[KB2253] Do czego mogę wykorzystać mój plik licencji?

Rozwiązanie

NOTKA:

Plik .lic zawiera datę wygaśnięcia licencji oraz liczbę stacji roboczych dla których ta licencja jest poprawna. Plik ten jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania naszego oprogramowania. Po aktywacji programu na adres email podany podczas rejestracji zostanie przesłana wiadomość wraz z plikiem licencji.

ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server (4.x)

1. Otwieramy wiadomość email z naszym plikiem nod32.zip dla ESET Mail Security

2. Klikamy prawym klawiszem myszy na pliku i wybieramy Zapisz jako…

3. Zapisujemy plik na pulpicie naszego serwera Exchange

4. Na pulpicie klikamy prawym klawiszem myszy na pliku nod32.zip i klikamy Wyodrębnij wszystkie… i zapisujemy nasz plik na pulpicie.

5. Podczas instalacji programu ESET Mail Security 4 for Microsoft Exchange zostaniemy poproszeni o wprowadzenie pliku licencji. Klikamy Dodaj.. i wskazujemy lokalizację nod32.lic zapisanego na pulpicie i klikamy Otwórz.

6. Jeżeli program ESET Mail Security został już wcześniej zainstalowany na komputerze, otwieramy główne okno programu klikając dwukrotnie na ikonie programu przy zegarze systemowym lub klikając Start > Wszystkie programy > ESET > ESET Mail Security > ESET Mail Security.

7. Naciskamy przycisk F5 aby otworzyć okno ustawień zaawansowanych.

8. W oknie Ustawień zaawansowanych, klikamy Inne > Licencje i klikamy Dodaj…

9. Aby dodać plik licencji, przechodzimy do naszego pliku nod32.lic zapisanego na pulpicie i klikamy Otwórz > OK.

 

Ważne!

Upewniamy się, że plik ma rozszerzenie .lic, ponieważ program nie rozpozna pliku .zip

ESET Remote Administrator

1. Otwieramy wiadomość email z naszym plikiem nod32.zip dla ESET Remote Administrator.

2. Klikamy prawym klawiszem myszy na pliku i wybieramy Zapisz jako…

3. Zapisujemy plik na pulpicie naszego komputera gdzie zainstalowany jest ESET Remote Administrator.

NOTKA:

Jeżeli korzystamy z ESET Remote Administrator 3.1.10 lub wcześniejszej wersji, musimy rozpakować plik zip przed dodaniem pliku licencji. Klikamy prawym klawiszem myszy na na pliku nod32.zip i klikamy Wyodrębnij wszystkie… i zapisujemy nasz plik na pulpicie.

4. Podczas instalacji programu ESET Remote Administrator zostaniemy poproszeni o wprowadzenie pliku licencji. Klikamy Przeglądaj.. i wskazujemy lokalizację nod32.lic zapisanego na pulpicie i klikamy Otwórz.5. Jeżeli program ESET Remote Administrator został już wcześniej zainstalowany na komputerze, otwieramy główne okno programu klikając dwukrotnie na ikonie programu przy zegarze systemowym lub klikając Start > Wszystkie programy > ESET > ESET Remote Administrator Console > ESET Remote Administrator Console.

6. Klikamy Narzędzia > Menedżer licencji … > Przeglądaj. Wskazujemy lokalizację nod32.lic zapisanego na pulpicie i klikamy Otwórz. Klikamy Przekaż na serwer.

7. Po załadowaniu pliku licencji na serwer (przycisk Przekaż na serwer będzie nieaktywny), klikamy OK.

 

 

ESET Endpoint Security / ESET Endpoint Antivirus (konfiguracja kopii dystrybucyjnej)

 

Ważne!

Wykonanie poniższych kroków jest konieczne tylko w przypadku konfiguracji klienta w celu udostępnienia plików aktualizacji.

1. Otwieramy wiadomość email z naszym plikiem nod32.zip programu ESET Endpoint.

2. Klikamy prawym klawiszem myszy na pliku i wybieramy Zapisz jako…

3. Zapisujemy plik na pulpicie naszego komputera

4. Na pulpicie klikamy prawym klawiszem myszy na pliku nod32.zip i klikamy Wyodrębnij wszystkie… i zapisujemy nasz plik na pulpicie.

5. Otwieramy główne okno programu ESET klikając dwukrotnie na ikonie programu przy zegarze systemowym lub klikając Start Wszystkie programy ESET ESET Endpoint Security lub ESET Endpoint Antivirus

6. Naciskamy przycisk F5 aby otworzyć okno ustawień zaawansowanych.

7. W oknie Ustawień zaawansowanych, klikamy Inne > Licencje i klikamy Dodaj…. Wskazujemy lokalizację nod32.lic zapisanego na pulpicie i klikamy Otwórz następnie klikamy OK.

Dodawanie plików .lic spowoduje dodanie zakładki Kopia dystrybucyjna w ESET Smart Security i ESET NOD32 Antivirus, dzięki której możemy skonfigurować stację roboczą jako lokalny serwer kopii dystrybucyjnej: <strong>KB839</strong>


 

 

 

Dodatkowa pomoc