Business article search

Instalace a konfigurace konzole ESET Remote Administrator: často kladené otázky

Tento článek zahrnuje dotazy týkající se instalace ESET Remote Administrator konzole a platí pro všechny verze a sestavení. Máte-li dotazy ohledně licencování produktu, navštivte tento článek.

ERA konzole je okno do ESET Remote Administrator Serveru (ERA Server) - klientské pracovní stanice přenášejí svá data na ERA Server a ERA konzole přistupuje k těmto datům přehledným  a organizovaným způsobem. Pokud na serveru není spuštěna služba ERAS, pak se konzole ERAC nemá k čemu připojit. ERA konzole se umí připojit k serveru za použití IP adresy serveru, jména uzlu a jména serveru. Na obrázku 1-1 je zobrazena role ERA konzole.

.

obr. 1-1

POZNÁMKA:

Názorný příklad na obr. 1-1 ukazuje, že můžete mít  konzoli ERA a ERA Server nainstalované na různých počítačích. V praxi se konzole i ERA Server spíše instalují na jeden počítač.

Pro přístup do ERA konzole není nastaveno žádné výchozí heslo. Také dbejte na to, aby verze konzole a ERA Serveru bylo stejné. I když se při použití rozdílných verzí může zdát, že vše funguje normálně, nakonec se objeví systémové chyby.

 1. Proč se nespustí instalační soubor?

Buď je poškozený nebo nekompletní instalátor konzole, nebo se pokoušíte instalovat balíček, který není kompatibilní s operačním systémem serveru. Přejděte na tento odkaz a ověřte, že jste stáhli  správný instalační balíček pro Váš operační systém. Také se ujistěte, že stažení souboru proběhlo bez chyb.

 1. Instalátor konzole ERA se spustí, ale nedokončí se a selže bez toho, aby zobrazil nějaké chybové hlášení.

Tento stav ukazuje na to, že uživatel nemá dostatečná práva. ERA konzoli a ERA Server musíte instalovat jako Administrator a ne jako jiný uživatel s právy Administrátora.

Pokud jste již přihlášen jako Administrátor, můžete shromáždit další informace  o problémech s instalací, vytvořením specializovaných záznamů o chybách a zašlete je na Podporu ESETu na analýzu.

 1. Úspěšně jsem nainstaloval konzoli ERA, ale nechce se připojit k ESET Remote Administrator Serveru. Proč?

Během instalace ESET Remote Administrator Serveru je požadován soubornod32.lic. Pokud je vložena porušená nebo neplatná licence, služba ESET Remote Administrator Serveru se nespustí. Tato služba musí být spuštěna, aby se k ERA Serveru konzole úspěšně přihlásila.

K ověření, že Vaše licence je platná a že služba ERA Server (2.0x, 3.0x, 4.0x) je spuštěna, klikněte sem.  Používáte-li ESET Remote Administrator 1.0x, klikněte sem.

Pokud se služba zastaví a zobrazí se chybová hláška, věnujte pozornost sekci 9.2.1 v manuálu ESET Remote Administrator.

(Zvolíte-li nenahrát soubor nod32.lic během instalace, ERA poběží ve zkušebním módu a spojí se maximálně se dvěma klientskými stanicemi).

 1. Proč jsem vybízen k zadání hesla ke konzoli ERA při každém spuštění? Nikdy jsem žádné nezadával..

Pokud jste nevytvořil heslo k zamezení přístupu do konzole ERA, políčko Password nechte volné a klikněte OK.

 1. Úspěšně jsem nainstaloval konzoli ERA, ale když se připojuji k serveru a nezadám heslo, jak je popsáno v manuálu, nedaří se mi připojit. Proč?

Na serveru není pravděpodobně spuštěna služba ERAS. Také ověřte, že IP adresa serveru (File Edit Connections), kterou jste použil je správná.

 1. Když spustím konzoli ERA a pokouším se připojit na server za použití názvu serveru, nepřipojím se. Proč?

V tomto případě Vám doporučujeme se připojit pomocí IP adresy serveru (FileEdit Connections). Toto Vám zajistí úspěšné připojení i v případě problémů se sítí nebo DNS službou.

 1. Úspěšně jsem nainstaloval konzoli ERA,, služba ERAS je spuštěna, pro připojební používám IP adresu serveru, ale spojení se nepovede a není zobrazeno žádné chybové hlášení.

Zkontrolujte, zda verze ERA konzole a ERA serveru je stejná. ESET Remote Administrator se skládá ze dvou částí: ERA konzole a ERA server. Obě části musí mít shodnou verzi, aby fungovaly správně a mohly využívat všech nových vlastností.

 1. Nainstaloval jsem ERA konzoli na jiný počítač, než je ERA Server, ale nemůžu se připojit. Proč?

Zkuste se připojit za použití IP adresy serveru. Toto zajistí úspěšné spojení i v případě problémů na síti nebo s DNS službou. Také ověřte, zda mezo ERA konzolí a portem serveru není blokována či zakázána firewallem, nebo jiným síťovým bezpečnostním zařízením.

 1. Úspěšně jsem nainstaloval konzoli ERA a jsem připojen k serveru. Avšak nevidím žádné klienty  v seznamu klientů - zobrazuje se "No data in this pane". Proč?

Toto je pravděpodobně kvůli tomu, že jste ještě nevytvořil instalační balíček a nenainstaloval (push instalace) na klientské pracovní stanice. Pro informace o vytvoření instalačního balíčku a jeho "natlačení" na klientské stanice vyhledejte kapitolu 4 manuálu ESET Remote Administrator. Také se ujistěte, že všechny klientské stanice, na kterých je nainstalován produkt ESET jsou nasměrovány na ERA Server.

 1. Myslím si, že instalace proběhla v pořádku, ale jak poznám, že jsem úspěšně připojen k ERA Serveru?

Podívejte se prosím do pravého spodního rohu ERA konzole; pokud je spojení úspěšné, uvidíte slovo "Connected" v modré barvě. pokud ne, uvidíte slovo "Disconnected" červeně.

 1. Udělal jsem nějaké změny na serveru a na službě ESET Remote Administrator Serveru a restartoval ji. Když jsem se vrátil do ERA konzole, není nic dostupné. Proč?

Zastavení a znovuspuštění služby ESET Remote Administrator Serveru odpojí ERA konzoli od ERA Serveru. Z hlavního menu ERA konzole klikněte na FileConnect pro opětovné připojení.


Was this information helpful?