[KB2691] W jaki sposób wyeksportować plik konfiguracyjny .xml i przesłać w celu analizy do Działu Wsparcia Technicznego?

Problem

 • Eksport konfiguracji do pliku .xml
 • Dział Wsparcia Technicznego poprosił o podesłanie pliku konfiguracyjnego .xml

Rozwiązanie

Istnieją trzy metody eksportu pliku konfiguracyjnego. Aby wyeksportować plik .xml, kliknij jedną z poniższym metod aby uzyskać instrukcję krok po kroku:

Użytkownik domowy? Kliknij tutaj

Eksport pliku konfiguracyjnego .xml przy użyciu Menedżera polityk w konsoli ESET Remote Administrator

Eksport pliku konfiguracyjnego .xml przy użyciu konsoli ESET Remote Administrator

Eksport pliku konfiguracyjnego .xml na stacji roboczej

Prześlij plik konfiguracyjny .xml do Działu Wsparcia Technicznego

Korzystanie z Menedżera polityk w konsoli ESET Remote Administrator

 1. Otwórz konsolę ESET Remote Administrator z sekcji Wszystkie programy > ESET > ESET Remote Administrator Console > ESET Remote Administrator Console.
 2. W konsoli ESET Remote Administrator przejdź do sekcji Narzędzia > Menedżer polityk. Zaznacz żądaną politykę i naciśnij Edytuj politykę. 3. Kliknij sekcję Plik >  Wyeksportuj zaznaczone do
 4. Wybierz lokalizację dla pliku .xml i zapisz plik z konfiguracją. Wyjdź z Edytora konfiguracji (kliknij Nie gdy program zapyta Cię czy zapisać zmiany).
 5. Prześlij plik konfiguracyjny .xml do Działu Wsparcia Technicznego

NOTATKA:

W trakcie przesyłania pliku konfiguracyjnego do Działu Wsparcia Technicznego pamiętaj o poniższych krokach:

 1. Kliknij prawym klawiszem myszy na plik konfiguracyjny .xml i z menu kontekstowego wybierz Wyślij do > Folder skompresowany (zip).
 2. Dołącz skompresowany plik do wiadomości e-mail do Działu Wsparcia Technicznego. Plik zostanie przeanalizowany a następnie konsultant skontaktuje się z Tobą tak szybko jak będzie to możliwe.

Korzystanie z konsoli ESET Remote Administrator

 1. Otwórz konsolę ESET Remote Administrator z sekcji Wszystkie programy > ESET > ESET Remote Administrator Console > ESET Remote Administrator Console.
 2. W głównym oknie, przejdź do zakładki Klienci.

 3. Kliknij prawym klawiszem myszy na żądaną stację i z menu kontekstowego wybierz Konfiguracja.

 4. Kliknij Zapisz jako w oknie Właściwości a następnie wybierz miejsce zapisu pliku i kliknij Zapisz.
 5. W oknie Właściwości naciśnij OK aby powrócić do głównego okna konsoli.

 6.  Prześlij plik konfiguracyjny .xml do Działu Wsparcia Technicznego

NOTATKA:

W trakcie przesyłania pliku konfiguracyjnego do Działu Wsparcia Technicznego pamiętaj o poniższych krokach:

 1. Kliknij prawym klawiszem myszy na plik konfiguracyjny .xml i z menu kontekstowego wybierz Wyślij do > Folder skompresowany (zip).
 2. Dołącz skompresowany plik do wiadomości e-mail do Działu Wsparcia Technicznego. Plik zostanie przeanalizowany a następnie konsultant skontaktuje się z Tobą tak szybko jak będzie to możliwe.

Stacja robocza

 1. Otwórz główne okno programu ESET, klikając ikonę  w prawym dolnym rogu ekranu, przy zegarze lub klikając kolejno w Start > Wszystkie programy >  ESET > ESET Endpoint Security lub ESET Endpoint Antivirus.
 2. Kliknij Ustawienia >  Importuj/eksportuj ustawienia.


 3. Wybierz Eksportuj ustawienia. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę dla pliku .xml i kliknij przycisk „…” aby wybrać lokalizację dla zapisanego.
 4. Naciśnij OK aby powrócić do głównego okna programu.


 5. Prześlij plik konfiguracyjny .xml do Działu Wsparcia Technicznego

Aby przesłać plik konfiguracyjny .xml do analizy, należy założyć zgłoszenie w Dziale Wsparcia Technicznego.

NOTATKA:

W trakcie przesyłania pliku konfiguracyjnego do Działu Wsparcia Technicznego pamiętaj o poniższych krokach:

 1. Kliknij prawym klawiszem myszy na plik konfiguracyjny .xml i z menu kontekstowego wybierz Wyślij do > Folder skompresowany (zip).
 2. Dołącz skompresowany plik do wiadomości e-mail do Działu Wsparcia Technicznego. Plik zostanie przeanalizowany a następnie konsultant skontaktuje się z Tobą tak szybko jak będzie to możliwe.

Dodatkowa pomoc