[KB2879] Aktywacja produktu kończy się błędem 0008 (8.x)

Rozwiązanie

Problem

  • Podczas aktywacji ESET Smart Security lub ESET NOD32 Antivirus wyświetlany jest komunikat „Aktywacja nie powiodła się”, „Błąd 0008” lub „Błąd 0009”
  • Wyświetlony jest komunikat „Nieprawidłowa nazwa użytkownika i hasło”

Rozwiązanie

Aby zakończyć proces aktywacji konieczne jest posiadanie nazwy użytkownika i hasła (przesłanych po rejestracji licencji na adres email). Jeżeli nie pamiętamy naszej nazwy użytkownika i hasła przechodzimy na stronę formularza przypomnienia danych licencyjnych

Istnieją dwie możliwości rozwiązania problemu. Rozpoczynamy od rozwiązania pierwszego i w przypadku gdy problem występuje nadal przechodzimy do drugiej instrukcji .

NOTKA:

Aktywne połączenie internetowe jest konieczne do aktywacji programu zabezpieczającego ESET. Weryfikujemy nasz połączenie internetowe przechodząc na stronę http://www.eset.pl

Rozwiązanie 1:Weryfikujemy naszą nazwę użytkownika i hasło w aktywacji produktu.

1. Otwieramy główne okno programu klikając dwukrotnie na ikonie ESET przy zegarze systemowym lub klikając Start > Wszystkie programy > ESET > ESET Smart Security lub ESET NOD32 Antivirus.

2. W menu głównym programu klikamy Aktualizacja > Aktualizuj szczegóły licencji…

3. W oknie Aktywacja produktu, wybieramy Aktywuj przy użyciu nazwy użytkownika i hasła i klikamy Dalej.

4. Zmieniamy naszą nazwę użytkownika. W tym przykładzie nazwa użytkownika została zmieniona EAV-00000000. Klikamy Aktywuj.

5. Aktywacja zakończy się błędem. Klikamy OK i powracamy do okna Aktualizacja.

6. Klikamy Aktywacja produktu… ponownie i klikamy Aktywuj przy użyciu nazwy użytkownika i hasła i klikamy Dalej.

7. Wprowadzamy naszą nazwę użytkownika i hasło poprawnie i klikamy Aktywuj.

8. Aby zweryfikować czy produkt został aktywowany sprawdzamy czy w zakładce Aktualizacja pod „Aktywacją produktu” widnieje napis Produkt został aktywowany i czy możliwe jest pobranie najnowszej wersji bazy sygnatur wirusów. Jeżeli powyższa instrukcja okaże się nieskuteczna przechodzimy do rozwiązania 2.


Rozwiązanie 2: Czyszczenie pamięci podręcznej i ustawienia serwera proxy

1. Naciskamy F5 na klawiaturze aby wyświetlić okno Ustawień zaawansowanych. Klikamy Aktualizacje.

2. Klikamy Domyślne, i wybieramy Przywróć wartości domyślne dla ustawień aktualizacja a następnie klikamy Tak.

3. Klikamy Wyczyść przy Czyszczenie pamięci podręcznej aktualizacji.

4. Klikamy Ustawienia… W zakładce Serwer Proxy, wybieramy Nie używaj serwera proxy, a następnie klikamy OK.

5. wprowadzamy naszą nazwę użytkownika i hasło i klikamy OK. Zapisujemy ten artykuł i uruchamiamy ponownie komputer.

6. Po ponownym uruchomieniu komputera otwieramy główne okno programu klikając dwukrotnie na ikonie ESET przy zegarze systemowym lub klikając Start > Wszystkie programy > ESET > ESET Smart Security lub ESET NOD32 Antivirus. W głównym menu przechodzimy na Aktualizacja i klikamy Aktualizuj bazę sygnatur wirusów. Program powinien być zaktywowany.

7. Aby zweryfikować czy produkt został aktywowany sprawdzamy czy w zakładce Aktualizacja pod „Aktywacją produktu” widnieje napis Produkt został aktywowany.

Jeżeli pomimo wykonania powyższych instrukcji dalej program nie jest aktywowany kontaktujemy się z pomocą techniczną

 

 

 

 

 

Dodatkowa pomoc