bazy wiedzy i Pomoc online są na bieżąco aktualizowane

Ograniczone wsparcie

 • Kompatybilność z nowymi wersjami systemów operacyjnych nie jest gwarantowana*
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Aktualizacja artykułów Bazy wiedzy i Pomocy online gwarantowana wyłącznie dla krytycznych problemów (działanie kluczowych funkcjonalności produktu i zapewnienie bezpieczeństwa)
 • Produkt nie jest dostępny do pobrania z serwerów ESET

End of Life

 • Brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych
 • Pomoc techniczna, aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności nie są dostępne
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana

*W przypadku systemu Windows 10, traktujemy pół-roczne aktualizacje Microsoft jako nowe wersje systemu operacyjnego.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ERA - ESMC Plug-ins
Kaseya
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
2.7 24 I 2019 2.7.0 Pełne wsparcie Do publikacji kolejnej głównej wersji N/A

ConnectWise Manage
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
1.0 17 XII 2019 1.0.1910.42 Ograniczone wsparcie Zakończone Do VI 2021

Autotask PSA
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
1.0 05 VIII 2020 1.0.1907.83 Ograniczone wsparcie Zakończone Do VI 2021

Tigerpaw
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
1.0 24 I 2019 0.9.501.0 Ograniczone wsparcie Zakończone Do VI 2021

Salesforce
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
1.0 24 I 2019 0.10.273 Ograniczone wsparcie Zakończone Do VI 2021

Event Management Extension
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
3.3 03 V 2017 3.3.0 Ograniczone wsparcie Zakończone Do VI 2021

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest dostępne dla wszystkich komponentów najnowszej wersji (wersji głównej). Kiedy nowa wersja zostaje wydana, poprzednia wersja zostaje objęta ograniczonym wsparciem.

Ograniczone wsparcie jest dostępne przez 2 lata po wygaśnięciu pełnego wsparcia.

Pełne wsparcie
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych i nowymi aktualizacjami dotychczasowych wersji produktów gwarantowane w przyszłych wersjach produktu
 • Problemy i podatności naprawiane w wydanych łatkach oraz wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Artykuły Bazy wiedzy i Pomoc online są na bieżąco aktualizowane

Ograniczone wsparcie

 • Kompatybilność z nowymi wersjami systemów operacyjnych nie jest gwarantowana*
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Aktualizacja artykułów Bazy wiedzy i Pomocy online gwarantowana wyłącznie dla krytycznych problemów (działanie kluczowych funkcjonalności produktu i zapewnienie bezpieczeństwa)
 • Produkt nie jest dostępny do pobrania z serwerów ESET

End of Life

 • Brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych
 • Pomoc techniczna, aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności nie są dostępne
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana

*W przypadku systemu Windows 10, traktujemy pół-roczne aktualizacje Microsoft jako nowe wersje systemu operacyjnego.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

DEM Plug-ins
DEM for ConnectWise Automate
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
1.4 10 I 2020 1.4.0 Pełne wsparcie Do publikacji kolejnej głównej wersji N/A
1.3 06 VI 2019 1.3.2 Ograniczone wsparcie Zakończone Do wersji 1.5

DEM for Datto RMM
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
1.2 20 VIII 2020 1.2.0 Pełne wsparcie Do publikacji kolejnej wersji głównej N/A
1.1 22 VIII 2019 1.1.2 Ograniczone wsparcie Zakończone Do publikacji kolejnej wersji głównej
 

DEM for SolarWinds N-Central
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
1.1 23.4 IV 2019 1.1.0 Pełne wsparcie Do publikacji kolejnej wersji głównej N/A
1.0 07 III 2018 1.0.0 Ograniczone wsparcie Zakończone Do publikacji kolejnej wersji głównej
 

DEM for SolarWinds RMM
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
1.0 17 II 2020 1.0.0 Pełne wsparcie Do publikacji kolejnej wersji głównej N/A

DEM for Ninja RMM
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
1.1 23 IV 2019 1.1.0 Pełne wsparcie Do publikacji kolejnej wersji głównej N/A
1.0 12 I 2018 1.0.0 Ograniczone wsparcie Zakończone Do publikacji kolejnej wersji głównej
 

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest dostępne dla wszystkich komponentów najnowszej wersji (wersji głównej). Kiedy nowa wersja zostaje wydana, poprzednia wersja zostaje objęta ograniczonym wsparciem.

Ograniczone wsparcie jest dostępne przez 2 lata po wygaśnięciu pełnego wsparcia.

Pełne wsparcie
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych i nowymi aktualizacjami dotychczasowych wersji produktów gwarantowane w przyszłych wersjach produktu
 • Problemy i podatności naprawiane w wydanych łatkach oraz wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Artykuły Bazy wiedzy i Pomoc online są na bieżąco aktualizowane

Ograniczone wsparcie

 • Kompatybilność z nowymi wersjami systemów operacyjnych nie jest gwarantowana*
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Aktualizacja artykułów Bazy wiedzy i Pomocy online gwarantowana wyłącznie dla krytycznych problemów (działanie kluczowych funkcjonalności produktu i zapewnienie bezpieczeństwa)
 • Produkt nie jest dostępny do pobrania z serwerów ESET

End of Life

 • Brak wsparcia dla nowych systemów operacyjnych
 • Pomoc techniczna, aktualizacje bezpieczeństwa i stabilności nie są dostępne
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana

*W przypadku systemu Windows 10, traktujemy pół-roczne aktualizacje Microsoft jako nowe wersje systemu operacyjnego.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).


Produkty dla urządzeń mobilnych
ESET Endpoint Security for Android
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie
2 8 VII 2020 2.8.12.0 Pełne wsparcie Do publikacji kolejnej wersji głównej
2 15 VI 2020 2.8.7.0 Ograniczone wsparcie Zakończone
2 25 III 2020 2.7.21.0 Ograniczone wsparcie Zakończone
1 04 XII 2012 1.2.210.134  End of Life Zakończone II 2015

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest dostępne wyłącznie dla ostatniej głównej wersji/wydania.
Brak statusu Ograniczone wsparcie dla wcześniejszych wersji.

Pełne wsparcie – gwarantowane
wyłącznie dla najnowszej wersji
produktu

 • Błędy są zawsze naprawiane w najnowszej wersji
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych i nowymi aktualizacjami dotychczasowych wersji produktów gwarantowane w przyszłych wersjach produktu
 • Problemy i podatności naprawiane w wydanych łatkach oraz wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne

End of Life

 • Brak wsparcia technicznego oraz łatek dla tej wersji
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana
 • Brak możliwości pobrania produktu z serwerów ESET

Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).


EDR
ESET Enterprise Inspector
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie
1.5 6 XI 2020 1.5.1485 Pełne wsparcie do wersji 1.6
1.4 15 VI 2020 1.4.1363 Ograniczone wsparcie Zakończone
1.3 17 IX 2019 1.3.1145 dla serwerów i stacji z systemem Windows
1.3.1143 dla stacji z systemem macOS
Ograniczone wsparcie Zakończone
1.2 20 VII 2018 1.2.894 End of Life Zakończone
1.1 26 III 2018   End of Life Zakończone
1 N/A N/A End of Life Zakończone

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest dostępne wyłącznie dla ostatniej głównej wersji/wydania.
Brak statusu Ograniczone wsparcie dla wcześniejszych wersji.

Pełne wsparcie – gwarantowane
wyłącznie dla najnowszej wersji
produktu

 • Błędy są zawsze naprawiane w najnowszej wersji
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych i nowymi aktualizacjami dotychczasowych wersji produktów gwarantowane w przyszłych wersjach produktu
 • Problemy i podatności naprawiane w wydanych łatkach oraz wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne

End of Life

 • Brak wsparcia technicznego oraz łatek dla tej wersji
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana
 • Brak możliwości pobrania produktu z serwerów ESET

Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).


Produkty umożliwiające szyfrowanie i uwierzytelnianie dwuskładnikowe
ESET Full Disk Encryption
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie
1.2 23 VI 2020 1.2.0.x Pełne wsparcie Do publikacji kolejnej głównej wersji
1.1 02 IV 2020 1.1.0.0 End of Life Zakończone
1.0 28 I 2019 1.047.6.0 End of Life Zakończone

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest dostępne wyłącznie dla ostatniej głównej wersji/wydania.
Brak statusu Ograniczone wsparcie dla wcześniejszych wersji.

Pełne wsparcie – gwarantowane
wyłącznie dla najnowszej wersji
produktu

 • Błędy są zawsze naprawiane w najnowszej wersji
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych i nowymi aktualizacjami dotychczasowych wersji produktów gwarantowane w przyszłych wersjach produktu
 • Problemy i podatności naprawiane w wydanych łatkach oraz wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne

End of Life

 • Brak wsparcia technicznego oraz łatek dla tej wersji
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana
 • Brak możliwości pobrania produktu z serwerów ESET

Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET Secure Authentication
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie
3 30 I 2020 3.0.22.0 Pełne wsparcie Do publikacji kolejnej głównej wersji
2 15 III 2016 2.8.23.0 End of Life Zakończone I 2020
1 25 VII 2013 1.3.719.0 End of Life Zakończone III 2016

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest dostępne wyłącznie dla ostatniej głównej wersji/wydania.
Brak statusu Ograniczone wsparcie dla wcześniejszych wersji.

Pełne wsparcie – gwarantowane
wyłącznie dla najnowszej wersji
produktu

 • Błędy są zawsze naprawiane w najnowszej wersji
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych i nowymi aktualizacjami dotychczasowych wersji produktów gwarantowane w przyszłych wersjach produktu
 • Problemy i podatności naprawiane w wydanych łatkach oraz wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne

End of Life

 • Brak wsparcia technicznego oraz łatek dla tej wersji
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana
 • Brak możliwości pobrania produktu z serwerów ESET

Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET Endpoint Encryption Client
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie
5 06 V 2020 5.0.6 Pełne wsparcie Do publikacji kolejnej wersji głównej
5 12 II 2019 5.0.5 End of Life Zakończone
4 12 XII 2018 4.9.5 End of Life Zakończone

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest dostępne wyłącznie dla ostatniej głównej wersji/wydania.
Brak statusu Ograniczone wsparcie dla wcześniejszych wersji.

Pełne wsparcie – gwarantowane
wyłącznie dla najnowszej wersji
produktu

 • Błędy są zawsze naprawiane w najnowszej wersji
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych i nowymi aktualizacjami dotychczasowych wersji produktów gwarantowane w przyszłych wersjach produktu
 • Problemy i podatności naprawiane w wydanych łatkach oraz wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne

End of Life

 • Brak wsparcia technicznego oraz łatek dla tej wersji
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana
 • Brak możliwości pobrania produktu z serwerów ESET

Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET Endpoint Encryption Server
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie
3 połowa VI 2020 3.2 Pełne wsparcie Do publikacji kolejnej wersji głównej
3 12 II 2019 3.1 End of Life Zakończone
2 27 IX 2018 2.10.10 End of Life Zakończone
Wyjaśnienie statusu wsparcia

Pełne wsparcie jest dostępne wyłącznie dla ostatniej głównej wersji/wydania.
Brak statusu Ograniczone wsparcie dla wcześniejszych wersji.

Pełne wsparcie – gwarantowane
wyłącznie dla najnowszej wersji
produktu

 • Błędy są zawsze naprawiane w najnowszej wersji
 • Kompatybilność z nowymi systemami operacyjnymi, nowymi wersjami systemów operacyjnych i nowymi aktualizacjami dotychczasowych wersji produktów gwarantowane w przyszłych wersjach produktu
 • Problemy i podatności naprawiane w wydanych łatkach oraz wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne jest dostępne

End of Life

 • Brak wsparcia technicznego oraz łatek dla tej wersji
 • Dokumentacja nie jest tworzona, ani aktualizowana
 • Brak możliwości pobrania produktu z serwerów ESET

Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).


Rozwiązania chmurowe
ESET MSP Administrator
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
2 24 III 2020 2.3.29.1 Pełne wsparcie Przez cały cykl życia produktu N/A
1 03 II 2020 1.4.2 Ograniczone wsparcie N/A Do XII 2020

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Kiedy nowa wersja główna produktu staje się ogólnie dostępna, poprzednia główna wersja przechodzi automatycznie w status "End of life".
Jeżeli nowa wersja produktu stała się ogólnie dostępna, a z jakiegoś powodu, status poprzedniej wersji głównej nie został zmieniony na "End of life", wówczas otrzymuje ona automatycznie status "Ograniczone wsparcie" na pewien okres czasu (zazwyczaj 1 rok). Po upływie ustalonego czasu status wersji zostanie zmieniony na "End of life".

Pełne wsparcie

 • Błędy są poprawiane oraz dodawane są nowe funkcjonalności
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Wsteczna kompatybilność konsoli centralnego zarządzania z starszymi wersjami produktów instalowanymi na stacjach roboczych jest gwarantowana dla ostatniej wersji głównej (TBD), starsze wersje mogą nie działać prawidłowo

Ograniczone wsparcie

 • Usługa będzie działać dla obecnych klientów, natomiast nowi klienci nie będą mogli z niej korzystać
 • Błędy nie będą poprawiane, ani nowe funkcjonalności dodawane

End of Life

 • Zakończenie świadczenia usługi zostanie ogłoszone wraz z datą zakończenia sprzedaży
 • Wsparcie techniczne będzie oferowane 2 lata po ogłoszonej dacie zakończenia sprzedaży*
 • Odnowienia licencji będą dostępne maksymalnie na okres oferowanego wsparcia technicznego dla produktu (licząc od daty zakończenia sprzedaży)
 • Klienci zostaną powiadomieni na 12 miesięcy przed zakończeniem wsparcia o dostępnych metodach aktualizacji/migracji

*Jeżeli nie zostanie określone inaczej. W niektórych przypadkach 2-letnie wsparcie starszych wersji produktu nie może być zapewniane.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET Cloud Administrator
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
Cloud 01 IX 2018 N/A Pełne wsparcie Przez cały cykl życia produktu N/A

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Kiedy nowa wersja główna produktu staje się ogólnie dostępna, poprzednia główna wersja przechodzi automatycznie w status "End of life".
Jeżeli nowa wersja produktu stała się ogólnie dostępna, a z jakiegoś powodu, status poprzedniej wersji głównej nie został zmieniony na "End of life", wówczas otrzymuje ona automatycznie status "Ograniczone wsparcie" na pewien okres czasu (zazwyczaj 1 rok). Po upływie ustalonego czasu status wersji zostanie zmieniony na "End of life".

Pełne wsparcie

 • Błędy są poprawiane oraz dodawane są nowe funkcjonalności
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Wsteczna kompatybilność konsoli centralnego zarządzania z starszymi wersjami produktów instalowanymi na stacjach roboczych jest gwarantowana dla ostatniej wersji głównej (TBD), starsze wersje mogą nie działać prawidłowo

Ograniczone wsparcie

 • Usługa będzie działać dla obecnych klientów, natomiast nowi klienci nie będą mogli z niej korzystać
 • Błędy nie będą poprawiane, ani nowe funkcjonalności dodawane

End of Life

 • Zakończenie świadczenia usługi zostanie ogłoszone wraz z datą zakończenia sprzedaży
 • Wsparcie techniczne będzie oferowane 2 lata po ogłoszonej dacie zakończenia sprzedaży*
 • Odnowienia licencji będą dostępne maksymalnie na okres oferowanego wsparcia technicznego dla produktu (licząc od daty zakończenia sprzedaży)
 • Klienci zostaną powiadomieni na 12 miesięcy przed zakończeniem wsparcia o dostępnych metodach aktualizacji/migracji

*Jeżeli nie zostanie określone inaczej. W niektórych przypadkach 2-letnie wsparcie starszych wersji produktu nie może być zapewniane.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET Business Account
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
3 24 III 2020 3.34.1 Pełne wsparcie Przez cały cykl życia produktu N/A

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Kiedy nowa wersja główna produktu staje się ogólnie dostępna, poprzednia główna wersja przechodzi automatycznie w status "End of life".
Jeżeli nowa wersja produktu stała się ogólnie dostępna, a z jakiegoś powodu, status poprzedniej wersji głównej nie został zmieniony na "End of life", wówczas otrzymuje ona automatycznie status "Ograniczone wsparcie" na pewien okres czasu (zazwyczaj 1 rok). Po upływie ustalonego czasu status wersji zostanie zmieniony na "End of life".

Pełne wsparcie

 • Błędy są poprawiane oraz dodawane są nowe funkcjonalności
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Wsteczna kompatybilność konsoli centralnego zarządzania z starszymi wersjami produktów instalowanymi na stacjach roboczych jest gwarantowana dla ostatniej wersji głównej (TBD), starsze wersje mogą nie działać prawidłowo

Ograniczone wsparcie

 • Usługa będzie działać dla obecnych klientów, natomiast nowi klienci nie będą mogli z niej korzystać
 • Błędy nie będą poprawiane, ani nowe funkcjonalności dodawane

End of Life

 • Zakończenie świadczenia usługi zostanie ogłoszone wraz z datą zakończenia sprzedaży
 • Wsparcie techniczne będzie oferowane 2 lata po ogłoszonej dacie zakończenia sprzedaży*
 • Odnowienia licencji będą dostępne maksymalnie na okres oferowanego wsparcia technicznego dla produktu (licząc od daty zakończenia sprzedaży)
 • Klienci zostaną powiadomieni na 12 miesięcy przed zakończeniem wsparcia o dostępnych metodach aktualizacji/migracji

*Jeżeli nie zostanie określone inaczej. W niektórych przypadkach 2-letnie wsparcie starszych wersji produktu nie może być zapewniane.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET License Administrator
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
1 17 III 2020 1.32.20 Ograniczone wsparcie N/A Do etapu End of life
 

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Kiedy nowa wersja główna produktu staje się ogólnie dostępna, poprzednia główna wersja przechodzi automatycznie w status "End of life".
Jeżeli nowa wersja produktu stała się ogólnie dostępna, a z jakiegoś powodu, status poprzedniej wersji głównej nie został zmieniony na "End of life", wówczas otrzymuje ona automatycznie status "Ograniczone wsparcie" na pewien okres czasu (zazwyczaj 1 rok). Po upływie ustalonego czasu status wersji zostanie zmieniony na "End of life".

Pełne wsparcie

 • Błędy są poprawiane oraz dodawane są nowe funkcjonalności
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Wsteczna kompatybilność konsoli centralnego zarządzania z starszymi wersjami produktów instalowanymi na stacjach roboczych jest gwarantowana dla ostatniej wersji głównej (TBD), starsze wersje mogą nie działać prawidłowo

Ograniczone wsparcie

 • Usługa będzie działać dla obecnych klientów, natomiast nowi klienci nie będą mogli z niej korzystać
 • Błędy nie będą poprawiane, ani nowe funkcjonalności dodawane

End of Life

 • Zakończenie świadczenia usługi zostanie ogłoszone wraz z datą zakończenia sprzedaży
 • Wsparcie techniczne będzie oferowane 2 lata po ogłoszonej dacie zakończenia sprzedaży*
 • Odnowienia licencji będą dostępne maksymalnie na okres oferowanego wsparcia technicznego dla produktu (licząc od daty zakończenia sprzedaży)
 • Klienci zostaną powiadomieni na 12 miesięcy przed zakończeniem wsparcia o dostępnych metodach aktualizacji/migracji

*Jeżeli nie zostanie określone inaczej. W niektórych przypadkach 2-letnie wsparcie starszych wersji produktu nie może być zapewniane.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

ESET Dynamic Threat Defense
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Poziom wsparcia Pełne wsparcie Ograniczone wsparcie
Cloud 16 VIII 2018 N/A Pełne wsparcie Przez cały cykl życia produktu N/A

Wyjaśnienie statusu wsparcia

Kiedy nowa wersja główna produktu staje się ogólnie dostępna, poprzednia główna wersja przechodzi automatycznie w status "End of life".
Jeżeli nowa wersja produktu stała się ogólnie dostępna, a z jakiegoś powodu, status poprzedniej wersji głównej nie został zmieniony na "End of life", wówczas otrzymuje ona automatycznie status "Ograniczone wsparcie" na pewien okres czasu (zazwyczaj 1 rok). Po upływie ustalonego czasu status wersji zostanie zmieniony na "End of life".

Pełne wsparcie

 • Błędy są poprawiane oraz dodawane są nowe funkcjonalności
 • Wsparcie techniczne jest dostępne
 • Wsteczna kompatybilność konsoli centralnego zarządzania z starszymi wersjami produktów instalowanymi na stacjach roboczych jest gwarantowana dla ostatniej wersji głównej (TBD), starsze wersje mogą nie działać prawidłowo

Ograniczone wsparcie

 • Usługa będzie działać dla obecnych klientów, natomiast nowi klienci nie będą mogli z niej korzystać
 • Błędy nie będą poprawiane, ani nowe funkcjonalności dodawane

End of Life

 • Zakończenie świadczenia usługi zostanie ogłoszone wraz z datą zakończenia sprzedaży
 • Wsparcie techniczne będzie oferowane 2 lata po ogłoszonej dacie zakończenia sprzedaży*
 • Odnowienia licencji będą dostępne maksymalnie na okres oferowanego wsparcia technicznego dla produktu (licząc od daty zakończenia sprzedaży)
 • Klienci zostaną powiadomieni na 12 miesięcy przed zakończeniem wsparcia o dostępnych metodach aktualizacji/migracji

*Jeżeli nie zostanie określone inaczej. W niektórych przypadkach 2-letnie wsparcie starszych wersji produktu nie może być zapewniane.


Wsparcie przez cały cykl życia produktu

Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET.
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET.
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET.
Poziom wsparcia Aktualnie świadczony poziom wsparcia
Status Pełne wsparcie Aktualny status wsparcia: Pełne wsparcie.
Status Ograniczone wsparcie Szczegóły dotyczące statusu ograniczonego wsparcia.
End of Life Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life).

Dlaczego warto aktualizować?

Każda nowa wersja produktów ESET zawiera wiele poprawek i ulepszeń. Klienci posiadający ważną licencje na produkt ESET mogą bezpłatnie dokonać aktualizacji do najnowszej wersji.

Aktualizacja produktów biznesowych ESET.

Jeżeli posiadasz jakiekolwiek pytania dotyczące powyższego artykułu, prześlij zgłoszenie korzystając z formularza kontaktowego.


Polityka End of life ważna do 30 VI 2020

Kliknij na nazwę produktu, aby sprawdzić obecny poziom wsparcia oferowanego przez ESET.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić opis poziomów wsparcia dla chmurowych usług ESET.

Chmurowe usługi ESET


 

Wsparcie w trakcie cyklu życia produktu

Wsparcie dla głównych wersji produktu rozpoczyna się od momentu oficjalnego wypuszczenia danej wersji (GA) i przechodzi przez następujące poziomy:

 1. Full Support
 2. Limited Support
 3. Basic Support

W momencie pojawienia sie nowszej wersji produktu, poprzednia wersja zmienia poziom wsparcia z Full Support na Limited support. Poziom Limited support trwa do momentu pojawienia się kolejne wersji produktu. Pierwsza wersja otrzymuje w tym momencie wsparcie Basic Support. Ostatni poziom po zakończeniu Basic Support, to poziom End of Life. Proszę mieć na uwadze, że ten artykuł opisuje najczęstszą ścieżkę życia produktu. W nietypowych sytuacjacach może pojawić się konieczność rozszerzenia wsparcia dla produktu.

Full Support
 • Dostępność regularnych aktualizacji modułów i baz sygnatur
 • Wsparcie dla nowych wersji systemów operacyjnych
 • Potwierdzone przez producenta błędy i podatności zostaną naprawione w wersjach serwisowych
 • Dostępność wsparcia technicznego producenta
Limited Support
 • Dostępność regularnych aktualizacji modułów i baz sygnatur
 • Krytyczne błędy w aplikacji zostaną naprawione w wersjach serwisowych
 • Wsparcie techniczne producenta z wykluczeniem rozwiązywania błędów aplikacji
 • Brak wsparcia dla nowych wersji systemów operacyjnych
Basic Support
 • Dostępność regularnych aktualizacji baz sygnatur
 • Brak gwarancji dostępności aktualizacji modułów
 • Produkt nie będzie dostępny do pobrania z serwerów producenta
 • Brak wsparcia technicznego
End of Life
 • Regularne aktualizacje baz sygnatur nie są gwarantowane
 • Brak wsparcia technicznego
 • Brak aktualizacji dokumentacji produktu
Wersja Główne wydanie jednego z produktów ESET
Data publikacji Data wydania głównej wersji produktu ESET
Najnowsza wersja Najnowsza wersja produktu ESET
Data aktualizacji Data wydania obecnej wersji produktu ESET
Status Aktualny poziom wsparcia
Następny status Następny poziom wsparcia
Prawdopodobna data EOL Potencjalna data wygaśnięcia wsparcia (End of Life)

 

ESET Endpoint Antivirus

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
7.x 16-Aug-18

8.0.2028.0

2020-06-30

Full Support Limited Support TBA
6.6 24-Aug-17

6.6.2095.1

2018-11-13 Full Support Limited Support TBA
6.5 14 Marzec 17 6.5.2132.6 28-Nov-17 Limited Support Basic Support TBA
6.4 7 Czerwiec 16 6.4.2014.0 7 Czerwiec 16 Basic Support End of Life TBA
6.3 21 Czerwiec 16 6.3.2016.0 21 Styczeń 16 Basic Support End of Life TBA
6.2 25 Luty 2015 6.2.2033.0 29 Czerwiec 2015 Basic Support End of Life Luty 2020
6.1 11 Grudzień 2014 6.1.2227.0   Basic Support End of Life Luty 2020
5.x 29 Maja 12 5.0.2272.7 2018-05-22 Basic Support End of Life Grudzień 2020

ESET Endpoint Security

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
7.x 16-Aug-18

8.0.2028.0

2020-06-30

Full Support Limited Support TBA
6.6 25-Feb-15

6.6.2095.1

2018-11-13 Full Support Limited Support TBA
6.5 14 Marzec 17 6.5.2132.6 28-Nov-17 Limited Support Basic Support TBA
6.4 7 Czerwiec 16 6.4.2014.0 7-Jun-16 Basic Support End of Life TBA
6.3 21 Styczeń 16 6.3.2016.0 21-Jan-16 Basic Support End of Life TBA
6.2 25 Luty 2015 6.2.2033.0 29-Jul-2015 Basic Support End of Life Luty 2020
6.1 11 Grudzień 2014 6.1.2227.0   Basic Support End of Life Luty 2020
5.x 29 Maj 12 5.0.2272.7 2018-05-22 Basic Support End of Life Grudzień 2020

ESET NOD32 Antivirus Business Edition

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
4 2-Mar-09 4.2.76.0 12-Jan-12 Basic Support End of Life Dec 2020*
3 5-Nov-07 3.0.695.0   End of Life End of Life  

* This is a general End of Life date, specific exceptions might apply for specific markets.

ESET Smart Security Business Edition

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
4 2-Mar-09 4.2.76.0 12-Jan-12 Basic Support End of Life Dec 2020*
3 5-Nov-07 3.0.695.0   End of Life End of Life  

* This is a general End of Life date, specific exceptions might apply for specific markets.

ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server

 
Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
7.x 16-Aug-18
7.3.12002.0

2020-08-25

Full Support Limited Support TBA
6.5 28-Feb-17 6.5.10059.0 2018-09-25 Limited Support Basic Support TBA
6.4 7-Sep-16 6.4.10011.0 30-Nov-16 Basic Support End of Life 2020
6.3 21-Jan-16 6.3.10005.0 22-Mar-16 Basic Support End of Life 2020
6.2 3-Sep-15 6.2.12012.0 20-Oct-15 Basic Support End of Life 2020
5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4.5 26-Mar-13 4.5.10022.0 2014-06-06 End of Life End of Life  
4.3 31-Mar-11 4.3.10016   End of Life End of Life  
4.2 10-Mar-10 4.2.10012   End of Life End of Life  

ESET File Security for Microsoft Windows Server

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
7.x 16-Aug-18 7.1.12006.0 2019-07-02 Full Support Limited Support TBA
6.5 28-Feb-17 6.5.12018.0 2018-08-28 Limited Support Basic Support TBA
6.4 7-Sep-16 6.4.12004.0 30-Nov-16 Basic Support End of Life 2020
6.3 2-Mar-16 6.3.12006.0 19-Maja-16 Basic Support End of Life 2020
6.2 25-Feb-15 6.2.12007.0 3-Sep-15 Basic Support End of Life 2020
6.0 11-Dec-14 6.0.12035.0   Basic Support End of Life 2020
5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4.5 7-Feb-12 4.5.12017.0 2015-08-05 End of Life End of Life  
4.3 18-Oct-11 4.3.12014   End of Life End of Life  

ESET Mail Security for IBM Domino

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
7.x 16-Aug-18

7.2.14001.0

2020-08-25

Full Support Limited Support TBA
6.5 28-Feb-17 6.5.14026.0 2018-05-24 Limited Support Basic Support TBA
6.4 7-Sep-16 6.4.14024.0 30-Nov-16 Basic Support End of Life 2020
5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4.5 29-Maja-12 4.5.14059.0 2016-03-15 End of Life End of Life  

ESET NOD32 Antivirus for Lotus Domino

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
2 24-Jun-05 2006.8.2.0   End of Life End of Life  

ESET Security for Kerio

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
6.5 29-Maja-17 6.5.16009.0 2018-05-24 Basic Support End of Life Czerwca 2022
5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4.5 6-Nov-13 4.5.16009.0 2016-05-17 End of Life End of Life  

ESET Security for Microsoft Sharepoint Server

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
7.x 16-Aug-18

7.2.15001.0

2020-08-25

Full Support Limited Support TBA
6.5 28-Feb-17 6.5.15015.0 2018-05-24 Limited Support Basic Support TBA
6.4 7-Sep-16 6.4.15015.0 30-Nov-16 Basic Support End of Life 2020
4.5 12-Jun-13 4.5.15024.0 2018-01-16 End of Life End of Life  

ESET Endpoint Antivirus for Mac

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
6.8 25-Sep-19 6.9.60.3 10-Oct-19 Full Support Limited Support TBA
6.6 25-Maja-18 6.8.400.0 2019-12-05 Limited Support Basic Support TBA
6.5 25-Sep-17 6.5.600.1 21-Dec-17 Limited Support Basic Support TBA
6.4 30-Mar-17 6.4.246.0   Limited Support Basic Support TBA
6.3 19-Sep-16 6.3.85.0   Limited Support Basic Support TBA
6.2 31-Maja-16 6.2.7.0   Basic Support End of Life TBA
6.1 30-Sep-15 6.1.16.0   Basic Support End of Life TBA

ESET Endpoint Security for Mac

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
6.8 25-Sep-19 6.9.60.3 10-Oct-19 Full Support Limited Support TBA
6.6 25-Maja-18 6.8.400.0 2019-12-05 Limited Support Basic Support TBA
6.5 25-Sep-17 6.5.600.1 21-Dec-17 Limited Support Basic Support TBA
6.4 30-Mar-17 6.4.246.0   Limited Support Basic Support TBA
6.3 19-Sep-16 6.3.85.0   Limited Support Basic Support TBA
6.2 31-Maja-16 6.2.7.0   Basic Support End of Life TBA
6.1 30-Sep-15 6.1.16.0   Basic Support End of Life TBA

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Mac OS X

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
4.1 27-Jul-12 4.1.106.1
4.1.94.0 (Mac 10.5)
2018-01-11 Limited Support Basic Support TBA
4 2-Aug-10 4.0.77 6-Dec-11 Basic Support End of Life TBA

ESET Mobile Security Business Edition for Symbian

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
1 22-Apr-10 1.3.4 11-Maja-11 End of Life End of Life  

ESET Mobile Security Business Edition for Windows Mobile

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
1 22-Apr-10 1.3.1885 11-Maja-11 End of Life End of Life  

ESET Endpoint Security for Android

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
2 25-Feb-15 2.7.17.0 2019-12-11 Full Support Limited Support TBA
1 4-Dec-12 1.2.210.134 2015-06-25 End of Life End of Life  

ESET NOD32 Antivirus Business Edition for Linux Desktop

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
4 12-Apr-11 4.0.93.0 2019-05-02 Limited Support Basic Support TBA

ESET File Security for Linux

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
7.1 15-Nov-19 7.1.247   Full Support Limited Support TBA
7.0 16-Jul-19 7.0.1152 19-Jul-19 Limited Support Basic Support TBA

This product is a successor of version 4.5 and drops support for FreeBSD.

ESET File/Mail/Gateway Security for Linux/BSD/Solaris

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
4.5 17-Dec-15 4.5.15.0 2019-05-02 Full Support Limited Support TBA
4.0 15-Nov-11 4.0.10 2-Jul-2013 End of Life End of Life  
3 Q2/2008 3.0.22   End of Life End of Life  

ESET Virtualization Security for VMware vShield

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
1 21-Jan-16 1.0.14.0 2017-11-10 End of Life End of Life  

ESET Virtualization Security for VMware NSX

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
1 21-Jan-16 1.7.1.0 2019-09-20 Full Support Limited Support TBA

ESET Secure Authentication

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
2 15-Mar-16 2.8.23.0 2019-07-09 Full Support Limited Support TBA
1 25-Jul-13 1.3.719.0 2016-09-20 Basic Support End of Life TBA

ESET Shared Local Cache

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
1 12-Dec-14 1.2.5.0 2017-03-15 Basic Support End of Life TBA

ESET Enterprise Inspector

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
1 16-Aug-18 N/A N/A Full Support Limited Support TBA

ESET Dynamic Threat Defense

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
current 16-Aug-18 N/A N/A Full Support Limited Support TBA

ESET Security Management Center

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
7.1 12-Nov-19
7.2.11.3
2019-11-12 Full Support Limited Support TBA
7.0 16-Aug-18 7.0.72   Limited Support Basic Support TBA

ESET Security Management Center (starting from version 7) replaces ESET Remote Administrator.

ESET Remote Administrator

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
6.5*** 14-Mar-17 6.5.34.0 2017-10-30 Limited Support Basic Support Dec 2020
6.4** 19-Lipca-16 6.4.29.0 19-Sep-16 End of Life End of Life  
6.3* 21-Jan-16 6.3.12.0   End of Life End of Life
6.2* 3-Sep-15 6.2.11.0   End of Life End of Life  
6.1* 20-Maja-15 6.1.31.0   End of Life End of Life
6.1* 25-Feb-15 6.1.28.0   End of Life End of Life  
6.1* 10-Dec-14 6.1.21.0   End of Life End of Life  

*** - ERA MDM component is in Basic Support as of 11, Kwietnia 2019.

** - Latest possible version that customers can upgrade to will be ESMC V7.1

* - The installer files for ERA 6.1 - 6.4 (all components) are not available in the repository. Users can not create Agent installers for these versions.

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Updated Status Następny status Prawdopodobna data EOL
5.3* 19-Nov-15 5.3.39.0 2016-09-19 Basic Support End of Life Jun 2020
5.2 16-Jun-14 5.2.26.0   End of Life End of Life  
5.1 21-Oct-13 5.1.34   End of Life End of Life  
5 28-Maja-12 5.0.119   End of Life End of Life  
4 19-Apr-10 4.0.138   End of Life End of Life  
3 15-Dec-08 3.0.105   End of Life End of Life  
2 26-Nov-07 2.0.110   End of Life End of Life  
1 2003 1.0.17   End of Life End of Life  

* - ERA 5.3 is in the extended support phase focused on customers migrating to the ESET Security Management Center.

ESET Endpoint Encryption Client

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
5.0 19-Nov-2019 5.0.4   Full Support Limited Support TBA
5.0 9-Jul-2019 5.0.3   Limited Support Basic Support TBA
5.0 1-Apr-2019 5.0.1   Limited Support Basic Support TBA
5.0 28-Deb-2019 5.0.0   Limited Support Basic Support TBA
4.9 12-Dec-2018 4.9.5   Limited Support Basic Support TBA
4.9 4-Maja-2018 4.9.4   Limited Support Basic Support TBA
4.9 29-Mar-2018 4.9.3   Limited Support Basic Support TBA
4.9 22-Mar-2018 4.9.2   Limited Support Basic Support TBA
4.9 26-Oct-2017 4.9.0   Limited Support Basic Support TBA
4.8 3-Aug-2017 4.8.17   Limited Support Basic Support TBA
4.8 30-Mar-2017 4.8.16   Limited Support Basic Support TBA
4.8 28-Feb-2017 4.8.15   Limited Support Basic Support TBA
4.8 12-Jan-2017 4.8.13   Limited Support Basic Support TBA
4.8 14-Dec-2016 4.8.12   Limited Support Basic Support TBA
4.8 22-Nov-2016 4.8.11   Limited Support Basic Support TBA
4.8 8-Sep-2016 4.8.5   Limited Support Basic Support TBA

ESET Endpoint Encryption Server

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Data aktualizacji Status Następny status Prawdopodobna data EOL
3.0 28-Feb-2019 3.0.0   Full Support Limited Support TBA
2.10 27-Sep-2018 2.10.10   Limited Support Basic Support TBA
2.9 16-Apr-2018 2.9.3   Limited Support Basic Support TBA
2.9 26-Oct-2017 2.9.2   Limited Support Basic Support TBA
2.9 3-Aug-2017 2.9.0   Limited Support Basic Support TBA
2.8 28-Feb-2017 2.8.0   Limited Support Basic Support TBA
2.7 12-Jan-2017 2.7.7   Limited Support Basic Support TBA
2.7 22-Nov-2016 2.7.1   Limited Support Basic Support TBA
2.6 19-Sep-2016 2.6.2   Limited Support Basic Support TBA
2.6 8-Sep-2016 2.6.1   Limited Support Basic Support TBA

 

Support through ESET cloud service (software-as-a-service) lifecycle:

The support of major release cloud service starts with general availability (GA) and typically goes through these stages:

 1. Full Support
 2. Limited Support
 3. End of Life

When a new major release becomes generally available, the previous major release is automatically transitioned to the final phase – End of Life.

When a new major release becomes generally available, and for any reason, the previous major release version is not terminated, the previous major release is automatically switched from Full Support to Limited Support for a predefined period of time (usually for one year). After the predefined period, the previous release version reaches its End of Life.

Full Support
 • Cloud service is constantly improved
 • Confirmed problems and vulnerabilities are addressed with Hotfixes and Service Releases
 • Enrollment of new customers/users is available
 • Technical support is available, documentation is updated
Limited Support
 • Cloud service is not actively improved
 • Functionalities and accessibility might be limited
 • Enrollment of new customers/users might be limited
 • Technical support is limited, bugs are under consideration, update of documentation might be limited
End of Life
 • Cloud service improvements are terminated
 • Accessibility is limited or terminated
 • Enrollment of new customers/users is not available
 • Basic or no technical support, no bugs fixing, no documentation update

 

ESET MSP Administrator

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Status Full Support Limited Support Prawdopodobna data EOL Suggested Migration Path Comment
1 3-Feb-20 1.4.2 Limited support N/A Do EOL 31-Dec-2020 Migracja do EMA v2 N/A
2 24-Mar-20 2.3.29.1 Full Support Przez cały cykl życia N/A N/A N/A N/A

 

ESET Business Account

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Status Full Support Limited Support Prawdopodobna data EOL Suggested Migration Path Comment
3 24-Mar-20 3.28.1 Full Support Przez cały cykl życia N/A N/A N/A N/A

 

ESET License Administrator

Wersja Data publikacji Najnowsza wersja Status Full Support Limited Support Prawdopodobna data EOL Suggested Migration Path Comment
1 17-Mar-20 1.32.20 Limited support N/A Until EOL TBD N/A N/A

Dodatkowa pomoc