Knowledgebase business article search

Prečo sa niektoré klientské stanice objavujú v konzole ESET Remote Administrator Console dvakrát?

Riešenie

Ak má klientský počítač dve sieťové karty, môže sa stať, že sa na karte Clients v ESET Remote Administrator Console zobrazí dvojmo. Aby ste tomu predišli, postupujte prosím takto:

  1. Otvorte ESET Remote Administrator Console (ERAC) kliknutím na Start → All Programs → ESET → ESET Remote Administrator Console.
  2. Kliknite postupne na Tools → Server Options... → karta Advanced (resp. Other Settings ak používate verziu 3.x).
  3. Kliknite na tlačidlo Edit Advanced Settings... v spodnej časti okna a zobrazí sa okno ESET Configuration Editor.
  4. Zo stromového menu vľavo postupne vyberte ESET Remote Administrator → ERA Server → Setup → Advanced → Enable MAC address renaming (from valid to another valid).
  5. Označte (začiarknite) textové pole Yes vpravo.
  6. Kliknite na tlačidlo Console aby ste zavreli ESET Configuration Editor a kliknite na Yes pre uloženie nastavení.
Obr. 1-1

  1. Kliknite na OK a zavrite okno Server Options. Zavrite a znovu otvorte ERA Console a overte si, že zmizli predtým zobrazované duplikátne záznamy na karte Clients.

POZNÁMKA:

Ak sa niektoré klienty stále objavujú dvojmo, jednoducho ich zmažte. Zobrazia sa bez duplikátov pri ich najbližšej komunikácii s ESET Remote Administrator serverom.Bol tento návod užitočný?